MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn truy vấn và trả về dữ liệu từ cơ sở dữ liệu mà không cần phải quét toàn bộ các tài liệu. Thay vào đó, nó sử dụng chỉ mục đã lập để nhanh chóng truy xuất dữ liệu cần thiết. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về khái niệm Covered Query, cách sử dụng nó để tối ưu hóa truy vấn và những lợi ích mà nó mang lại cho ứng dụng của bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Covered Query là gì?

Định nghĩa của Covered Query

Trong MongoDB, Covered Query (hoặc còn được gọi là Covered Index Query) là một loại truy vấn mà trong đó:

 • Tất cả các trường trong truy vấn là một phần của một chỉ mục (index).
 • Tất cả các trường được trả về trong kết quả truy vấn cũng nằm trong cùng một chỉ mục.

Covered Query cho phép MongoDB truy xuất dữ liệu mà không cần phải đi vào các tài liệu (documents) cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, nó chỉ sử dụng thông tin từ các chỉ mục đã lập sẵn để trả về kết quả. Điều này giúp cải thiện hiệu suất truy vấn đáng kể, đặc biệt là khi bạn làm việc với các tập dữ liệu lớn.

Điều kiện để một truy vấn được coi là Covered Query

Để một truy vấn được xem xét là Covered Query, các điều sau phải được đáp ứng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Tất cả các trường trong truy vấn là một phần của một chỉ mục: Điều này đảm bảo rằng mọi điều kiện truy vấn dựa trên các trường đều đã được lập chỉ mục. Chỉ mục là một cơ chế tạo ra một bản sao của một phần của cơ sở dữ liệu để tăng cường tốc độ truy xuất dữ liệu.

 • Tất cả các trường được trả về trong kết quả truy vấn cũng nằm trong cùng một chỉ mục: Điều này đảm bảo rằng MongoDB có thể truy cập dữ liệu trả về mà không cần phải tra cứu tài liệu trong cơ sở dữ liệu gốc.

Lợi ích của việc sử dụng Covered Query

Sử dụng Covered Query trong MongoDB mang lại một số lợi ích quan trọng:

 • Tăng hiệu suất truy vấn: Việc sử dụng chỉ mục để trả về kết quả thay vì quét toàn bộ tài liệu giúp giảm thời gian truy cập dữ liệu, đặc biệt là đối với các tập dữ liệu lớn.

 • Giảm tải cho hệ thống: Bởi vì không cần phải truy cập và trả về toàn bộ tài liệu, Covered Query giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu và máy chủ MongoDB.

 • Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng: Những truy vấn nhanh hơn có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

 • Tiết kiệm tài nguyên hệ thống: Việc giảm lượng tài nguyên (CPU, bộ nhớ) được sử dụng để xử lý các truy vấn cơ sở dữ liệu có thể giúp tối ưu hóa hệ thống và giảm chi phí vận hành.

Trong phần tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Covered Query trong MongoDB và cách tối ưu hóa chỉ mục để đạt được lợi ích tối đa.

Sử dụng Covered Query trong MongoDB

Tạo một chỉ mục phức hợp cho Collection

Để sử dụng Covered Query trong MongoDB, bạn cần tạo một chỉ mục phù hợp cho Collection của mình. Chỉ mục này nên bao gồm tất cả các trường bạn muốn sử dụng trong truy vấn và cần bao phủ.

Ví dụ: Tạo chỉ mục trên các trường gender user_name

db.users.ensureIndex({gender: 1, user_name: 1})

Sử dụng Covered Query trong truy vấn

Khi bạn đã tạo chỉ mục, bạn có thể sử dụng Covered Query trong các truy vấn để tận dụng lợi ích của nó.

Truy vấn bao phủ

Truy vấn bao phủ là truy vấn mà tất cả các trường trong truy vấn đều nằm trong chỉ mục đã tạo và tất cả các trường bạn muốn lấy cũng nằm trong chỉ mục đó. Điều này giúp truy vấn hoạt động nhanh hơn vì MongoDB không cần truy cập tới dữ liệu trong Document.

Ví dụ: Truy vấn bao phủ

db.users.find({gender: "M"}, {user_name: 1, _id: 0})

Trong ví dụ này, cả trường gender và user_name đều được lập chỉ mục và cả hai trường này cũng được trả về trong kết quả truy vấn.

Truy vấn không được bao phủ

Truy vấn không được bao phủ là truy vấn mà không đáp ứng các điều kiện để trở thành Covered Query. Điều này xảy ra khi không tất cả các trường trong truy vấn đều nằm trong chỉ mục hoặc không tất cả các trường bạn muốn lấy cũng không nằm trong chỉ mục.

Ví dụ: Truy vấn không được bao phủ

db.users.find({gender: "M"}, {user_name: 1})

Trong trường hợp này, trường user_name được lập chỉ mục, nhưng trường gender không nằm trong chỉ mục, vì vậy truy vấn này không phải là một Covered Query.

Các trường hợp Covered Query không hoạt động

Covered Query không hoạt động trong một số trường hợp:

Trường là mảng

Nếu trường bạn muốn sử dụng trong truy vấn là một mảng, thì truy vấn không thể trở thành Covered Query.

Trường là Subdocument

Nếu trường bạn muốn sử dụng trong truy vấn là một Subdocument (Document lồng bên trong Document khác), truy vấn cũng không thể là Covered Query.

Sử dụng Covered Query có thể cải thiện hiệu suất truy vấn của bạn trong MongoDB bằng cách giảm thời gian truy cập vào dữ liệu trong các Document. Tuy nhiên, điều quan trọng là tạo chỉ mục phù hợp và xác định các trường bạn muốn sử dụng để có được lợi ích tối đa từ Covered Query.

Ví dụ về sử dụng Covered Query trong MongoDB

Tạo Database và Collection

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một Database và một Collection trong MongoDB để minh họa việc sử dụng Covered Query.

Tạo Database "mydb" (nếu chưa tồn tại):

use mydb

Tạo Collection "users" để lưu trữ thông tin người dùng:

db.createCollection("users")

Tạo chỉ mục phức hợp cho Collection

Để sử dụng Covered Query, mình cần tạo một chỉ mục phức hợp cho Collection của mình. Trong ví dụ này, ta sẽ tạo chỉ mục trên các trường gender và user_name.

Tạo chỉ mục trên các trường gender và user_name:

db.users.ensureIndex({gender: 1, user_name: 1})

Sử dụng Covered Query trong truy vấn

Bây giờ, mình có thể sử dụng Covered Query trong các truy vấn để tận dụng lợi ích của nó.

Truy vấn bao phủ

Truy vấn bao phủ là truy vấn mà tất cả các trường trong truy vấn đều nằm trong chỉ mục đã tạo và tất cả các trường bạn muốn lấy cũng nằm trong chỉ mục đó. Điều này giúp truy vấn hoạt động nhanh hơn vì MongoDB không cần truy cập tới dữ liệu trong Document.

Ví dụ: Truy vấn bao phủ

db.users.find({gender: "M"}, {user_name: 1, _id: 0})

Trong truy vấn này, cả trường gender user_name đều được lập chỉ mục và cả hai trường này cũng được trả về trong kết quả truy vấn.

Truy vấn không được bao phủ

Truy vấn không được bao phủ là truy vấn mà không đáp ứng các điều kiện để trở thành Covered Query. Điều này xảy ra khi không tất cả các trường trong truy vấn đều nằm trong chỉ mục hoặc không tất cả các trường bạn muốn lấy cũng không nằm trong chỉ mục.

Ví dụ: Truy vấn không được bao phủ

db.users.find({gender: "M"}, {user_name: 1})

Trong trường hợp này, trường user_name được lập chỉ mục, nhưng trường gender không nằm trong chỉ mục, vì vậy truy vấn này không phải là một Covered Query.

Lưu ý và Best Practices khi sử dụng Covered Query trong MongoDB

Quy tắc tốt khi thiết kế chỉ mục cho Covered Query

Khi bạn thiết kế chỉ mục cho Covered Query trong MongoDB, có một số quy tắc tốt bạn nên tuân theo:

 • Chỉ lập chỉ mục cho những trường được sử dụng thường xuyên trong truy vấn: Không cần lập chỉ mục cho tất cả các trường của Document nếu chúng không được sử dụng trong các truy vấn thường xuyên. Chỉ lập chỉ mục cho các trường quan trọng để giảm tải lên cơ sở dữ liệu.
 • Tránh lập chỉ mục cho quá nhiều trường: Quá nhiều chỉ mục có thể dẫn đến tăng tải lên hệ thống và làm giảm hiệu suất của việc cập nhật dữ liệu. Hãy cân nhắc và lập chỉ mục cho các trường cần thiết.
 • Kết hợp các trường vào chỉ mục phức hợp: Khi có nhiều trường được sử dụng trong truy vấn, hãy xem xét việc lập chỉ mục phức hợp trên một nhóm trường liên quan. Điều này có thể tạo ra một chỉ mục bao phủ cho nhiều truy vấn.

Tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán của dữ liệu

Để tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán của dữ liệu khi sử dụng Covered Query:

 • Sử dụng bộ nhớ đệm (cache): MongoDB có thể sử dụng bộ nhớ đệm để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Đảm bảo rằng bạn đã cấu hình bộ nhớ đệm một cách đúng đắn cho hệ thống MongoDB của mình.

 • Giám sát và điều chỉnh chỉ mục: Theo dõi việc sử dụng chỉ mục và điều chỉnh chúng khi cần thiết. Loại bỏ hoặc tái cấu trúc các chỉ mục không còn cần thiết để giảm tải lên hệ thống.

 • Tối ưu hóa truy vấn: Cố gắng viết các truy vấn MongoDB sao cho chúng sử dụng Covered Query khi cần thiết. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và làm giảm tải lên cơ sở dữ liệu.

 • Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu: Khi bạn sử dụng Covered Query, đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất tính nhất quán. Sử dụng các giao dịch hoặc khóa để đảm bảo tính nhất quán khi cập nhật dữ liệu.

Kết bài

Covered Query trong MongoDB là một cách tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách sử dụng chỉ mục. Điều này giúp tăng tốc độ truy vấn và giảm tải lên cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, việc thiết kế chỉ mục cẩn thận và tối ưu hóa truy vấn là quan trọng để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và hiệu suất hệ thống. Bằng việc tuân theo các quy tắc tốt và sử dụng Covered Query một cách thông minh, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm làm việc với MongoDB của mình.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top