MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa Collection trong MongoDB

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu một khía cạnh quan trọng: cách xóa một Collection trong MongoDB.Sẽ thú vị và hữu ích nếu bạn đã từng thắc mắc về cách làm này hoặc đang tìm hiểu cách để quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB của bạn một cách hiệu quả. Hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu quy trình xóa Collection trong MongoDB và những điều bạn cần biết khi thực hiện nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng phương thức drop() để xóa Collection

Để xóa một Collection trong MongoDB, mình sử dụng phương thức drop(). Cú pháp cơ bản của phương thức này như sau:

db.COLLECTION_NAME.drop()

Ví dụ, giả sử mình đã có một cơ sở dữ liệu có tên mydb, và mình muốn xóa một Collection có tên mycollection. Quá trình này có thể được thực hiện như sau:

> use mydb
switched to db mydb
> show collections
mycol
mycollection
system.indexes
tutorialspoint
> db.mycollection.drop()
true

Kết quả trả về là true, cho biết rằng Collection mycollection đã được xóa thành công.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kiểm tra lại các Collection

Sau khi xóa Collection, mình có thể kiểm tra lại các Collection còn lại trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo rằng Collection đã được xóa.

> show collections
mycol
system.indexes
tutorialspoint

Như bạn có thể thấy, Collection mycollection đã biến mất khỏi danh sách các Collection.

Kết bài

Phương thức drop() trong MongoDB là một cách đơn giản và hiệu quả để xóa một Collection khỏi cơ sở dữ liệu của bạn. Nó cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB của mình một cách linh hoạt và dễ dàng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc xóa Collection sẽ xóa tất cả các dữ liệu bên trong nó, vì vậy hãy cân nhắc cẩn thận trước khi thực hiện thao tác này trong môi trường sản xuất của bạn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Top