MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tham chiếu Database trong MongoDB

Trong cơ sở dữ liệu MongoDB, việc quản lý mối quan hệ giữa các Document là một khía cạnh quan trọng của việc thiết kế cơ sở dữ liệu linh hoạt và hiệu quả. Chủ đề "Tham chiếu Database trong MongoDB" tập trung vào cách thức MongoDB hỗ trợ việc này thông qua khái niệm DBRefs (Database References).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong phần tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu cụ thể về cách sử dụng DBRefs trong MongoDB và những lợi ích của việc tham chiếu Database trong thiết kế cơ sở dữ liệu.

Khái niệm về tham chiếu Database trong MongoDB

Khái niệm tham chiếu Database, hay còn gọi là DBRefs, là một phần quan trọng của việc quản lý mối quan hệ giữa các Document trong MongoDB. DBRefs cho phép bạn tham chiếu từ một Document đến một Document khác trong một Collection khác, giúp tạo ra các liên kết dữ liệu giữa chúng.

Mục tiêu và lợi ích của việc sử dụng tham chiếu Database trong cơ sở dữ liệu

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Việc sử dụng Tham chiếu Database trong MongoDB có các mục tiêu và lợi ích quan trọng:

 • Quản lý mối quan hệ dữ liệu: DBRefs cho phép bạn xác định các mối quan hệ giữa các Document, giúp dữ liệu được tổ chức và quản lý một cách có logic.

 • Tránh lặp lại dữ liệu: Thay vì lưu trữ thông tin một cách trùng lặp trong nhiều Document, bạn có thể sử dụng DBRefs để tham chiếu đến Document gốc. Điều này giúp tiết kiệm không gian lưu trữ và duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

 • Tối ưu hóa hiệu suất: DBRefs cho phép bạn truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả thông qua việc sử dụng các trường $ref $id.

DBRefs trong MongoDB

Định nghĩa và cách sử dụng DBRefs

Trong MongoDB, DBRefs (Database References) là một cách để tham chiếu từ một Document đến một Document khác trong một Collection khác. DBRefs chứa thông tin quan trọng để xác định Document được tham chiếu.

 • Trường $ref: Trường $ref xác định tên của Collection mà Document được tham chiếu thuộc về.
 • Trường $id: Trường $id xác định giá trị của trường _id của Document được tham chiếu.
 • Trường $db (tùy chọn): Trường $db xác định tên của Database mà Document được tham chiếu nằm trong. Trường này là tùy chọn và nếu không được cung cấp, MongoDB mặc định sẽ sử dụng Database hiện tại.

Cách sử dụng DBRefs:

{
  "$ref": "tencollection",
  "$id": ObjectId("534009e4d852427820000002"),
  "$db": "tendatabase"
}

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng DBRefs

Sử dụng DBRefs trong MongoDB mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

 • Quản lý mối quan hệ dữ liệu: DBRefs cho phép bạn biểu diễn mối quan hệ giữa các Document một cách rõ ràng và dễ hiểu.

 • Tiết kiệm không gian lưu trữ: Thay vì lưu trữ thông tin trùng lặp, bạn chỉ cần lưu trữ một tham chiếu đến Document gốc, giúp giảm kích thước dữ liệu.

 • Truy cập dữ liệu linh hoạt: DBRefs cho phép bạn truy vấn và truy cập dữ liệu từ các Collection khác một cách dễ dàng.

Nhược điểm

Tuy DBRefs mang lại nhiều ưu điểm, nhưng cũng đi kèm với một số nhược điểm:

 • Phức tạp hóa truy vấn: Việc sử dụng DBRefs có thể làm cho truy vấn trở nên phức tạp hơn do bạn cần thực hiện nhiều truy vấn để lấy thông tin từ các Document được tham chiếu.

 • Tăng tải cho hệ thống: Khi bạn có nhiều tham chiếu giữa các Collection, điều này có thể tạo áp lực lớn cho hệ thống khi cần phải tải nhiều Document khác nhau.

Trong phần tiếp theo, mình sẽ xem xét cụ thể về việc sử dụng DBRefs thông qua ví dụ minh họa.

So sánh DBRefs và Manual References trong MongoDB

Dưới đây là bảng so sánh giữa DBRefs và Manual References trong MongoDB:

Thuộc tính DBRefs Manual References
Định nghĩa và cách sử dụng Sử dụng trường $ref, $id và $db để tham chiếu từ Document này đến Document khác. Sử dụng trường _id để tham chiếu từ Document này đến Document khác.
Tính rõ ràng
Tối ưu hóa không gian lưu trữ Không tiết kiệm không gian lưu trữ vì chứa thêm thông tin về Collection và Database. Tiết kiệm không gian lưu trữ vì chỉ cần lưu trữ giá trị _id.
Truy cập hiệu quả Cần thêm một bước truy vấn để lấy Document cụ thể từ Collection được tham chiếu. Dễ dàng truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng giá trị _id.
Phức tạp hóa truy vấn Có thể phức tạp hơn vì cần xác định Collection và Database. Thường đơn giản hơn trong việc truy vấn.
Đa Database Hữu ích khi làm việc với nhiều Database. Thường được sử dụng trong một Database đơn.

Lựa chọn giữa DBRefs và Manual References phụ thuộc vào cấu trúc cơ sở dữ liệu và yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn. Cả hai phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm của riêng mình, và bạn nên chọn phương pháp phù hợp nhất với tình huống cụ thể của bạn.

Ví dụ minh họa về việc sử dụng DBRefs trong MongoDB

Tạo Database và Collection

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một Database và hai Collection trong MongoDB để minh họa việc sử dụng DBRefs.

Tạo Database "mydb" (nếu chưa tồn tại):

use mydb

Tạo Collection "users" để lưu trữ thông tin người dùng:

db.createCollection("users")

Tạo Collection "addresses" để lưu trữ thông tin địa chỉ:

db.createCollection("addresses")

Tạo DBRefs trong Document

Giả sử mình có một Document trong Collection "users" và muốn tham chiếu tới một Document trong Collection "addresses" bằng DBRefs.

Thêm Document vào Collection "addresses" để sử dụng sau:

db.addresses.insert({
  "_id": ObjectId("534009e4d852427820000001"),
  "building": "123 Main St",
  "city": "Los Angeles",
  "state": "California"
})

Thêm Document vào Collection "users" với DBRef đến Document trong Collection "addresses":

db.users.insert({
  "_id": ObjectId("53402597d852426020000001"),
  "name": "John Doe",
  "address": {
   "$ref": "addresses",      // Collection được tham chiếu
   "$id": ObjectId("534009e4d852427820000001"),  // _id của Document được tham chiếu
   "$db": "mydb"         // Tên Database
  },
  "age": 30
})

Truy vấn và lấy dữ liệu từ DBRefs

Bây giờ, mình có thể truy vấn và lấy dữ liệu từ DBRefs trong Document "users" để lấy thông tin địa chỉ.

var user = db.users.findOne({"name": "John Doe"})
var dbRef = user.address

// Truy vấn thông tin địa chỉ từ Collection được tham chiếu
var address = db.getSiblingDB(dbRef.$db)[dbRef.$ref].findOne({"_id": dbRef.$id})

print("User Name: " + user.name)
print("User Age: " + user.age)
print("User Address: " + address.building + ", " + address.city + ", " + address.state)

Kết quả sẽ hiển thị thông tin của người dùng, bao gồm tên, tuổi và địa chỉ từ DBRefs.

User Name: John Doe
User Age: 30
User Address: 123 Main St, Los Angeles, California

Lưu ý và Best Practices khi sử dụng tham chiếu Database

Quy tắc tốt khi thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB với Tham chiếu Database:

 • Hợp lý hóa việc sử dụng tham chiếu: Hãy đảm bảo rằng việc sử dụng Tham chiếu phù hợp với cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các Document. Đừng sử dụng Tham chiếu một cách vô tội vạ.
 • Xác định rõ các Collection được tham chiếu: Khi sử dụng DBRefs, hãy xác định rõ tên của Collection được tham chiếu. Điều này giúp cho việc truy vấn và quản lý dữ liệu dễ dàng hơn.
 • Xác định tên của Database: Nếu có nhiều Database trong hệ thống của bạn và bạn sử dụng DBRefs, hãy xác định tên của Database mà Document được tham chiếu.
 • Đảm bảo tính nhất quán: Khi thay đổi hoặc xóa Document trong Collection được tham chiếu, hãy đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Cân nhắc việc sử dụng các cơ chế tự động hoặc tác động đồng thời để đảm bảo tính nhất quán.

Lưu ý rằng sử dụng ham chiếu Database hoặc Embeded Relationships phụ thuộc vào cấu trúc cơ sở dữ liệu cụ thể của bạn và yêu cầu của ứng dụng. Điều quan trọng là đảm bảo tính nhất quán, hiệu suất và bảo mật của dữ liệu trong MongoDB.

Tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán của dữ liệu:

 • Cân nhắc về hiệu suất: Sử dụng Tham chiếu Database có thể ảnh hưởng đến hiệu suất truy vấn. Cân nhắc giữa việc sử dụng DBRefs và Manual References để tối ưu hóa hiệu suất.
 • Sử dụng Indexes: Đảm bảo rằng bạn đã tạo Indexes cho các trường thường xuyên được truy vấn trong Collection được tham chiếu để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.
 • Cân nhắc về tính nhất quán: Khi sử dụng Tham chiếu Database, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu giữa các Collection. Cân nhắc về cách xử lý khi có thay đổi hoặc xóa Document trong Collection được tham chiếu.
 • Đánh giá về lựa chọn Embeded Relationship: Trong một số trường hợp, Embeded Relationships có thể là lựa chọn tốt hơn để tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán của dữ liệu.
 • Kiểm tra về bảo mật: Đảm bảo rằng bạn đã áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết khi sử dụng Tham chiếu Database, để tránh lỗ hổng bảo mật hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về cách sử dụng Tham chiếu Database trong MongoDB, cũng như so sánh nó với Manual References. Và đã hiểu về cấu trúc của DBRefs và cách sử dụng chúng để tham chiếu các Document từ các Collection khác nhau.

Ngoài ra, mình cũng đã xem xét các ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Tham chiếu Database, cũng như tìm hiểu về quy tắc tốt khi thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB với sự hỗ trợ của Tham chiếu Database. Điều quan trọng là đảm bảo tính nhất quán, hiệu suất và bảo mật của dữ liệu trong hệ thống MongoDB của bạn.

Cuối cùng, việc lựa chọn giữa Tham chiếu Database và Embeded Relationships phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng và cấu trúc dữ liệu. Điều quan trọng nhất là thiết kế cơ sở dữ liệu sao cho phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của dự án của bạn.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng Tham chiếu Database trong MongoDB và cách tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán của dữ liệu của mình.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top