MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Replica Set trong MongoDB

Trong cơ sở dữ liệu MongoDB, Replication là một chủ đề quan trọng không thể bỏ qua. Đây là một khía cạnh không thể thiếu trong quản lý dữ liệu và đảm bảo tính khả dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu của bạn. Trước khi mình đi sâu vào Replica Set, hãy cùng tìm hiểu về các khái niệm cơ bản và lý do tại sao Replication trở nên quan trọng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khái niệm về Replication trong MongoDB

Replication là một tiến trình quan trọng trong MongoDB, cho phép đồng bộ hóa dữ liệu từ một máy chủ cơ sở dữ liệu đến các máy chủ khác. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu của bạn luôn có sẵn và được sao chép qua nhiều máy chủ, giảm nguy cơ mất dữ liệu và đảm bảo tính khả dụng của ứng dụng.

Lý do tại sao Replication cần thiết

An toàn dữ liệu: Mất mát dữ liệu là một sự cố khó lường và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Replication giúp bạn tạo ra các bản sao dữ liệu và lưu trữ chúng trên các máy chủ khác nhau, giảm nguy cơ mất dữ liệu do lỗi phần cứng hoặc phần mềm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khả dụng cao : Khả năng truy cập dữ liệu 24/7 là quan trọng đối với hầu hết các ứng dụng. Nếu một máy chủ gặp sự cố, Replication cho phép các máy chủ khác tiếp tục cung cấp dịch vụ, đảm bảo rằng ứng dụng của bạn không bị gián đoạn.

Phục hồi dữ liệu và khắc phục sự cố: Replication cung cấp khả năng phục hồi dữ liệu sau khi xảy ra sự cố hoặc lỗi. Bạn có thể sử dụng các bản sao dữ liệu để khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng và đảm bảo tính nhất quán.

Tối ưu hóa thời gian duy trì: So với việc sao lưu dữ liệu và xây dựng lại chỉ mục thường xuyên, Replication là một cách hiệu quả hơn để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tiết kiệm thời gian duy trì.

Mở rộng khả năng đọc: Replication không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu mà còn tăng cường hiệu suất đọc. Bằng cách phân phối các truy vấn đọc qua các máy chủ phụ, bạn có thể cải thiện khả năng phản hồi và đáp ứng nhanh hơn cho người dùng của bạn.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cụ thể về Replica Set trong MongoDB, một phần quan trọng của quá trình Replication, và cách nó hoạt động để đảm bảo tính an toàn và khả dụng của dữ liệu.

Replica Set trong MongoDB

Replica Set là gì?

Replica Set trong MongoDB là một tập hợp (hoặc nhóm) các máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB hoạt động cùng nhau để cung cấp tính khả dụng và bảo mật dữ liệu. Nó bao gồm ít nhất hai máy chủ hoặc nodes, trong đó một node được chỉ định là Primary node (node chính), và các node còn lại là Secondary nodes (node phụ). Mục tiêu chính của Replica Set là đảm bảo tính nhất quán, khả dụng cao và bảo mật dữ liệu trong MongoDB.

Cách hoạt động của Replica Set

Hoạt động cơ bản:

 • Primary Node: Một node được xác định là Primary node, và nó đảm nhận trách nhiệm xử lý tất cả các hoạt động ghi dữ liệu (ví dụ: thêm, sửa, xóa). Primary node đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

 • Secondary Nodes: Các node còn lại trong Replica Set được gọi là Secondary nodes. Chúng không thể thực hiện các hoạt động ghi dữ liệu trực tiếp. Thay vào đó, chúng sao chép dữ liệu từ Primary node và đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu.

mongodb replica set5c0f7ed5e70bd jpg

Đặc điểm của Replica Set

Số lượng nodes trong một Replica Set

 • Một Replica Set có thể bao gồm ít nhất hai nodes, nhưng nên có ít nhất ba nodes để đảm bảo tính khả dụng và đồng nhất của dữ liệu.

Vai trò của Primary node và Secondary nodes

 • Primary Node: Là node đang hoạt động chính và nhận các hoạt động ghi dữ liệu. Primary node đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu bằng cách duyệt dữ liệu cho các Secondary nodes.

 • Secondary Nodes: Các Secondary nodes là các bản sao của dữ liệu được sao chép từ Primary node. Chúng không nhận các hoạt động ghi trực tiếp và chỉ thực hiện hoạt động đọc. Secondary nodes đảm bảo rằng dữ liệu của họ luôn đồng nhất với Primary node.

Quá trình đồng bộ hóa dữ liệu

 • Quá trình đồng bộ hóa dữ liệu giữa Primary node và Secondary nodes là liên tục. Primary node gửi các bản cập nhật dữ liệu tới các Secondary nodes và chúng cập nhật dữ liệu của mình để đảm bảo đồng bộ.

Ví dụ: Giả sử bạn có một ứng dụng web thương mại điện tử. Khi khách hàng thực hiện một đơn hàng, thông tin đơn hàng được ghi vào Primary node. Trong khi đó, các Secondary nodes sao chép thông tin này để đảm bảo rằng nếu Primary node gặp sự cố, bạn vẫn có thể truy cập thông tin đơn hàng từ các Secondary nodes.

Replica Set đảm bảo rằng dữ liệu luôn được duy trì với tính nhất quán và khả dụng cao, giúp ứng dụng của bạn hoạt động một cách ổn định và tin cậy.

Cài đặt Replica Set

Chuẩn bị môi trường

Trước khi bạn có thể tạo và cấu hình một Replica Set, bạn cần thực hiện một số bước chuẩn bị môi trường. Dưới đây là các bước cần thiết:

Dừng MongoDB Server hiện tại (nếu cần): Nếu bạn đã có một MongoDB Server đang chạy, hãy đảm bảo tắt nó trước khi tiến hành cài đặt Replica Set. Sử dụng lệnh dừng MongoDB tương ứng với hệ điều hành của bạn (ví dụ: sudo systemctl stop mongod trên Linux).

Khởi động MongoDB với tùy chọn --replSet: Để bắt đầu sử dụng Replica Set, bạn cần khởi động MongoDB với tùy chọn --replSet để chỉ định tên của Replica Set mà bạn muốn tạo. Cú pháp cơ bản của lệnh khởi động MongoDB như sau:

mongod --port PORT --dbpath DB_DATA_PATH --replSet REPLICA_SET_NAME

Trong đó:

 • PORT là cổng mà MongoDB sẽ lắng nghe.
 • DB_DATA_PATH là đường dẫn đến thư mục dữ liệu của MongoDB.
 • REPLICA_SET_NAME là tên bạn muốn đặt cho Replica Set. Ví dụ: "myReplicaSet"

Khởi tạo Replica Set

Sau khi bạn đã cấu hình môi trường, tiếp theo là tạo một Replica Set mới. Dưới đây là các bước cần thiết:

 • Sử dụng MongoDB Client (mongo shell), kết nối tới MongoDB Server mà bạn đã khởi động với tùy chọn --replSet.

 • Sử dụng lệnh rs.initiate() để khởi tạo một Replica Set mới với cấu hình mặc định. Ví dụ:

rs.initiate()
 • Sau khi bạn đã khởi tạo thành công Replica Set, bạn có thể kiểm tra cấu hình và trạng thái của nó bằng cách sử dụng các lệnh như rs.conf() để kiểm tra cấu hình và rs.status() để kiểm tra trạng thái của Replica Set.

Thêm các thành viên vào Replica Set

Khi bạn đã tạo một Replica Set cơ bản, bạn có thể thêm các thành viên (nodes) khác vào nó để tăng tính khả dụng và sao chép dữ liệu. Dưới đây là các bước:

Đảm bảo bạn đang kết nối tới Primary node của Replica Set bằng cách sử dụng MongoDB Client.

Sử dụng lệnh rs.add() để thêm các nodes vào Replica Set. Cú pháp cơ bản của lệnh như sau:

rs.add("HOST_NAME:PORT")

Ví dụ, để thêm một node có tên node2 đang chạy trên cổng 27018, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

rs.add("node2:27018")
 • Lưu ý rằng để thêm các nodes vào Replica Set, bạn cần có quyền hạn thích hợp. Đảm bảo bạn đã cấu hình quyền hạn đúng cho các máy chủ của bạn.

 • Hãy luôn luôn kết nối tới Primary node để thêm nodes vào Replica Set.

Khi bạn đã thêm các nodes thành công, Replica Set của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với khả năng khả dụng cao và sao chép dữ liệu.

Quản lý và Sử dụng Replica Set

Quản lý Replica Set

a. Quy trình duy trì tự động và phục hồi dữ liệu

 • Duy trì tự động: Replica Set trong MongoDB có khả năng tự động duy trì tính nhất quán của dữ liệu. Điều này bao gồm việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nodes, sao lưu dữ liệu và theo dõi sự khả dụng của các nodes. Bạn cần đảm bảo rằng các quá trình này đang hoạt động đúng cách và theo lịch trình.

 • Phục hồi dữ liệu: Trong trường hợp sự cố xảy ra, bạn có thể sử dụng các bản sao dữ liệu trên các Secondary nodes để phục hồi dữ liệu. Bạn cần có kế hoạch và quy trình để khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng và đảm bảo tính nhất quán.

b. Tách ra hoặc thay đổi Primary node

 • Thay đổi Primary node (node chính) trong một Replica Set là một thao tác phức tạp và cần được thực hiện cẩn thận. Bạn cần đảm bảo rằng Primary node mới đã đồng bộ hoàn toàn với dữ liệu hiện có và không gây mất dữ liệu. Thao tác này thường được thực hiện trong trường hợp Primary node gặp sự cố hoặc cần được thay đổi vị trí vật lý.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu chi tiết về Replica Set trong MongoDB - một khái niệm quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Để tổng kết:

 • Mình đã định nghĩa Replica Set là một tập hợp các máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB được tổ chức lại để làm việc cùng nhau với mục tiêu đảm bảo tính khả dụng và bảo mật dữ liệu.

 • Mục tiêu của Replica Set bao gồm tính an toàn dữ liệu, khả dụng cao, khả năng phục hồi dữ liệu và tối ưu hóa thời gian duy trì.

 • Chúng ta đã tìm hiểu cách hoạt động của Replica Set, bao gồm Primary node và Secondary nodes, và quá trình đồng bộ hóa dữ liệu giữa chúng.

 • Trong phần cài đặt Replica Set, chúng ta đã tìm hiểu cách chuẩn bị môi trường, khởi tạo Replica Set và thêm các thành viên vào nó để tạo một hệ thống đáng tin cậy.

 • Cuối cùng, chúng ta đã xem xét quản lý và sử dụng Replica Set, bao gồm quy trình duy trì tự động và phục hồi dữ liệu, cũng như cách sử dụng Replica Set trong ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất đọc.

Replica Set là một trong những tính năng quan trọng trong MongoDB giúp bạn xây dựng và quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu đáng tin cậy và khả dụng cao. Hi vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản để bắt đầu làm việc với Replica Set và tận dụng tính năng mạnh mẽ của nó để bảo vệ và quản lý dữ liệu trong ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top