MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB là một yếu tố quan trọng trong cơ sở dữ liệu MongoDB, đóng vai trò quan trọng trong việc định danh và quản lý dữ liệu. Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu vào việc hiểu về ObjectId, cấu trúc của nó, cách tạo, và vai trò quan trọng của ObjectId trong quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ObjectId trong MongoDB

ObjectId 20trong 20MongoDB png

ObjectId là một kiểu dữ liệu độc đáo trong MongoDB, được sử dụng để xác định một giá trị duy nhất đại diện cho một Document trong một Collection. Một ObjectId có một cấu trúc đặc biệt, bao gồm 12 byte, và được tạo ra bằng cách kết hợp các thông tin như thời gian, id máy, process id và một giá trị đếm ngẫu nhiên. ObjectId là giá trị mặc định cho trường _id của mỗi Document khi chúng ta tạo một Document mới trong MongoDB.

Vai trò quan trọng của ObjectId:

 • Đảm bảo tính duy nhất của Document: ObjectId đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mỗi Document trong một Collection là duy nhất. Bất kỳ thay đổi nào trong nội dung của Document cũng sẽ dẫn đến một ObjectId mới. Điều này giúp tránh xung đột hoặc sự trùng lặp trong dữ liệu, giúp duy trì tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

  Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Giúp MongoDB truy cập dữ liệu hiệu quả: ObjectId làm cho việc tìm kiếm và truy cập dữ liệu trong MongoDB trở nên hiệu quả hơn. Bởi vì ObjectId thường được sắp xếp theo thời gian, nó cho phép MongoDB sử dụng các chỉ mục để nhanh chóng tìm kiếm Document. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng đòi hỏi tốc độ truy xuất dữ liệu cao.

 • Theo dõi sự thay đổi trong các Document: ObjectId bao gồm thông tin về thời gian tạo Document, cho phép theo dõi lịch sử sự thay đổi. Điều này có thể hữu ích trong việc quản lý và phân tích dữ liệu theo thời gian hoặc khi cần kiểm tra sự thay đổi trong một Document.

 • Dễ dàng xác định mối quan hệ giữa các Document: ObjectId có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mối quan hệ giữa các Document trong các Collection khác nhau. Chẳng hạn, một Document có thể lưu trữ ObjectId của Document khác, giúp xác định các Document có liên quan.

Với vai trò quan trọng này, ObjectId là một phần quan trọng của việc quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB và đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của dữ liệu.

Cấu trúc của ObjectId trong MongoDB

ObjectId là một chuỗi 12 byte, và mỗi phần của nó đóng góp vào việc xác định tính duy nhất của một Document và thời gian tạo của nó. Dưới đây là cấu trúc chi tiết:

 • 4 byte đầu tiên (Thời gian tạo): Các 4 byte đầu tiên của ObjectId biểu diễn thời gian tạo Document dưới dạng số giây tính từ UNIX Epoch (một thời điểm cố định trong quá khứ, thường là ngày 1 tháng 1 năm 1970). Điều này cho phép bạn xác định chính xác khi Document được tạo.

 • 3 byte tiếp theo (Id của máy): Các 3 byte tiếp theo của ObjectId đại diện cho Id của máy chạy MongoDB. Thường là mã MAC address của máy này. Điều này giúp đảm bảo tính duy nhất của ObjectId trên toàn hệ thống.

 • 2 byte kế tiếp (Process ID): 2 byte này biểu diễn Process ID (PID) để xác định tiến trình trên máy chủ MongoDB. Nó đảm bảo rằng ObjectId là duy nhất trong phạm vi một tiến trình.

 • 3 byte cuối cùng (Giá trị đếm ngẫu nhiên): Các 3 byte cuối cùng của ObjectId chứa một giá trị đếm ngẫu nhiên. Điều này đảm bảo tính duy nhất của ObjectId trong một thời điểm cụ thể.

Cấu trúc này giúp ObjectId thể hiện tính duy nhất, thời gian tạo, và nguồn gốc của mỗi Document trong MongoDB. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của cơ sở dữ liệu.

Tạo và sử dụng ObjectId trong MongoDB

ObjectId đóng vai trò quan trọng trong việc định danh và quản lý Document trong MongoDB. Dưới đây là cách tạo và sử dụng ObjectId trong MongoDB:

Tạo ObjectId mới

Bạn có thể tạo ObjectId mới bằng cách sử dụng constructor ObjectId() như sau:

newObjectId = ObjectId()

ObjectId mới sẽ được tạo ra, và nó sẽ có một giá trị duy nhất. Ví dụ: ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f3").

Lấy Timestamp của một Document

ObjectId có khả năng lưu giữ thông tin về thời gian tạo Document. Để trích xuất thông tin thời gian này, bạn sử dụng phương thức getTimestamp() như sau:

var timestamp = ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f3").getTimestamp()

Kết quả sẽ là một đối tượng thời gian (Date object) đại diện cho thời gian tạo Document, cho phép bạn xem thời gian dưới dạng ngày và giờ.

Chuyển đổi ObjectId thành chuỗi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi ObjectId thành định dạng chuỗi bằng cách sử dụng thuộc tính str. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần xử lý chuỗi thay vì đối tượng ObjectId. Ví dụ:

var objectId = ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f3")
var objectIdStr = objectId.str

ObjectIdStr sẽ là một chuỗi, ví dụ: "5349b4ddd2781d08c09890f3".

Sử dụng và hiểu ObjectId trong MongoDB giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và đảm bảo tính duy nhất của mỗi Document.

Ví dụ về ObjectId trong MongoDB

Để minh họa cách sử dụng ObjectId trong MongoDB, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ thực tế:

Tạo ObjectId mới và sử dụng nó:

// Tạo ObjectId mới
var newObjectId = ObjectId();

// Tạo một Document và định danh bằng ObjectId
db.users.insert({
  _id: newObjectId,
  username: "john_doe",
  email: "john@example.com"
});

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo một ObjectId mới và sử dụng nó để định danh một Document trong Collection users.

Truy xuất thông tin về thời gian tạo:

var objectId = ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f3");

// Lấy thời gian tạo từ ObjectId
var timestamp = objectId.getTimestamp();

Trong ví dụ này, chúng ta đã lấy thời gian tạo của một Document bằng cách sử dụng phương thức getTimestamp() trên ObjectId.

Chuyển đổi ObjectId thành chuỗi:

var objectId = ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f3");

// Chuyển đổi ObjectId thành chuỗi
var objectIdStr = objectId.str;

Trong trường hợp cần thiết, ObjectId có thể được chuyển đổi thành một chuỗi bằng cách sử dụng thuộc tính str.

Các ví dụ trên giúp bạn thấy rõ cách ObjectId được sử dụng để định danh và quản lý Document trong MongoDB và làm thế nào để truy cập thông tin thời gian từ ObjectId và chuyển đổi nó thành chuỗi. ObjectId đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB.

Kết bài

ObjectId trong MongoDB là một yếu tố quan trọng đối với cơ sở dữ liệu NoSQL này. Nó giúp định danh mỗi Document một cách duy nhất, cho phép MongoDB truy cập và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính của ObjectId, bạn có thể tạo, tìm hiểu thông tin thời gian, và chuyển đổi ObjectId dễ dàng.

ObjectId cũng chứa thông tin về thời gian tạo, id của máy, process id và giá trị đếm ngẫu nhiên, tạo nên một cấu trúc đặc biệt gồm 12 byte. Điều này giúp duy trì tính duy nhất của mỗi Document và giúp trong việc sắp xếp dữ liệu.

Hiểu rõ vai trò và cách sử dụng ObjectId trong MongoDB là quan trọng để thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB một cách hiệu quả. ObjectId không chỉ đơn giản là một giá trị duy nhất mà còn chứa nhiều thông tin quan trọng giúp bạn trong việc phân tích và xử lý dữ liệu.

Mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ObjectId trong MongoDB và cách sử dụng nó trong các ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top