MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Shard trong MongoDB

Làm thế nào để MongoDB xử lý hiệu quả với hàng tỷ dòng dữ liệu, mà không gặp vấn đề về hiệu suất và tính khả dụng? Câu trả lời nằm trong một khái niệm quan trọng: Sharding.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về Sharding trong MongoDB. Mình sẽ tìm hiểu về cách Sharding hoạt động, cách cài đặt và quản lý Sharding, cũng như các trường hợp sử dụng thực tế và gợi ý tối ưu hóa. Hãy cùng nhau khám phá cách MongoDB vượt qua giới hạn về mở rộng dữ liệu và làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng lớn và phức tạp.

Tại sao Sharding cần thiết?

Giới thiệu về vấn đề mở rộng dữ liệu:

Trong thời đại số hóa ngày nay, dữ liệu đang được tạo ra và tích luỹ với tốc độ chóng mặt. Điều này đặt ra một thách thức đối với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu truyền thống. Các cơ sở dữ liệu truyền thống thường có giới hạn về khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu. Khi lượng dữ liệu tăng lên, hiệu suất của hệ thống có thể bị giảm và tính khả dụng trở nên đe dọa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhược điểm của mô hình cơ sở dữ liệu truyền thống:

Mô hình cơ sở dữ liệu truyền thống, thường được gọi là single-node database, có nhược điểm lớn khi phải đối mặt với các tình huống sau:

 • Không thể mở rộng ngang (horizontal scalability): Các cơ sở dữ liệu truyền thống thường hoạt động trên một máy chủ đơn lẻ. Khi dữ liệu tăng lên, không có cách nào để mở rộng nó ngang bằng cách thêm máy chủ bổ sung.

 • Giới hạn về tài nguyên: Máy chủ đơn lẻ có giới hạn về tài nguyên về bộ nhớ, CPU, và băng thông. Điều này có thể dẫn đến giới hạn về khả năng xử lý và thời gian phản hồi của hệ thống.

 • Điểm yếu duy nhất (single point of failure): Nếu máy chủ chính gặp sự cố, hệ thống có thể bị gián đoạn và dữ liệu có thể bị mất.

Lợi ích của việc sử dụng Sharding trong MongoDB

Sharding là một giải pháp cho những vấn đề trên và mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

Tăng khả năng mở rộng ngang của hệ thống:

 • Sharding cho phép bạn chia dữ liệu thành các phân đoạn (shards) và phân tải chúng lên nhiều máy chủ khác nhau. Điều này tạo ra khả năng mở rộng orizontal cho hệ thống, giúp bạn xử lý lượng dữ liệu lớn mà không cần tạo ra máy chủ cơ sở dữ liệu siêu lớn.

Cải thiện tính khả dụng và độ tin cậy:

 • Sharding có thể cung cấp tính khả dụng cao hơn bằng cách phân tải tải làm việc giữa các shard. Nếu một shard gặp sự cố, các shard khác vẫn có thể hoạt động bình thường, giúp giảm thiểu thời gian chết của hệ thống.

Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn:

 • Sharding cho phép truy vấn được phân tải và chia đều giữa các shard. Điều này có nghĩa là bạn có khả năng xử lý nhiều truy vấn cùng một lúc mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống.

Phân tải tải làm việc và quản lý tài nguyên hiệu quả:

 • Sharding giúp bạn phân tải tải làm việc, đồng nghĩa với việc tận dụng tài nguyên máy chủ hiệu quả hơn. Bạn có thể xác định shard key để đảm bảo dữ liệu được phân phối đều và tránh hotspot.

Với những lợi ích này, Sharding trong MongoDB đã trở thành một giải pháp mạnh mẽ để quản lý và xử lý dữ liệu lớn trong môi trường ứng dụng ngày nay.

Sharding trong MongoDB

Khái niệm Shard và Shard Cluster:

 • Shard là một phần của cơ sở dữ liệu MongoDB, chứa một phần của dữ liệu. Mỗi shard có thể là một máy chủ riêng biệt hoặc một nhóm máy chủ.

 • Shard Cluster là tập hợp của các shard, tạo nên hệ thống Sharding.

mongodb shard5c0f7f35b2614 jpg

Sơ đồ minh họa Sharding trong MongoDB sử dụng Sharded Cluster

Mục tiêu của việc sử dụng Sharding trong MongoDB:

Mục tiêu chính của Sharding trong MongoDB bao gồm:

 • Tạo khả năng mở rộng orizontal cho hệ thống cơ sở dữ liệu, cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và tính khả dụng.

 • Cải thiện tính khả dụng và độ tin cậy của hệ thống bằng cách phân tải tải làm việc và cung cấp sự dự phòng trong trường hợp sự cố.

 • Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách phân tải truy vấn qua các shard và cân bằng công việc giữa chúng.

Cách hoạt động của Sharding

Sự phân chia dữ liệu thành các Shard:

 • Dữ liệu trong MongoDB được chia thành các phân đoạn (shards) dựa trên giá trị của Shard Key. Mỗi shard chứa một phần nhỏ của dữ liệu dựa trên quy tắc phân chia.

Quá trình truy vấn và ghi dữ liệu qua Shards:

 • Khi một truy vấn đến MongoDB, nó được định hướng tới shard nơi dữ liệu liên quan đến Shard Key của truy vấn được lưu trữ. Điều này giúp truy vấn chỉ ảnh hưởng đến shard chứa dữ liệu liên quan, giảm thiểu sự chi phối toàn bộ hệ thống.

 • Ghi dữ liệu cũng được định hướng tới shard tương ứng dựa trên Shard Key. Điều này đảm bảo sự cân bằng tải làm việc và tối ưu hóa việc ghi dữ liệu.

Cơ chế quản lý dữ liệu và đồng bộ hóa giữa các Shard:

 • MongoDB sử dụng các thành phần quan trọng như mongos, config servers, và shards để quản lý việc phân tải dữ liệu và đồng bộ hóa giữa các shard.

Làm thế nào MongoDB quản lý dữ liệu qua Sharding?

Sử dụng các thành phần quan trọng:

 • mongos: Là thành phần trung gian giúp định hướng các truy vấn đến shard tương ứng.

 • config servers: Là các máy chủ chứa thông tin về cấu hình và phân chia dữ liệu.

 • shards: Là các máy chủ thực sự chứa dữ liệu và xử lý truy vấn.

Quá trình phân phối dữ liệu và quản lý Shard Key:

 • MongoDB sử dụng cơ chế chia dữ liệu thành các phân đoạn và đảm bảo rằng mỗi shard chỉ chứa một phần nhỏ của dữ liệu.

Các thực thi truy vấn thông qua Shard Cluster:

 • Khi truy vấn được gửi đến MongoDB thông qua mongos, nó sẽ được định hướng đến shard tương ứng dựa trên Shard Key, đảm bảo hiệu suất và tính nhất quán của dữ liệu.

Sharding là một công nghệ quan trọng giúp MongoDB xử lý hiệu quả lượng dữ liệu lớn và cung cấp tính khả dụng cao cho ứng dụng của bạn.

Cài đặt và quản lý Sharding trong MongoDB

Chuẩn bị môi trường cho Sharding

Dừng MongoDB Server hiện tại (nếu cần):

Trước khi bắt đầu với Sharding, bạn cần dừng các MongoDB Server hiện tại nếu có.

Khởi động MongoDB với tùy chọn --shardsvr để xác định một Shard Server:

Bạn cần xác định một hoặc nhiều máy chủ MongoDB làm Shard Server bằng cách khởi động chúng với tùy chọn --shardsvr. Điều này đánh dấu chúng là các shard trong hệ thống.

Tạo một Shard Cluster

Sử dụng lệnh mongos để tạo một Shard Cluster:

Sử dụng lệnh mongos để tạo một Shard Cluster. mongos là thành phần trung gian giúp định hướng các truy vấn đến shard tương ứng.

Kết nối mongos tới các Shard Server:

Sau khi bạn đã tạo mongos, bạn cần kết nối nó tới các Shard Server bằng cách sử dụng tùy chọn --configdb và chỉ định các máy chủ config server.

Thêm Shard vào Cluster

Quy trình thêm Shard vào Shard Cluster:

Để thêm một shard vào Shard Cluster, bạn cần sử dụng MongoDB Shell để thực hiện các bước sau:

 • Sử dụng lệnh sh.addShard() để thêm shard vào cluster.
 • Đảm bảo rằng bạn đã xác định Shard Key cho tài liệu để shard có thể chia dữ liệu một cách cân bằng.

Kiểm tra trạng thái của Shard Cluster và Shard Server:

Sử dụng các lệnh MongoDB Shell để kiểm tra trạng thái của Shard Cluster và Shard Server. Bạn có thể sử dụng sh.status() để xem thông tin về cluster và sh.status(true) để xem chi tiết hơn.

Quản lý và Giám sát Shard Cluster

Cách quản lý Shard Cluster thông qua MongoDB Shell:

Sử dụng MongoDB Shell để thực hiện các tác vụ quản lý như thêm shard, xóa shard, hoặc điều chỉnh cấu hình shard key.

Cách giám sát hiệu suất và tài nguyên của Shard Cluster:

Sử dụng các công cụ giám sát như MongoDB Monitoring Service (MMS) hoặc các giải pháp giám sát bên ngoài để theo dõi hiệu suất và tình trạng tài nguyên của Shard Cluster. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng hệ thống hoạt động ổn định và có thể đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng một cách hiệu quả.

Với các bước trên, bạn có thể cài đặt và quản lý Sharding trong MongoDB để tận dụng tính mở rộng và hiệu suất của hệ thống cơ sở dữ liệu trong môi trường ứng dụng của bạn.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về Sharding trong MongoDB, một giải pháp quan trọng để mở rộng và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống cơ sở dữ liệu MongoDB. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc tìm hiểu về tại sao Sharding cần thiết và lợi ích của việc sử dụng nó. Sau đó, ta đã xem xét chi tiết về cách Sharding hoạt động và cách MongoDB quản lý dữ liệu thông qua Sharding.

Tiếp theo đã cũng xem xét các bước cài đặt và quản lý Sharding, bao gồm việc chuẩn bị môi trường, tạo một Shard Cluster, thêm shard vào cluster và quản lý Shard Cluster. Cuối cùng, mình đã nói về việc giám sát và quản lý hiệu suất của Shard Cluster.

Sharding là một công nghệ quan trọng giúp MongoDB đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng có lượng dữ liệu lớn và yêu cầu tính khả dụng và hiệu suất cao. Việc triển khai Sharding đòi hỏi sự lập kế hoạch và quản lý cẩn thận, nhưng nó mang lại lợi ích đáng kể cho hệ thống cơ sở dữ liệu của bạn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top