MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Trong MongoDB, hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) đề cập đến khả năng thực hiện một loạt các thao tác cập nhật hoặc chỉnh sửa trên một Document cụ thể một cách nguyên tử. Nó có nghĩa là một tập hợp các thay đổi sẽ được thực hiện toàn bộ hoặc không thực hiện chúng tất cả. MongoDB đảm bảo tính Atomicity này bằng cách sử dụng mô hình dữ liệu được nhúng (Embedded Documents), nơi tất cả các trường dữ liệu liên quan đều được bao gồm trong một Document đơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong phần này, mình sẽ đi sâu vào hoạt động nguyên tử trong MongoDB và tại sao chúng lại cực kỳ quan trọng.

Tại sao hoạt động nguyên tử là quan trọng?

Hoạt động nguyên tử trong MongoDB đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính nhất quán và đáng tin cậy của dữ liệu. Khi một tập hợp các thay đổi phải xảy ra một cách đồng thời, và nếu một phần của chúng thất bại, thì toàn bộ thay đổi sẽ bị hủy. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống yêu cầu sự nhất quán của dữ liệu, ví dụ như quản lý số lượng hàng tồn kho trong cửa hàng hoặc ghi nhật ký giao dịch tài chính.

Chẳng hạn, trong trường hợp quản lý số lượng sản phẩm trong kho, nếu hai người cùng mua một sản phẩm cuối cùng, tính Atomicity đảm bảo rằng chỉ một người sẽ thành công và sản phẩm sẽ không bị "mất" hoặc "bán hai lần." Thất bại trong việc thực hiện các hoạt động nguyên tử có thể dẫn đến các vấn đề tính nhất quán và mất dữ liệu quan trọng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Mô hình hóa dữ liệu cho Atomic Transaction trong MongoDB

Sử dụng Embedded Documents

Cách nhúng thông tin liên quan vào một Document:

Để đảm bảo Atomicity trong MongoDB, một cách thông thường là sử dụng các Embedded Documents (Document nhúng) để lưu trữ thông tin liên quan hoặc có thể thay đổi một cách nguyên tử trong một Document đơn. Chẳng hạn, nếu bạn muốn lưu thông tin về người dùng đã mua sản phẩm cùng với thông tin sản phẩm, bạn có thể nhúng thông tin người dùng vào Document sản phẩm.

Đảm bảo tính Atomicity thông qua Embedded Documents:

Thông qua việc sử dụng Embedded Documents, mọi thay đổi trên các trường liên quan có thể được thực hiện một cách nguyên tử. Ví dụ, khi một khách hàng mua một sản phẩm, bạn có thể kiểm tra tính có sẵn của sản phẩm và sau đó cập nhật cả thông tin sản phẩm và thông tin mua hàng của khách hàng trong một Document duy nhất. Điều này đảm bảo rằng toàn bộ thay đổi sẽ hoặc được áp dụng hoàn toàn hoặc không thay đổi gì cả, giữ tính Atomicity.

Sử dụng lệnh findAndModify

Điều kiện truy vấn và cập nhật dữ liệu:

MongoDB cung cấp lệnh findAndModify cho phép bạn thực hiện một loạt các thay đổi trên Document dựa trên điều kiện truy vấn. Bạn có thể xác định một điều kiện để kiểm tra trước khi cập nhật dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem một sản phẩm còn có sẵn không trước khi cập nhật thông tin mua hàng của khách hàng.

Đảm bảo Atomicity thông qua lệnh findAndModify:

Lệnh findAndModify đảm bảo tính Atomicity bằng cách thực hiện cả truy vấn và cập nhật trong một bước duy nhất. Nếu có nhiều người dùng cố gắng mua cùng một sản phẩm cùng một lúc, chỉ một người sẽ thành công và sản phẩm không bị "mất" hoặc "bán hai lần." Bất kỳ thất bại nào trong việc thực hiện các thay đổi cũng không làm thay đổi dữ liệu. Điều này đảm bảo tính Atomicity của các hoạt động.

So sánh với cách tiếp cận không Atomic trong MongoDB

Phân biệt giữa cách tiếp cận Atomic và không Atomic

Cách tiếp cận Atomic:

 • Các hoạt động nguyên tử được thực hiện trên một Document duy nhất.
 • Toàn bộ hoạt động hoặc không hoạt động gì cả.
 • Dữ liệu được bảo tồn tính Atomicity tại cấp độ Document.

Cách tiếp cận không Atomic:

 • Các hoạt động không có đảm bảo tính Atomicity.
 • Dữ liệu có thể bị mất tính nhất quán khi nhiều người dùng cố gắng thay đổi nó cùng một lúc.
 • Cần phải thực hiện kiểm tra và xử lý thêm để đảm bảo tính nhất quán và tránh xung đột dữ liệu.

Nhược điểm của cách tiếp cận không Atomic:

 • Thất bại Atomicity: Trong cách tiếp cận không Atomic, không đảm bảo tính Atomicity của các hoạt động. Điều này có nghĩa là nếu một phần của một hoạt động thất bại (ví dụ: kiểm tra sản phẩm có sẵn), dữ liệu có thể bị thay đổi một cách không nhất quán.

 • Xung đột Dữ liệu: Khi nhiều người dùng cố gắng thay đổi cùng một dữ liệu cùng một lúc, xung đột dữ liệu có thể xảy ra. Ví dụ, nếu hai người cùng mua một sản phẩm có sẵn và cập nhật số lượng sản phẩm, một người có thể mua sản phẩm mà không thực sự còn có sẵn.

 • Khó khăn trong quản lý xung đột: Xử lý xung đột và duy trì tính nhất quán trong cách tiếp cận không Atomic có thể phức tạp và đòi hỏi thời gian và nguồn lực.

 • Tính bất nhất quán: Dữ liệu có thể trở nên bất nhất quán nếu không kiểm soát được các hoạt động và xung đột.

Trong tổng quan, việc sử dụng cách tiếp cận Atomic trong MongoDB giúp đảm bảo tính Atomicity và tính nhất quán của dữ liệu, giảm thiểu xung đột và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu trong các hoạt động nguyên tử.

Ví dụ minh họa trong MongoDB

Tạo cơ sở dữ liệu và collection

Trước tiên, mình sẽ tạo một cơ sở dữ liệu và một collection để minh họa việc sử dụng hoạt động nguyên tử trong MongoDB.

Tạo cơ sở dữ liệu có tên "webshop":

use webshop

Tạo collection "products" để lưu trữ thông tin về sản phẩm:

db.createCollection("products")

Sử dụng Embedded Documents và findAndModify để thực hiện hoạt động nguyên tử:

Giả sử mình đã có một Document trong collection "products" để đại diện cho một sản phẩm như sau:

{
  "_id": 1,
  "product_name": "Samsung S3",
  "category": "mobiles",
  "product_total": 5,
  "product_available": 3,
  "product_bought_by": [
   {
     "customer": "john",
     "date": "7-Jan-2014"
   },
   {
     "customer": "mark",
     "date": "8-Jan-2014"
   }
  ]
}

Bây giờ muốn thực hiện một hoạt động nguyên tử để giảm số lượng sản phẩm có sẵn và thêm thông tin mua sản phẩm vào trường "product_bought_by" chỉ khi sản phẩm còn có sẵn.

Sử dụng lệnh findAndModify, bạn có thể thực hiện việc này trong MongoDB:

db.products.findAndModify({
  query: { _id: 1, product_available: { $gt: 0 } },
  update: {
   $inc: { product_available: -1 },
   $push: {
     product_bought_by: {
      customer: "rob",
      date: "9-Jan-2014"
     }
   }
  }
})

Trong ví dụ này, truy vấn findAndModify đảm bảo rằng hoạt động giảm số lượng sản phẩm và thêm thông tin mua sản phẩm chỉ diễn ra khi sản phẩm vẫn còn có sẵn (nếu product_available lớn hơn 0). Điều này đảm bảo tính Atomicity của hoạt động và tránh xung đột dữ liệu.

Lưu ý và Best Practices khi sử dụng Atomic Operations trong MongoDB

Quy tắc tốt khi thiết kế cơ sở dữ liệu cho Atomic Operations:

 • Sử dụng Embedded Documents: Sử dụng các Embedded Documents để nhóm thông tin liên quan vào một Document đơn. Điều này giúp đảm bảo tính Atomicity của hoạt động trên các thông tin liên quan.

 • Định rõ các trường cần cập nhật cùng nhau: Xác định các trường cần được cập nhật cùng nhau trong một hoạt động nguyên tử. Điều này giúp tránh tình trạng không Atomic khi chỉ một phần thông tin được cập nhật.

 • Sử dụng các lệnh MongoDB hỗ trợ Atomic Operations: Sử dụng các lệnh như findAndModify hoặc update với điều kiện để thực hiện các hoạt động nguyên tử.

Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu:

 • Sử dụng chỉ mục thông minh: Đảm bảo rằng bạn đã tạo các chỉ mục phù hợp để tối ưu hóa việc truy cập và cập nhật dữ liệu trong các Atomic Operations.

 • Xử lý ngoại lệ: Xử lý các tình huống ngoại lệ một cách cẩn thận, bao gồm xử lý lỗi mạng, lỗi cơ sở dữ liệu, hoặc lỗi thời gian chạy, để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

 • Giám sát hiệu suất: Theo dõi và giám sát hiệu suất của các Atomic Operations để phát hiện và khắc phục sự cố một cách nhanh chóng.

Kết bài

Hoạt động nguyên tử trong MongoDB là một cách để đảm bảo tính Atomicity và tính nhất quán của các hoạt động trên dữ liệu. Bằng cách sử dụng Embedded Documents và các lệnh hỗ trợ như findAndModify, bạn có thể thực hiện các hoạt động nguyên tử một cách an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, việc thiết kế cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất cũng rất quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất của hệ thống.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top