EXCEL BASIC
EXCEL INTERFACE
EXCEL CHART
EXCEL SEARCHING
EXCEL FORMULAS
EXCEL VALIDATION
EXCEL FUNCTION
EXCEL DATA ANALYTICS
EXCEL ERROR
EXCEL SECURITY
TIPS & TRICKS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các hàm đếm (count) trong Excel

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến hàm Count trong Excel, đây là hàm dùng để đếm tổng số cell theo một điều kiện và giới hạn phạm vi nào đó. Kết quả sẽ trả về một số nguyên và đó cũng là tổng số cell phù hợp theo yêu cầu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm Count

Hàm count trong Excel sẽ đếm tất cả các cell mà không phải lọc theo một điều kiện nào cả, cú pháp của nó như sau:

COUNT(value1, value2, value3)

Trong đó mỗi value là các cặp gồm hai giá trị đó là vị trí của ô bắt đầu và vị trí của ô kết thúc. Ví dụ mình muốn đếm số cell từ A1 đến B3 thì cặp value là A1:B3.

Ví dụ: Đếm tổng số cell từ A1 đến A5

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

COUNT(A1:A5)

count function png

Như trong hình trả về 5 vì ta có tổng cộng là 5 cells.

2. Hàm countif

Nếu làm count là đếm không có điều kiện thì hàm countif sẽ đếm thỏa theo một điều kiện nào đó. Cú pháp của nó như sau:

COUNTIF(range, criteral)

Trong đó range là cặp giới hạn vị trí bắt đầu và kết thúc, criteral là tiêu chí để đếm, chỉ những cell nào thỏa tiêu chí này thì mới được đếm.

Ví dụ: Đếm các cell từ A1 đến A5 và chỉ đếm những cell nào có giá trị lớn hơn 9.

COUNTIF(A1:A5, ">9")

countif function png

Như trong hình sẽ trả về 2 vì có hai cells có giá trị lớn hơn 9.

3. Hàm countifs

Nếu hàm countif chỉ đếm được theo một cặp range thì hàm countifs lại khác, bạn có thể đếm với nhiều range khác nhau. Cú pháp như sau:

COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criterial2, ...)

Trong đó range và criterial được giải thích như phần hai.

Lưu ý: Số cell của các range phải tương ứng với nhau.

Ví dụ: Đếm các cell từ A1:A5B1:B5 với tiêu chí: Bên cột A phải là green và bên cột B phải có giá trji lớn hơn 9.

=COUNTIFS(A1:A5, "green", B1:B5, ">9")

countifs function png

Như trong bảng này thì chỉ có row thứ 4 là phù hợp với điều kiện nên kết quả trả về 1.

Như vậy là mình đã giới thiệu qua cách sử dụng hàm count, countifcountifs trong Excel, hàm này được sử dụng rất thường xuyên khi xử lý với bảng tính nên hy vọng bạn hiểu và biết các áp dụng nó vào thực tế.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top