EXCEL BASIC
EXCEL INTERFACE
EXCEL CHART
EXCEL SEARCHING
EXCEL FORMULAS
EXCEL VALIDATION
EXCEL FUNCTION
EXCEL DATA ANALYTICS
EXCEL ERROR
EXCEL SECURITY
TIPS & TRICKS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính căn bậc hai trong Excel (Dùng hàm SQRT, POWER và Power Query)

Trong bài viết này freetuts sẽ hướng dẫn cách tính căn bậc hai trong Excel bằng cách sử dụng hàm SQRT, hàm POWER và VBA Power Query.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thật tuyệt vời khi Excel cung cấp cho ta rất nhiều cách để hoàn thành một tác vụ và đương nhiên cách tính căn bậc hai cũng không ngoại lệ, chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu những cách tính căn bậc hai trong Excel nhé.

I. Căn bậc hai là gì?

Khi bạn nhân một số (giả sử X) với chính nó, bạn sẽ nhận được một giá trị (giả sử Y).

  • Ở đây X là căn bậc hai của Y.

Ví dụ: 10 nhân với 10 là 100.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Ở đây 10 là căn bậc hai của 100.

Vậy căn bậc hai là gì thì rất dễ dàng để hiểu, tuy nhiên nếu có yêu cầu tính căn bậc hai của 50 thì mình chắc chắn bạn không thể tính nhẩm nó trong đầu (trừ khi bạn là một người mê toán học).

Và để dễ dàng tính toán thì đã có Microsoft Excel, vậy cách tính căn bậc hai bằng phần mềm này như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ.

II. Cách tính căn bậc hai trong Excel

C C3 A1ch t C3 ADnh c C4 83n b E1 BA ADc hai trong Excel jpg

1. Tính căn bậc hai bằng cách sử dụng hàm SQRT

Có một hàm chuyên dụng trong Excel dùng để tính căn bậc hai, dưới đây là công thức của hàm và cách sử dụng.

= SQRT (n) 

Hàm SQRT nhận một đối số duy nhất (n) - có thể là số hoặc tham chiếu đến số, hàm SQRT sẽ lập tức trả về căn bậc hai của số đó.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 201 png

Để tính căn bậc hai của 100 trong Excel, bạn có thể sử dụng công thức dưới đây:

= SQRT (100)

Công thức trên sẽ trả kết quả về 10, là căn bậc hai của 100.

Bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu ô A1 trong hàm SQRT như hình dưới đây:

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 202 png

Hàm SQRT chỉ hoạt động với số dương, nếu bạn cung cấp đối số âm thì kết quả trả về lỗi #NUM!. Đơn giản vì trong toán học thì một số âm không có căn bậc hai.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 203 png

Trong trường hợp bạn vẫn muốn khai căn của một số âm (giả sử nó là số dương), trước tiên bạn cần chuyển số âm thành số dương và sau đó tìm căn bậc hai của nó. Ví dụ: nếu bạn muốn khai căn của -100, bạn có thể sử dụng hàm SQRT với hàm ABS:

= SQRT (ABS (-100))

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 204 png

Chức năng ABS cung cấp cho bạn giá trị tuyệt đối và bỏ qua dấu âm.

Lưu ý: Có thêm hai hàm liên quan đến căn bậc hai trong Excel:

  1. SQRTPI - Hàm này trả về căn bậc hai của một số đã được nhân với hằng số Pi (π)
  2. IMSQRT - Hàm này trả về căn bậc hai của một số phức

2. Tính căn bậc hai bằng toán tử lũy thừa

Một cách khác để tính căn bậc hai (hoặc căn bậc N) trong Excel là sử dụng toán tử mũ.

Nếu tất cả những gì bạn cần là căn bậc hai của một số, thì việc sử dụng hàm SQRT sẽ dễ dàng hơn. Lợi ích của việc sử dụng toán tử mũ là bạn có thể sử dụng nó để tìm căn bậc hai, căn bậc 3 hay căn bậc n.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để tìm bình phương của một số. Dưới đây là công thức tính căn bậc hai của 100:

= 100 ^ (1/2)

hoặc là

= 100 ^ 0,5

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 205 png

Tương tự bạn cũng có thể lấy căn bậc hai hoặc căn thứ N của một số.

Dưới đây là công thức để lấy căn bậc ba của 100:

= 100 ^ (1/3)

Và dưới đây là công thức lấy căn thứ N của 100 (thay N bằng bất kỳ số nào bạn muốn)

= 100 ^ (1 / N)

Lưu ý quan trọng về dấu ngoặc : Khi sử dụng toán tử lũy thừa với phân số (chẳng hạn như 1/2 hoặc 1/3), hãy đảm bảo rằng các phân số này nằm trong dấu ngoặc. Ví dụ, = 100 ^ (1/2) và = 100 ^ 1/2 sẽ cho hai kết quả khác nhau. Điều này là do toán tử mũ được ưu tiên hơn phép chia và được tính toán trước. Sử dụng dấu ngoặc sẽ làm cho vấn đề này biến mất.

3. Tính căn bậc hai bằng cách sử dụng hàm POWER

Một cách dễ dàng khác để tính căn bậc hai trong Excel (hoặc căn bậc ba) là sử dụng hàm POWER.

Dưới đây là cú pháp của hàm POWER:

= POWER (số n, power)

Trong đó có hai đối số:

  1. số n: đối số có thể là bất kỳ số thực nào hoặc tham chiếu đến ô cần tính
  2. power: lũy thừa / số mũ mà số n này được nâng lên

Không giống như hàm SQRT, bạn có thể sử dụng hàm POWER để tính căn bậc hai, căn bậc 3 và căn bậc N, nếu muốn bạn cũng có thể tính lũy thừa như bình phương hoặc lập phương.

Dưới đây là công thức tính căn bậc hai của 100 trong Excel:

= POWER (100,1 / 2)

hoặc là

= POWER (100, .5)

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 206 png

Trong trường hợp bạn muốn tính căn bậc 3 có thể sử dụng công thức dưới đây:

= POWER (100,1 / 3)

Còn đây là công thức để tính bình phương của 100 với hàm POWER:

= POWER (100,2)

Trong trường hợp bạn sử dụng một số âm trong hàm POWER, nó sẽ trả về lỗi #NUM.

4. Tính căn bậc hai trong Excel bằng cách sử dụng Power Query

Các công thức trên đây có thể rất nhanh chóng nhưng nếu bạn làm việc với nhiều dữ liệu và cần thực hiện thường xuyên thì nên cân nhắc sử dụng Power Query.

Phương pháp này phù hợp hơn khi bạn có một tập dữ liệu lớn mà bạn muốn tính căn bậc hai của các giá trị trong một cột, đặc biệt là dữ liệu được cập nhật mới mỗi ngày / tuần / tháng / quý.

Sử dụng Power Query sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, bạn chỉ cần cập nhật dữ liệu mới sau đó refresh truy vấn để có kết quả ngay.

Mình sẽ sử dụng một tập dữ liệu đơn giản như được hiển thị bên dưới, ví dụ tính căn bậc hai trên các giá trị trong cột B.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 207 png

Dưới đây là các bước để tính căn bậc hai bằng Power Query trong Excel:

Bước 1: Chọn bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu.

Bước 2: Nhấp vào tab Insert.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 208 png

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng Table (nó nằm trong nhóm Table). Thao tác này sẽ mở hộp thoại Create Table.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 209 png

Bước 4: Kiểm tra phạm vi đúng với danh sách bảng của bạn, tiếp theo tích chọn My table has headers rồi bấm OK.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2010 png

Bước 5: Nhấp vào tab Data.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2011 png

Bước 6: Trong nhóm Get & Transform group, hãy nhấp vào tùy chọn From Table/Range. Thao tác này sẽ mở trình chỉnh sửa Power Query.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2012 png

Bước 7: Trong Query Editor, hãy nhấp vào tiêu đề cột.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2013 png

Bước 8: Nhấp vào tab Transform.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2014 png

Bước 9: Trong nhóm Number, bấm vào tùy chọn Scientific.

Bước 10: Bấm chọn Scientific root. Thao tác này ngay lập tức khai căn các giá trị trong cột đã chọn, tức là cung cấp căn bậc hai của các số ban đầu.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2015 png

Bước 11: Nhấp vào tab File.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2016 png

Bước 12: Nhấp vào Close & Load.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2017 png

2 bước cuối cùng này sẽ tạo một trang tính mới trong sổ làm việc Excel và chèn bảng từ Power Query. Bảng mới này sẽ có căn bậc hai của dữ liệu bảng gốc.

Trong trường hợp bạn có bất kỳ giá trị âm nào trong các ô, bạn sẽ gặp lỗi #NUM trong bảng kết quả.

Mặc dù cách này khá nhiều bước, tuy nhiên lợi ích tuyệt vời của Power Query là bây giờ bạn chỉ cần “làm mới” và nhận “kết quả mới” khi bạn nhận được “dữ liệu mới”.

Ví dụ: nếu bây giờ bạn nhận được dữ liệu mới vào tháng tới, bạn chỉ cần sao chép và dán dữ liệu đó vào bảng chúng ta vừa tạo (ở Bước 4), chuyển đến bất kỳ ô nào trong bảng mà bạn nhận được từ Power Query, nhấp chuột phải và nhấn refresh.

Vì vậy dù phải mất một vài cú nhấp chuột để thực hiện việc này lần đầu tiên, nhưng sau khi thiết lập thì bạn dễ dàng chuyển đổi dữ liệu mới bằng một lần làm mới đơn giản.

Ngoài căn bậc hai, bạn cũng có thể sử dụng hàm Power trong Power Query để lấy căn bậc hai hoặc căn bậc N (hoặc để lấy bình phương hoặc lập phương của các số).

III. Cách viết số mũ căn bậc hai (√) trong Excel

Có vẻ hơi lạc đề một chút nhưng mình nghĩ rất nhiều bạn chưa biết cách viết số mũ căn bậc hai trong Excel, dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

1. Chèn biểu tượng căn bậc hai bằng một phím tắt

Nếu bạn sử dụng bàn phím số, đây là phím tắt để chèn biểu tượng căn bậc hai:

Sử dụng tổ hợp phím ALT + 251 để nhập biểu tượng căn bậc hai.

Giữ phím ALT rồi bấm các phím số 2,5 và 1 trên bàn phím số. Sau khi bạn bấm chữ số cuối cùng thì biểu tượng căn bậc hai sẽ được chèn vào.

2. Cách viết số mũ căn bậc hai với công thức

Bạn cũng có thể sử dụng công thức để viết số mũ căn bậc hai trong Excel. Điều này có thể hữu ích khi có một cột giá trị và bạn muốn nhanh chóng thêm biểu tượng căn bậc hai vào tất cả các cột này.

Để viết số mũ căn bậc hai, bạn có thể sử dụng công thức dưới đây:

= UNICHAR (8730)

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2018 png

Vì đây là một công thức, bạn cũng có thể kết hợp nó với các công thức hoặc tham chiếu ô khác. Ví dụ: nếu bạn có một cột giá trị và bạn muốn thêm biểu tượng căn bậc hai vào tất cả các giá trị này, bạn có thể sử dụng công thức như được hiển thị bên dưới:

= UNICHAR (8730) & A1

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2019 png

* Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn viết số mũ căn bậc hai một vài lần, bạn có thể lấy biểu tượng đó một lần bằng phím tắt hoặc công thức, sau đó sao chép và dán nó.

3. Viết số mũ căn bậc hai bằng cách thay đổi định dạng số tùy chỉnh

Và cuối cùng, cách thứ ba để viết số mũ căn bậc hai là thay đổi định dạng ô theo cách mà nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào bạn nhập ký tự vào ô.

Dưới đây là các bước thay đổi định dạng ô để tự động thêm biểu tượng căn bậc hai:

Bước 1: Chọn các ô mà bạn muốn biểu tượng căn bậc hai tự động xuất hiện.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 20z 201 jpg

Bước 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl + 1. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Format Cells.

Bước 3: Tại tab Number, bạn hãy chọn Custom trong nhóm Category.

Bước 4: Trong trường Type, hãy nhập √General sau đó bấm OK.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 2020 png

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy rằng tất cả các ô đã chọn sẽ tự động nhận được biểu tượng căn bậc hai.

cach 20tinh 20can 20bac 20hai 20trong 20excel 20z 202 jpg

Một điều tốt khi sử dụng phương pháp này là nó không thay đổi giá trị trong ô mà chỉ thay đổi cách hiển thị. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các giá trị này trong các công thức và tính toán mà không cần lo lắng về biểu tượng căn bậc hai gây lỗi. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách chọn một ô và nhìn vào thanh công thức (thanh công thức sẽ hiển thị cho bạn giá trị thực tế trong ô).

IV. Tổng kết

Bài viết “Cách tính căn bậc hai trong Excel” đến đây là kết thúc, chắc chắn với những hướng dẫn chi tiết trên đây thì bất kỳ ai cũng có thể tính căn bậc hai, căn bậc ba một cách dễ dàng.

Nếu bạn bè hay đồng nghiệp chưa biết thủ thuật này, hãy chia sẻ ngay bài viết Cách tính căn bậc hai trong Excel tới họ nha.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top