EXCEL BASIC
EXCEL INTERFACE
EXCEL CHART
EXCEL SEARCHING
EXCEL FORMULAS
EXCEL VALIDATION
EXCEL FUNCTION
EXCEL DATA ANALYTICS
EXCEL ERROR
EXCEL SECURITY
TIPS & TRICKS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán tử giao và hợp trong Excel: Dấu phẩy và khoảng trắng

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu hai toán tử được sử dụng rất thông dụng trong Excel, đó là toán tử giao (khoảng trắng) và toán tử hợp (dấu phẩy).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giao là gì? Hợp là gì?

Trước tiên bạn cần hiểu một chút về khái niệm giao và hợp:

Giao của hai tập hợp là phần tử chung của hai tập hợp đó. Ví dụ, A giao B kết quả là những phần từ nằm trong tập hợp A lẫn B.

Hợp của hai tập hợp là tổng tất cả những phần tử của hai tập hợp đó. Ví dụ, A hợp B kết quả là tổng tất cả phần tử của A và B.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: A = {1,2,3,6,7}, B = {1,3,9} thì:

  • A giao B = {1,3}
  • A hợp B = {1,2,3,6,7,9}

2. Phép hợp trong Excel

Trong Excel, để gop hai vùng chọn các cell lại thì ta dùng toán tử hợp (dấu phẩy).

Xem hình dưới đây:

union operator png

Trong công thức =SUM(C4:D8,D7E11) mình đã sử dụng phép hợp , để gộp tổng của hai vùng chọn như trong hình, kết quả sẽ là 20.

Trên là cách dùng ngắn gọn, cách dùng đầy đủ sẽ là: =SUM(C4:D8) + SUM(D7:E11).

3. Phép giao trong Excel

Khác với phép hợp, phép giao chỉ trả về những phần tử nằm ở ca hai tập hợp.

Như hình ảnh ở phần 2 thì kết quả nó sẽ trả về 2, tại vì chỉ có 2 ô D7 và D8 là nằm ở cả hai vùng chọn.

intersect operator png

Công thức sẽ khác chút xíu: =SUM(C4:D8,D7E11), mình đã thay dấu phẩy bằng khoảng trắng.

Và đây là công thức tương đương với công thức trên: =SUM(D7:D8).

Bài này mục đích muốn bạn hiểu hai phép giao (khoảng trắng) và hợp (dấy phẩy) trong Excel. Thực tế thì trong Excel phép hợp vẫn được sử dụng thường xuyên hơn phép giao.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top