Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm atol() trong C / C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm atol() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm atol() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi làm các bài tập về String.

Hàm atol() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm atol() trong C / C++

Hàm atol() là hàm chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi một tham số, thành một số có kiểu long int.

Hàm sẽ trả về một số a kiểu long int. Trong trường hợp chuỗi chỉ có ký tự khoảng trắng hoặc không có số tích phân nào hợp lệ thì hàm sẽ trả về 0.

Cú pháp:

long int atol(const char* str);

Trong đó: str là một chuỗi có biểu diễn của một số tích phân.

Cách dùng hàm atol() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm atol() để chuyển đổi giá trị là số tích phân từ một chuỗi sang một số long int nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //sử dụng hàm atol() để chuyển đổi các số từ kiểu chuỗi sang kiểu long int
 cout << "Số trong String: " << " 13" << endl;
	cout << "Số trong Long Int = " << atol(" 13") << endl << endl;
	
	cout << "Số trong String = " << " 25  " << endl;
	cout << "Số trong Long Int = " << atol(" 25  ") << endl << endl;
	
	cout << "String = " << "41.90abcd" << endl;
	cout << "Số trong chuỗi = " << atol("41.90abcd") << endl << endl;
	
 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

atol 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm atol() trong C / C++. Đây làm một hàm được sử dụng khá nhiều vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công!!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP