CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm atol() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm atol() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi làm các bài tập về String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm atol() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm atol() trong C / C++

Hàm atol() là hàm chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi một tham số, thành một số có kiểu long int.

Hàm sẽ trả về một số a kiểu long int. Trong trường hợp chuỗi chỉ có ký tự khoảng trắng hoặc không có số tích phân nào hợp lệ thì hàm sẽ trả về 0.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

long int atol(const char* str);

Trong đó: str là một chuỗi có biểu diễn của một số tích phân.

Cách dùng hàm atol() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm atol() để chuyển đổi giá trị là số tích phân từ một chuỗi sang một số long int nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //sử dụng hàm atol() để chuyển đổi các số từ kiểu chuỗi sang kiểu long int
 cout << "Số trong String: " << " 13" << endl;
	cout << "Số trong Long Int = " << atol(" 13") << endl << endl;
	
	cout << "Số trong String = " << " 25  " << endl;
	cout << "Số trong Long Int = " << atol(" 25  ") << endl << endl;
	
	cout << "String = " << "41.90abcd" << endl;
	cout << "Số trong chuỗi = " << atol("41.90abcd") << endl << endl;
	
 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

atol 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm atol() trong C / C++. Đây làm một hàm được sử dụng khá nhiều vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công!!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top