banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm atol() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm atol() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi làm các bài tập về String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm atol() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm atol() trong C / C++

Hàm atol() là hàm chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi một tham số, thành một số có kiểu long int.

Hàm sẽ trả về một số a kiểu long int. Trong trường hợp chuỗi chỉ có ký tự khoảng trắng hoặc không có số tích phân nào hợp lệ thì hàm sẽ trả về 0.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

long int atol(const char* str);

Trong đó: str là một chuỗi có biểu diễn của một số tích phân.

Cách dùng hàm atol() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm atol() để chuyển đổi giá trị là số tích phân từ một chuỗi sang một số long int nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //sử dụng hàm atol() để chuyển đổi các số từ kiểu chuỗi sang kiểu long int
 cout << "Số trong String: " << " 13" << endl;
	cout << "Số trong Long Int = " << atol(" 13") << endl << endl;
	
	cout << "Số trong String = " << " 25  " << endl;
	cout << "Số trong Long Int = " << atol(" 25  ") << endl << endl;
	
	cout << "String = " << "41.90abcd" << endl;
	cout << "Số trong chuỗi = " << atol("41.90abcd") << endl << endl;
	
 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

atol 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm atol() trong C / C++. Đây làm một hàm được sử dụng khá nhiều vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công!!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top