CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm div() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm div() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về tính toán số học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm div() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm div() trong C/ C++

Hàm div() được sử dụng để tính toán phần thương và phần dư của phép chia hai số.

Về mặt toán học:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

quot * y + rem = x

Trong đó:

 • quot là thương.
 • rem là phần dư.
 • y là số chia.
 • x là số bị chia.

Các cú pháp:

div_t div(int x, int y);
ldiv_t div(long x, long y);
lldiv_t div(long long x, long long y);

Trong đó:

 • x đại diện cho tử số.
 • y đại diện cho mẫu số.

Hàm div() trả về cấu trúc kiểu div_t, ldiv_t hoặc lldiv_t. Mỗi cấu trúc này bao gồm hai thành viên: quot và rem. Chúng được định nghĩa như sau:

div_t:
struct div_t {
	int quot;
	int rem;
};

ldiv_t:
struct ldiv_t {
	long quot;
	long rem;
};

lldiv_t:
struct lldiv_t {
	long long quot;
	long long rem;
};

Cách dùng hàm div() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm div() trong C++.

Cụ thể mình sẽ gọi hàm div() và truyền vào đó 2 số 51 và 6 sau đó gán cho biến result1. Để lấy phần thương ta sử dụng result1.qout và lấy phần dư result1.rem.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //gợi hàm div() để thực hiện phép chia giữa 51 và 6
 div_t result1 = div(51, 6);
 //in ra màn hình với giá trị nguyên bằng cách sử dụng result1.qout
	cout << "Phần nguyên của 51/6 = " << result1.quot << endl;
 //in ra màn hình với giá trị là phần dư bằng cách sử dụng result1.rem
	cout << "Phần dư của 51/6 = " << result1.rem << endl;
 //tương tự như vậy đối với phép chia giữa 19237012 và 251
	div_t result2 = div(19237012,251);
	cout << "Phần nguyên của 19237012L/251L = " << result2.quot << endl;
	cout << "Phần dư của 19237012L/251L = " << result2.rem << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

div 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm div() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về tính toán, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top