banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm div() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm div() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về tính toán số học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm div() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm div() trong C/ C++

Hàm div() được sử dụng để tính toán phần thương và phần dư của phép chia hai số.

Về mặt toán học:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

quot * y + rem = x

Trong đó:

 • quot là thương.
 • rem là phần dư.
 • y là số chia.
 • x là số bị chia.

Các cú pháp:

div_t div(int x, int y);
ldiv_t div(long x, long y);
lldiv_t div(long long x, long long y);

Trong đó:

 • x đại diện cho tử số.
 • y đại diện cho mẫu số.

Hàm div() trả về cấu trúc kiểu div_t, ldiv_t hoặc lldiv_t. Mỗi cấu trúc này bao gồm hai thành viên: quot và rem. Chúng được định nghĩa như sau:

div_t:
struct div_t {
	int quot;
	int rem;
};

ldiv_t:
struct ldiv_t {
	long quot;
	long rem;
};

lldiv_t:
struct lldiv_t {
	long long quot;
	long long rem;
};

Cách dùng hàm div() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm div() trong C++.

Cụ thể mình sẽ gọi hàm div() và truyền vào đó 2 số 51 và 6 sau đó gán cho biến result1. Để lấy phần thương ta sử dụng result1.qout và lấy phần dư result1.rem.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //gợi hàm div() để thực hiện phép chia giữa 51 và 6
 div_t result1 = div(51, 6);
 //in ra màn hình với giá trị nguyên bằng cách sử dụng result1.qout
	cout << "Phần nguyên của 51/6 = " << result1.quot << endl;
 //in ra màn hình với giá trị là phần dư bằng cách sử dụng result1.rem
	cout << "Phần dư của 51/6 = " << result1.rem << endl;
 //tương tự như vậy đối với phép chia giữa 19237012 và 251
	div_t result2 = div(19237012,251);
	cout << "Phần nguyên của 19237012L/251L = " << result2.quot << endl;
	cout << "Phần dư của 19237012L/251L = " << result2.rem << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

div 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm div() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về tính toán, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top