banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm free() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm free() trong C / C++. Đây là một trong các hàm giải quyết bộ nhớ được sử dụng khá nhiều trong ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm free() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy chúng ta cần khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm free() trong C / C++

Hàm free() được sử dụng để giải quyết một khối bộ nhớ được cấp phát trước đó bằng cách sử dụng các hàm calloc, malloc hoặc realloc. Hàm free() không thay đổi giá trị của con trỏ, tức là nó vẫn trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

void free(void *ptr);

Trong đó:

  • ptr: Là một con trỏ đến một khối bộ nhớ đã được cấp phát trước đó với malloc, calloc hoặc realloc. Con trỏ có thể rỗng hoặc có thể không trỏ đến một khối bộ nhớ được cấp phát bởi các hàm calloc, malloc hoặc realloc.

Hàm free() không trả về gì cả, đơn giản là nó chỉ làm sạch khối bộ nhớ mà thôi.

Cách dùng hàm free() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm free() để làm sạch bộ nhớ được cấp phát bởi hàm các hàm calloc, malloc,...

Cụ thể mình sẽ tạo một con trỏ *ptr và khởi tạo giá trị cho nó là 5.233. Sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ.

Thực hiện in ra địa chỉ và giá trị của con trỏ ptr, sau đó sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ rồi thực hiện in lại để xem sự khác biệt.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một con trỏ ptr và gán giá trị cho nó bằng 5.233, sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ
  float *ptr;
	ptr = (float*) calloc(1,sizeof(float));
	*ptr = 5.233;
  //Trước khi giải phóng bộ nhớ
	cout << "Trước khi giải phóng" << endl;
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;
  //sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ 
	free(ptr);
  //Sau khi giải phóng bộ nhớ
  cout<<"\n--------------------------------\n";
	cout << "Sau khi giải phóng" << endl;
	//Sau khi giải phóng bộ nhớ thì địa chỉ con trỏ vẫn giữ nguyên nhưng giá trị đã thay đổi
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả: Sau khi gọi hàm free() để giải phóng thì giá trị của con trỏ ptr đã thay đổi từ 5.223 thành 0.

free 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm free() trong C / C++. Ở các ví dụ nhỏ thì chúng ta thường ít sử dụng hàm nay, nhưng nó vẫn khá là quan trọng vì vậy hãy ghi nhớ thật kĩ nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top