CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm free() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm free() trong C / C++. Đây là một trong các hàm giải quyết bộ nhớ được sử dụng khá nhiều trong ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm free() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy chúng ta cần khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm free() trong C / C++

Hàm free() được sử dụng để giải quyết một khối bộ nhớ được cấp phát trước đó bằng cách sử dụng các hàm calloc, malloc hoặc realloc. Hàm free() không thay đổi giá trị của con trỏ, tức là nó vẫn trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

void free(void *ptr);

Trong đó:

  • ptr: Là một con trỏ đến một khối bộ nhớ đã được cấp phát trước đó với malloc, calloc hoặc realloc. Con trỏ có thể rỗng hoặc có thể không trỏ đến một khối bộ nhớ được cấp phát bởi các hàm calloc, malloc hoặc realloc.

Hàm free() không trả về gì cả, đơn giản là nó chỉ làm sạch khối bộ nhớ mà thôi.

Cách dùng hàm free() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm free() để làm sạch bộ nhớ được cấp phát bởi hàm các hàm calloc, malloc,...

Cụ thể mình sẽ tạo một con trỏ *ptr và khởi tạo giá trị cho nó là 5.233. Sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ.

Thực hiện in ra địa chỉ và giá trị của con trỏ ptr, sau đó sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ rồi thực hiện in lại để xem sự khác biệt.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một con trỏ ptr và gán giá trị cho nó bằng 5.233, sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ
  float *ptr;
	ptr = (float*) calloc(1,sizeof(float));
	*ptr = 5.233;
  //Trước khi giải phóng bộ nhớ
	cout << "Trước khi giải phóng" << endl;
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;
  //sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ 
	free(ptr);
  //Sau khi giải phóng bộ nhớ
  cout<<"\n--------------------------------\n";
	cout << "Sau khi giải phóng" << endl;
	//Sau khi giải phóng bộ nhớ thì địa chỉ con trỏ vẫn giữ nguyên nhưng giá trị đã thay đổi
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả: Sau khi gọi hàm free() để giải phóng thì giá trị của con trỏ ptr đã thay đổi từ 5.223 thành 0.

free 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm free() trong C / C++. Ở các ví dụ nhỏ thì chúng ta thường ít sử dụng hàm nay, nhưng nó vẫn khá là quan trọng vì vậy hãy ghi nhớ thật kĩ nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top