CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strtol() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm atrtol() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi làm các bài tập về String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strtol() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm strtol() trong C / C++

Hàm strtol() được sử dụng để chuyển đổi nội dung của một chuỗi dưới dạng số tích phân và trả về giá trị của nó dưới dạng long int.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

strtol(s, &end, b)

Trong đó:

 • s: chỉ định chuỗi có biểu diễn của một số tích phân.
 • end: đề cập đến một đối tượng đã được cấp phát kiểu char *.
 • b: xác định base của giá trị tích phân.

Hàm sẽ trả về một số long int nếu tồn tại một số tích phân trong chuỗi và trả về 0 nếu không có.

Cách dùng hàm strtol() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm strtol() để chuyển đổi một số tích phân trong chuỗi thành một số long int.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 char* end; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 4
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-4 = "
     << strtol("489bc", &end, 4) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 11
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-11 = "
     << strtol("489bc", &end, 11) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 25
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-25 = "
     << strtol("489bc", &end, 25) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
	
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strtol 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strtol() trong C / C++. Đây làm một hàm được sử dụng khá nhiều vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công!!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top