CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strtol() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm atrtol() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi làm các bài tập về String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strtol() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm strtol() trong C / C++

Hàm strtol() được sử dụng để chuyển đổi nội dung của một chuỗi dưới dạng số tích phân và trả về giá trị của nó dưới dạng long int.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

strtol(s, &end, b)

Trong đó:

 • s: chỉ định chuỗi có biểu diễn của một số tích phân.
 • end: đề cập đến một đối tượng đã được cấp phát kiểu char *.
 • b: xác định base của giá trị tích phân.

Hàm sẽ trả về một số long int nếu tồn tại một số tích phân trong chuỗi và trả về 0 nếu không có.

Cách dùng hàm strtol() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm strtol() để chuyển đổi một số tích phân trong chuỗi thành một số long int.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 char* end; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 4
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-4 = "
     << strtol("489bc", &end, 4) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 11
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-11 = "
     << strtol("489bc", &end, 11) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 25
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-25 = "
     << strtol("489bc", &end, 25) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
	
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strtol 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strtol() trong C / C++. Đây làm một hàm được sử dụng khá nhiều vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công!!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top