CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm labs() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm labs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về tính toán số học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm labs() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm labs() trong C/ C++

Hàm labs() trong C++ trả về giá trị tuyệt đối của một dữ liệu long hoặc int long. hàm labs() được xem là phiên bản nâng cấp của hàm abs().

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

long labs(long x);
long int labs(long int x);

Trong đó:

  • x là một số có kiểu long int.

Hàm labs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của x, nghĩa là |x|.

Cách dùng hàm labs() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm labs() trong C++.

Cụ thể mình sẽ tạo hai biến là x và y có kiểu long int và gán giá trị cho nó lần lượt là -999999L và 10000000L. Sau đó sử dụng hàm labs để tính giá trị của x và y rồi in ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo hai biến x và y có kiểu long int
  long int x,y;
  //khởi tạo cho hai biến x = -9999999L và y = 10000000L
	x = -9999999L;
	y = 10000000L;
  //sử dụng hàm labs để tính in ra giá trị tuyệt đối của x và y
	cout << "labs(" << x << ") = |" << x << "| = " << labs(x) << endl;
	cout << "labs(" << y << ") = |" << y << "| = " << labs(y) << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

labs 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm labs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về tính toán, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top