CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strtod() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strtod(0 trong C / C++. Đây làm một trong các hàm cơ bản được sử dụng khá nhiều trong các bài tập liên quan đến String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strtod() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ import thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm strtod() trong C / C++

Hàm strtod được sử dụng để diễn giải nội dung của một chuỗi dưới dạng số phẩy động và trả về giá trị của nó dưới dạng double.

Nó đặt một con trỏ trỏ đến ký tự đầu tiên sau ký tự hợp lệ cuối cùng của chuỗi, chỉ khi có bất kỳ ký tự nào, nếu không, nó đặt con trỏ thành null.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

double strtod(str, &end)

Trong đó:

 • str: Chỉ định chuỗi có đại diện là một số dấu phẩy động.
 • end: Chỉ định tham số đề cập đến một đối tượng đã được cấp phát kiểu char *.

Hàm sẽ trả về một giá trị double, nếu không có chuyển đổi hợp lệ hoặc chuỗi trống thì hàm sẽ trả về 0.

Cách dùng hàm strtod() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho chức năng và cách dùng hàm strtod() trong C / C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo biến str với nội dung là "134Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm strtod() để thực hiện chuyển đổi số trong chuỗi thành dạng số double.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str
 char str[] = "134Freetuts.net"; 
 char* end; 
 double number; 
 //sử dụng hàm strtod để lấy số trong chuỗi str
 number = strtod(str, &end); 
 cout << "Chuỗi ban đầu: " << str << endl; 
 cout << "Số double: " << number << endl; 
 cout << "chuỗi còn lại: " << end << endl;
	
 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strtod 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strtod() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài toán liên quan đến String. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdlib, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top