CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strtod() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strtod(0 trong C / C++. Đây làm một trong các hàm cơ bản được sử dụng khá nhiều trong các bài tập liên quan đến String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strtod() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ import thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm strtod() trong C / C++

Hàm strtod được sử dụng để diễn giải nội dung của một chuỗi dưới dạng số phẩy động và trả về giá trị của nó dưới dạng double.

Nó đặt một con trỏ trỏ đến ký tự đầu tiên sau ký tự hợp lệ cuối cùng của chuỗi, chỉ khi có bất kỳ ký tự nào, nếu không, nó đặt con trỏ thành null.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

double strtod(str, &end)

Trong đó:

 • str: Chỉ định chuỗi có đại diện là một số dấu phẩy động.
 • end: Chỉ định tham số đề cập đến một đối tượng đã được cấp phát kiểu char *.

Hàm sẽ trả về một giá trị double, nếu không có chuyển đổi hợp lệ hoặc chuỗi trống thì hàm sẽ trả về 0.

Cách dùng hàm strtod() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho chức năng và cách dùng hàm strtod() trong C / C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo biến str với nội dung là "134Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm strtod() để thực hiện chuyển đổi số trong chuỗi thành dạng số double.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str
 char str[] = "134Freetuts.net"; 
 char* end; 
 double number; 
 //sử dụng hàm strtod để lấy số trong chuỗi str
 number = strtod(str, &end); 
 cout << "Chuỗi ban đầu: " << str << endl; 
 cout << "Số double: " << number << endl; 
 cout << "chuỗi còn lại: " << end << endl;
	
 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strtod 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strtod() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài toán liên quan đến String. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdlib, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top