CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm malloc() trong hàm C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm malloc() trong C / C++. Đây là một trong các hàm cấp phát bộ nhớ trong ngôn ngữ lập trình C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm malloc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm malloc() trong C / C++

Hàm malloc() được sử dụng để cấp phát một khối bộ nhớ chưa được khởi tạo. Nó trả về một con trỏ void đến byte đầu tiên của khối bộ nhớ nếu việc cấp phát thành công.

Nếu kích thước bằng 0, giá trị trả về phụ thuộc vào việc triển khai thư viện. Nó có thể là một con trỏ null hoặc không.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

void* malloc(size_t size);

Trong đó:

 • size: Là giá trị tích phân không dấu đại diện cho khối bộ nhớ tính bằng byte.

Cách dùng hàm malloc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm malloc() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm malloc() và cấp phát bộ nhớ cho nó là 5.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ cho nó là 5
 int *ptr;
	ptr = (int*) malloc(5*sizeof(int));
 //Nếu cấp phát không thành công thì thông báo cấp phát không thành công
	if(!ptr)
	{
		cout << "Cấp phát không thành công!!";
		exit(1);
	}
 //Ngược lại thì thông báo cấp phát thành công
	cout << "Cấp phát thành công!!" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ cấp phát bộ nhớ là 0 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sủ dụng hàm malloc() cấp phát bộ nhớ cho nó là 0
 int *ptr = (int*) malloc(0);

	if(ptr==NULL)
	{
		cout << "Con trỏ trống!!";
	}
	else
	{
 // in ra địa chỉ của con trỏ khi cấp phát bộ nhớ là 0 
		cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	}

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm malloc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi cấp phát bộ nhớ, vì vậy hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top