CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm malloc() trong hàm C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm malloc() trong C / C++. Đây là một trong các hàm cấp phát bộ nhớ trong ngôn ngữ lập trình C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm malloc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm malloc() trong C / C++

Hàm malloc() được sử dụng để cấp phát một khối bộ nhớ chưa được khởi tạo. Nó trả về một con trỏ void đến byte đầu tiên của khối bộ nhớ nếu việc cấp phát thành công.

Nếu kích thước bằng 0, giá trị trả về phụ thuộc vào việc triển khai thư viện. Nó có thể là một con trỏ null hoặc không.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

void* malloc(size_t size);

Trong đó:

 • size: Là giá trị tích phân không dấu đại diện cho khối bộ nhớ tính bằng byte.

Cách dùng hàm malloc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm malloc() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm malloc() và cấp phát bộ nhớ cho nó là 5.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ cho nó là 5
 int *ptr;
	ptr = (int*) malloc(5*sizeof(int));
 //Nếu cấp phát không thành công thì thông báo cấp phát không thành công
	if(!ptr)
	{
		cout << "Cấp phát không thành công!!";
		exit(1);
	}
 //Ngược lại thì thông báo cấp phát thành công
	cout << "Cấp phát thành công!!" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ cấp phát bộ nhớ là 0 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sủ dụng hàm malloc() cấp phát bộ nhớ cho nó là 0
 int *ptr = (int*) malloc(0);

	if(ptr==NULL)
	{
		cout << "Con trỏ trống!!";
	}
	else
	{
 // in ra địa chỉ của con trỏ khi cấp phát bộ nhớ là 0 
		cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	}

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm malloc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi cấp phát bộ nhớ, vì vậy hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top