CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm isalpha() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isalpha() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có thuộc bảng chữ cái alphabet hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm isalpha() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isalpha() trong C / C++

Hàm isalpha() được sử dụng để kiểm tra một ký tự có phải là một ký tự trong bảng chữ cái alphabet hay không.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int isalpha(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm isalpha() trả về giá trị khác 0 nếu ch là một bảng chữ cái, ngược lại trả về 0.

Cách dùng hàm isalpha() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isalpha().

Cụ thể trong ví dụ này mình sẽ thực hiện đếm số ký tự thuộc và không thuộc bảng chữ cái alphabet trong một chuỗi.

Mình sẽ khai báo một biến với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isalpha() để đếm số ký tự thuộc bảng alphabet trong chuỗi đã khai báo.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "ad138kw+~!$%?';]qjj";
 //khởi tạo biến count để đếm có bao nhiêu ký tự thuộc bảng alphabet 
 int count = 0;
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isalpha() để đếm số ký tự trong chuỗi thuộc bảng chử cái alphabet
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   //nếu tìm thấy một ký tự thì tăng count lên 1
   if (isalpha(str[i]))
     count ++;
 }
 //hiển thị số ký tự thuộc và không thuộc bảng alphabet
 cout << "Số ký tự thuộc bảng alphabet: " << count << endl;
 cout << "Số ký tự không thuộc bảng alphabet: " << strlen(str)-count << endl;

 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

isalpha 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isalpha() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top