Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm isdigit() trong C / C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm isdigit() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isdigit() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là một chữ số hay không.

Hàm isdigit() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isdigit() trong C / C++

Hàm isdigit() được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là một chữ số hay không.

Cú pháp

int isdigit(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm isdigit () trả về giá trị khác 0 nếu ch là một chữ số, ngược lại trả về 0.

Cách dùng hàm isdigit() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isdigit().

Cụ thể mình sẽ tạo một biến str với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isdigit() để in các chữ số trong chuỗi ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "jhasd9821hash123";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isdigit() in các chữ số trong chuỗi ra màn hình
 cout << "Các chữ số có trong chuỗi là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   if (isdigit(str[i]))
     cout<<str[i]<<" ";
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

isdigit 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isdigit() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP