CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm subtractBigInt() trong C/C++

Trong C/C++, hàm subtractBigInt() được sử dụng để thực hiện phép trừ giữa hai số nguyên lớn. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng, cú pháp, cũng như cài đặt và ứng dụng thực tế của hàm subtractBigInt().

Hãy cùng đi vào chi tiết của chủ đề này cùng freetuts.net để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và ứng dụng của hàm subtractBigInt() trong C/C++.

Cú pháp của hàm subtractBigInt() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm:

vector<int> subtractBigInt(const vector<int>& a, const vector<int>& b);

Trong đó:

 • a: Vector chứa các chữ số của số nguyên lớn đầu tiên.
 • b: Vector chứa các chữ số của số nguyên lớn thứ hai.
 • Giá trị trả về là một vector chứa các chữ số của kết quả phép trừ a - b.

Tham số của hàm subtractBigInt()

a: Vector chứa các chữ số của số nguyên lớn đầu tiên.

 • Kiểu dữ liệu: const vector<int>&.

b: Vector chứa các chữ số của số nguyên lớn thứ hai.

 • Kiểu dữ liệu: const vector<int>&.

Giá trị trả về của hàm subtractBigInt():

 • Kiểu dữ liệu: vector<int>.
 • Vector chứa các chữ số của kết quả phép trừ a - b.

Cách sử dụng hàm subtractBigInt() trong C/C++

Thực hiện phép trừ hai số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

// Hàm subtractBigInt() thực hiện phép trừ hai số nguyên lớn
vector<int> subtractBigInt(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  vector<int> result;
  int borrow = 0;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  int n = max(a.size(), b.size());
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int diff = a[i] - borrow;
    if (i < b.size()) diff -= b[i];
    if (diff < 0) {
      diff += 10;
      borrow = 1;
    } else {
      borrow = 0;
    }
    result.push_back(diff);
  }

  // Xóa các số 0 ở đầu kết quả (nếu có)
  while (result.size() > 1 && result.back() == 0) {
    result.pop_back();
  }

  return result;
}

int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn
  vector<int> a = {1, 2, 3, 4}; // Số nguyên lớn a: 1234
  vector<int> b = {4, 3, 2, 1}; // Số nguyên lớn b: 4321
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Thực hiện phép trừ a - b
  vector<int> difference = subtractBigInt(a, b);

  // In kết quả
  cout << "Hieu cua hai so nguyen lon a va b la: ";
  for (int i = difference.size() - 1; i >= 0; --i) {
    cout << difference[i];
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Hieu cua hai so nguyen lon a va b la: 308

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm, số dư, v.v.:

 • Trong hàm subtractBigInt(), chúng ta đã xử lý trường hợp khi số a nhỏ hơn số b và cần mượn 1 từ số hàng trước. Đồng thời, chúng ta cũng đã loại bỏ các số 0 không cần thiết ở đầu kết quả.

So sánh với các phương pháp khác trong C/C++

So sánh với phép trừ thông thường (các kiểu dữ liệu số nguyên):

 • Phép trừ thông thường chỉ áp dụng cho các kiểu dữ liệu số nguyên có kích thước hữu hạn như int hoặc long.
 • Khi thực hiện phép trừ giữa hai số nguyên lớn, phép trừ thông thường sẽ không hoạt động và gây ra lỗi tràn số.
 • Trong khi đó, hàm subtractBigInt() được thiết kế đặc biệt để xử lý số nguyên lớn và có thể thực hiện phép trừ thành công.

So sánh với các thư viện và công cụ có sẵn:

 • Các thư viện như BigInteger trong Java, Boost.BigInt trong C++, và các công cụ khác cung cấp các phương pháp và hàm để xử lý số nguyên lớn một cách hiệu quả.
 • So với các thư viện và công cụ này, hàm subtractBigInt() có thể không cung cấp tính linh hoạt và tính năng đầy đủ, nhưng nó thích hợp cho các ứng dụng nhỏ hoặc khi không cần sử dụng các tính năng phức tạp.

Ưu điểm và nhược điểm của hàm subtractBigInt() so với các phương pháp khác:

Ưu điểm:

 • Đơn giản và dễ hiểu: Hàm subtractBigInt() dễ dàng để sử dụng và hiểu, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu trong lập trình.
 • Linh hoạt: Có thể điều chỉnh và tùy chỉnh hàm subtractBigInt() theo nhu cầu cụ thể của ứng dụng.
 • Không phụ thuộc vào các thư viện bên ngoài: Không cần phải cài đặt thêm các thư viện hoặc công cụ bên ngoài để sử dụng hàm subtractBigInt().

Nhược điểm:

 • Hiệu suất không cao: So với các thư viện và công cụ chuyên biệt, hiệu suất của hàm subtractBigInt() có thể không cao và không được tối ưu hoá tốt.
 • Hạn chế về tính năng: Hàm subtractBigInt() có thể không cung cấp các tính năng và chức năng phức tạp như các thư viện và công cụ có sẵn.

Ví dụ về sử dụng hàm subtractBigInt() trong C/C++

Tính hiệu của hai số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm subtractBigInt() thực hiện phép trừ hai số nguyên lớn
vector<int> subtractBigInt(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  vector<int> result;
  int borrow = 0;

  int n = max(a.size(), b.size());
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int diff = a[i] - borrow;
    if (i < b.size()) diff -= b[i];
    if (diff < 0) {
      diff += 10;
      borrow = 1;
    } else {
      borrow = 0;
    }
    result.push_back(diff);
  }

  // Xóa các số 0 ở đầu kết quả (nếu có)
  while (result.size() > 1 && result.back() == 0) {
    result.pop_back();
  }

  return result;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn
  vector<int> a = {1, 2, 3, 4}; // Số nguyên lớn a: 1234
  vector<int> b = {4, 3, 2, 1}; // Số nguyên lớn b: 4321

  // Thực hiện phép trừ a - b
  vector<int> difference = subtractBigInt(a, b);

  // In kết quả
  cout << "Hieu cua hai so nguyen lon a va b la: ";
  for (int i = difference.size() - 1; i >= 0; --i) {
    cout << difference[i];
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Hieu cua hai so nguyen lon a va b la: 308

Xử lý tính toán trong các vấn đề liên quan đến số nguyên lớn:

 • Hàm subtractBigInt() có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán số nguyên lớn, như tính toán trong thuật toán cryptography, xử lý các dữ liệu số nguyên lớn trong các ứng dụng toán học, v.v. Việc thực hiện phép trừ giữa các số nguyên lớn là một phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề này.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm subtractBigInt() trong C/C++, một công cụ quan trọng để thực hiện phép trừ giữa hai số nguyên lớn. Mình đã tìm hiểu vào cú pháp của hàm, cách sử dụng và cài đặt, cũng như so sánh với các phương pháp khác và cung cấp ví dụ minh họa.

Hàm subtractBigInt() cung cấp một cách tiện lợi và linh hoạt để thực hiện các phép trừ giữa các số nguyên lớn, giúp chúng ta giải quyết các vấn đề tính toán phức tạp mà các kiểu dữ liệu số nguyên cơ bản không thể xử lý được.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng và ứng dụng của hàm subtractBigInt() trong thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top