TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging là một tính năng mạnh mẽ cho phép bạn kết hợp nhiều khai báo có liên quan lại với nhau. Tính năng này giúp bạn tạo ra một hệ thống mã nguồn cấu trúc và dễ quản lý hơn, đặc biệt khi bạn đang làm việc với các thư viện và mã nguồn lớn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Declaration Merging cho phép bạn kết hợp các khai báo của cùng một thực thể (interface, function, enum, namespace, class) từ nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn của bạn, và TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng thành một định nghĩa đơn lớn. Điều này mang lại tính linh hoạt và giúp bạn hiểu rõ hơn cách TypeScript quản lý các đối tượng trong mã nguồn.

Trong phần sau, mình sẽ cùng tìm hiểu về cách Declaration Merging hoạt động cho từng loại thực thể và cách sử dụng nó để tạo mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Declaration Merging là gì?

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 4 jpg

Declaration Merging (Hợp Nhất Khai Báo) là một tính năng trong TypeScript cho phép bạn kết hợp nhiều khai báo của cùng một thực thể (interface, function, enum, namespace, class) từ nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn của bạn thành một định nghĩa đơn lớn. TypeScript sẽ tự động hợp nhất các khai báo này lại với nhau để tạo ra một định nghĩa cuối cùng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tính năng này giúp bạn quản lý mã nguồn dễ dàng hơn, đặc biệt khi bạn đang làm việc với các thư viện hoặc mã nguồn lớn. Declaration Merging cho phép bạn mở rộng và bổ sung các định nghĩa mà không cần sửa đổi mã nguồn gốc, giảm nguy cơ xung đột giữa các định nghĩa.

Ví dụ, bạn có thể khai báo một interface ở nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn, và TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng thành một interface đơn. Điều này giúp bạn mô tả các khía cạnh khác nhau của cùng một đối tượng mà không cần ghi đè lên nhau.

Declaration Merging là một trong những tính năng mạnh mẽ của TypeScript và giúp bạn xây dựng mã nguồn linh hoạt và dễ bảo trì.

Tại sao Declaration Merging quan trọng trong TypeScript?

Declaration Merging quan trọng trong TypeScript vì nó mang lại một loạt lợi ích và tính linh hoạt trong quản lý mã nguồn. Dưới đây là một số lý do vì sao Declaration Merging có ý nghĩa quan trọng:

 • Dễ quản lý mã nguồn: Declaration Merging giúp tổ chức mã nguồn một cách cấu trúc hóa và dễ quản lý hơn. Bạn có thể duyệt qua mã nguồn dễ dàng hơn và tìm kiếm định nghĩa của một thực thể cụ thể mà không cần phải đọc qua toàn bộ mã nguồn.

 • Sửa lỗi dễ dàng: Khi bạn cần sửa lỗi hoặc điều chỉnh một định nghĩa, bạn không cần phải điều chỉnh nhiều định nghĩa trong nhiều vị trí khác nhau. Declaration Merging cho phép bạn sửa chúng một cách tập trung tại một địa điểm và đảm bảo tính nhất quán.

 • Mở rộng tính năng: Bạn có thể mở rộng các định nghĩa của các thực thể mà bạn không kiểm soát hoặc không muốn chỉnh sửa trực tiếp. Điều này hữu ích khi làm việc với các thư viện bên ngoài hoặc mã nguồn do người khác viết.

 • Đảm bảo tính nhất quán: Declaration Merging giúp đảm bảo rằng các định nghĩa của cùng một thực thể không xung đột với nhau. TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng thành một, đảm bảo tính nhất quán và tránh các lỗi về kiểu dữ liệu.

 • Tối ưu hóa hiệu năng: Declaration Merging giúp tối ưu hóa hiệu năng bằng cách tránh sự trùng lặp trong mã nguồn. TypeScript sẽ chỉ duyệt qua các định nghĩa một lần, giúp giảm thiểu tác động đến hiệu suất của ứng dụng.

Tóm lại, Declaration Merging là một tính năng quan trọng trong TypeScript giúp bạn quản lý mã nguồn một cách hiệu quả, làm cho mã nguồn dễ bảo trì hơn và giúp bạn phát triển các dự án lớn và phức tạp một cách dễ dàng.

Merging Interfaces

Cách TypeScript thực hiện Merging Interfaces:

Trong TypeScript, khi bạn khai báo nhiều interfaces có cùng tên, TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng thành một định nghĩa đơn duy nhất. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn khai báo cùng một interface ở nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn, TypeScript sẽ hiểu rằng bạn đang muốn mở rộng định nghĩa ban đầu thay vì định nghĩa mới.

Ví dụ cụ thể về Merging Interfaces:

// Định nghĩa ban đầu của interface Person
interface Person {
 name: string;
}

// Ở đây, mình muốn mở rộng định nghĩa Person
interface Person {
 age: number;
}

const person: Person = {
 name: "John",
 age: 30,
};

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa ban đầu một interface Person với thuộc tính name. Sau đó, ở một vị trí khác trong mã nguồn,muốn mở rộng định nghĩa Person bằng cách thêm thuộc tính age. TypeScript sẽ tự động hợp nhất cả hai định nghĩa thành một và bạn có thể sử dụng Person với cả hai thuộc tính name và age mà không cần phải viết định nghĩa mới.

Declaration Merging cho phép bạn tạo ra các định nghĩa dễ đọc và dễ bảo trì hơn trong mã nguồn của bạn, giúp bạn quản lý các đối tượng và giao diện một cách hiệu quả.

Merging Functions

Cách TypeScript thực hiện Merging Functions:

Khi bạn khai báo nhiều hàm có cùng tên trong TypeScript, TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng thành một định nghĩa hàm duy nhất. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể khai báo và mở rộng các phiên bản khác nhau của cùng một hàm ở nhiều vị trí trong mã nguồn và TypeScript sẽ hiểu cách kết hợp chúng.

Ví dụ cụ thể về Merging Functions:

// Định nghĩa hàm greet
function greet(name: string): string {
 return `Hello, ${name}!`;
}

// Ở đây, mình muốn mở rộng định nghĩa greet
function greet(name: string, age: number): string {
 return `Hello, ${name}! You are ${age} years old.`;
}

const message = greet("John", 30);

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa ban đầu hàm greet nhận một tham số name và trả về một chuỗi chào mừng. Sau đó, ở một vị trí khác trong mã nguồn, mình muốn mở rộng định nghĩa greet để chấp nhận thêm tham số age và trả về một chuỗi chào mừng kèm theo tuổi. TypeScript sẽ tự động hợp nhất cả hai định nghĩa hàm greet lại với nhau.

Điều này giúp bạn mở rộng các hàm một cách linh hoạt mà không cần phải định nghĩa lại chúng, và giúp mã nguồn của bạn trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Merging Enums

Cách TypeScript thực hiện Merging Enums:

Khi bạn khai báo nhiều enums có cùng tên, TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng lại với nhau. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể mở rộng các enum từ nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn và TypeScript sẽ hiểu cách kết hợp chúng.

Ví dụ cụ thể về Merging Enums:

// Định nghĩa enum Fruit
enum Fruit {
 Apple = "apple",
 Banana = "banana",
}

// Ở đây, mình muốn mở rộng định nghĩa Fruit
enum Fruit {
 Orange = "orange",
 Mango = "mango",
}

const favoriteFruit: Fruit = Fruit.Mango;

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa ban đầu enum Fruit với các giá trị Apple Banana. Sau đó, ở một vị trí khác trong mã nguồn, muốn mở rộng định nghĩa Fruit bằng cách thêm các giá trị Orange và Mango. TypeScript sẽ tự động hợp nhất cả hai định nghĩa enum Fruit lại với nhau.

Declaration Merging cho phép bạn thêm các giá trị và mở rộng enums một cách dễ dàng và làm cho mã nguồn của bạn dễ đọc hơn.

Merging Namespaces

Cách TypeScript thực hiện Merging Namespaces:

Khi bạn khai báo nhiều namespaces có cùng tên, TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng lại với nhau. Điều này cho phép bạn mở rộng và kết hợp các namespaces từ nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn của bạn.

Ví dụ cụ thể về Merging Namespaces:

// Định nghĩa namespace Animals
namespace Animals {
 export interface Dog {
  name: string;
  breed: string;
 }
}

// Ở đây, mình muốn mở rộng định nghĩa namespace Animals
namespace Animals {
 export interface Cat {
  name: string;
  color: string;
 }
}

const myDog: Animals.Dog = { name: "Buddy", breed: "Golden Retriever" };
const myCat: Animals.Cat = { name: "Whiskers", color: "Tabby" };

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa ban đầu namespace Animals với một interface Dog. Sau đó, ở một vị trí khác trong mã nguồn, mình muốn mở rộng định nghĩa Animals bằng cách thêm interface Cat. TypeScript sẽ tự động hợp nhất cả hai định nghĩa namespace Animals lại với nhau.

Declaration Merging cho phép bạn quản lý và kết hợp các namespaces một cách hiệu quả, giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Merging Classes

Cách TypeScript thực hiện Merging Classes:

Khi bạn khai báo nhiều classes có cùng tên, TypeScript sẽ tự động hợp nhất chúng thành một định nghĩa class duy nhất. Điều này cho phép bạn mở rộng và kết hợp các classes từ nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn của bạn.

Ví dụ cụ thể về Merging Classes:

// Định nghĩa class Employee
class Employee {
 constructor(public name: string) {}
 greet() {
  return `Hello, ${this.name}!`;
 }
}

// Ở đây, mình muốn mở rộng định nghĩa class Employee
class Employee {
 constructor(public name: string, public role: string) {}
 introduce() {
  return `I am ${this.name} and I work as a ${this.role}.`;
 }
}

const employee = new Employee("John", "Manager");
console.log(employee.greet()); // "Hello, John!"
console.log(employee.introduce()); // "I am John and I work as a Manager."

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa ban đầu class Employee với một constructor và phương thức greet. Sau đó, ở một vị trí khác trong mã nguồn, muốn mở rộng định nghĩa Employee bằng cách thêm một tham số cho constructor và một phương thức introduce. TypeScript sẽ tự động hợp nhất cả hai định nghĩa class Employee lại với nhau.

Declaration Merging cho phép bạn quản lý và kết hợp các classes một cách hiệu quả, giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Lưu ý và hạn chế của Declaration Merging

Các điều cần lưu ý khi sử dụng Declaration Merging:

 • Tính đáng tin cậy: Declaration Merging có thể dẫn đến tính đáng tin cậy của mã nguồn giảm đi, đặc biệt khi bạn mở rộng một đối tượng hoặc interface từ nhiều vị trí khác nhau. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cách TypeScript hoạt động và cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng nó.

 • Hiểu về quá trình hợp nhất: Để sử dụng Declaration Merging hiệu quả, bạn cần hiểu rõ cách TypeScript hợp nhất các định nghĩa. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn sử dụng nó với các kiểu dữ liệu phức tạp hoặc các đối tượng có nhiều phần mở rộng.

Hạn chế của Declaration Merging:

 • Không áp dụng cho tất cả kiểu dữ liệu: Declaration Merging hoạt động tốt với các kiểu dữ liệu như interfaces, enums, namespaces và classes, nhưng không áp dụng cho tất cả kiểu dữ liệu trong TypeScript. Ví dụ, không thể mở rộng các kiểu dữ liệu cơ bản như number hoặc string.

 • Sử dụng quá mức: Sử dụng Declaration Merging quá mức có thể làm cho mã nguồn trở nên phức tạp và khó hiểu. Hãy sử dụng nó một cách cân nhắc và chỉ khi thực sự cần thiết.

 • Tính thứ tự quan trọng: Thứ tự khai báo có thể ảnh hưởng đến cách Declaration Merging hoạt động. Nếu bạn khai báo một định nghĩa sau một định nghĩa khác, nó có thể ghi đè lên định nghĩa trước đó.

Declaration Merging là một tính năng mạnh mẽ của TypeScript, nhưng cần sử dụng nó một cách cân nhắc để đảm bảo tính đáng tin cậy và dễ bảo trì của mã nguồn.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về Declaration Merging trong TypeScript, một tính năng mạnh mẽ cho phép bạn kết hợp và mở rộng các định nghĩa của các đối tượng, interfaces, enums, namespaces và classes từ nhiều vị trí khác nhau trong mã nguồn. Declaration Merging giúp làm cho mã nguồn trở nên dễ đọc hơn, giảm sự lặp lại, và làm cho quá trình bảo trì mã nguồn trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, mình cũng đã đề cập đến các điểm cần lưu ý và hạn chế của Declaration Merging, như tính đáng tin cậy, hiểu biết về quá trình hợp nhất, và tính thứ tự quan trọng. Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng tính năng này để tránh các vấn đề không mong muốn trong mã nguồn TypeScript của bạn.

Declaration Merging là một công cụ hữu ích trong tay các lập trình viên TypeScript để quản lý và mở rộng mã nguồn một cách hiệu quả. Việc hiểu rõ cách sử dụng nó và thực hiện nó cẩn thận sẽ giúp bạn tạo ra mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top