TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Bài viết này không chỉ giúp bạn hiểu rõ về sự khác biệt giữa Modules và Namespaces trong TypeScript mà còn đặt ra câu hỏi quan trọng: tại sao mình cần phải phân biệt chúng? Điều này là cực kỳ quan trọng vì sự hiểu biết đúng đắn về sự khác biệt giữa hai khái niệm này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong quá trình phát triển ứng dụng TypeScript của mình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mục tiêu của bài viết là trang bị bạn với kiến thức cơ bản và chi tiết về Modules và Namespaces. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các khái niệm này từ góc độ lý thuyết đến thực hành thông qua ví dụ minh họa. Bằng cách làm điều này, bài viết mong muốn giúp bạn:

 • Hiểu rõ về ý nghĩa và mục đích sử dụng của Modules và Namespaces.
 • Phân biệt được khi nào nên sử dụng Modules và khi nào nên sử dụng Namespaces.
 • Áp dụng kiến thức đã học vào thực tế thông qua các ví dụ minh họa.

Với những mục tiêu này, bài viết sẽ truyền đạt thông tin một cách dễ hiểu và hữu ích, giúp bạn tự tin hơn khi đối mặt với quá trình phát triển TypeScript. Hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá sự phong phú của ngôn ngữ này!

Tại sao phải phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript?

Việc phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript là quan trọng vì chúng đại diện cho hai cách tiếp cận khác nhau trong quản lý mã nguồn và tổ chức dự án. Dưới đây là một số lý do quan trọng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phạm vi sử dụng (Scope):

 • Modules: Cung cấp phạm vi sử dụng tốt hơn, giúp tránh xung đột tên và tạo ra các khối mã nguồn đóng gói có thể sử dụng lại một cách dễ dàng.
 • Namespaces: Thường có phạm vi rộng hơn và có thể gây xung đột tên nếu không quản lý cẩn thận.

Quản lý Tên (Name Management):

 • Modules: Có cơ chế quản lý tên rõ ràng, giúp tránh xung đột và tạo ra mã nguồn dễ đọc và bảo trì.
 • Namespaces: Đôi khi gây khó khăn trong quản lý tên khi dự án lớn và phức tạp.

Tính tái sử dụng (Reusability):

 • Modules: Thúc đẩy tính tái sử dụng mã nguồn thông qua import/export, giúp dễ dàng sử dụng lại các phần mã nguồn trong các dự án khác nhau.
 • Namespaces: Thường được sử dụng để tạo ra không gian tên global và ít linh hoạt hơn trong việc tái sử dụng.

Duy trì và quản lý dự án:

 • Modules: Phù hợp cho các dự án lớn và có cấu trúc, giúp quản lý mã nguồn một cách hiệu quả hơn.
 • Namespaces: Thích hợp cho các dự án nhỏ hoặc khi cần tạo ra không gian tên global.

Hiệu suất (Performance):

 • Modules: Có thể mang lại hiệu suất tốt hơn trong quá trình biên dịch và thực thi do không cần phải tải toàn bộ mã nguồn khi không cần thiết.
 • Namespaces: Có thể tăng kích thước của ứng dụng và ảnh hưởng đến hiệu suất.

Tổng cộng, việc phân biệt giữa Modules và Namespaces giúp lập trình viên lựa chọn phương pháp phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án, tăng tính bảo trì và hiệu suất của mã nguồn.

Namespaces trong TypeScript

Định nghĩa Namespaces:

 • Namespaces là cơ chế trong TypeScript cho phép bạn nhóm các biến, hàm, lớp và các thành phần khác vào trong một không gian tên (namespace).
 • Namespaces giúp tạo ra phạm vi (scope) đóng gói, giảm xung đột tên và giữ cho mã nguồn dễ quản lý.

Cách sử dụng Namespaces

Khai báo Namespaces:

namespace MyNamespace {
  export const variable: number = 10;
  export function myFunction(): void {
    console.log("Hello from MyNamespace");
  }
}

​Sử dụng Namespaces:

/// <reference path="path-to-file-with-namespace.ts" />

// Sử dụng biến và hàm từ namespace
MyNamespace.myFunction();
console.log(MyNamespace.variable);

Ưu điểm và nhược điểm của Namespaces

Ưu điểm:

 • Tạo ra không gian tên (namespace): Giúp tránh xung đột tên giữa các phần khác nhau của dự án.
 • Phạm vi đóng gói (Encapsulation): Cung cấp một phạm vi đóng gói cho mã nguồn, giúp quản lý và bảo trì dễ dàng.

Nhược điểm:

 • Khó quản lý tên: Trong các dự án lớn, việc quản lý tên trong namespaces có thể trở nên khó khăn.
 • Khả năng tái sử dụng hạn chế: Namespaces ít linh hoạt hơn so với modules khi nói đến tái sử dụng mã nguồn.

Ví dụ cụ thể

// File: geometry.ts
namespace Geometry {
  export interface Point {
    x: number;
    y: number;
  }

  export function distance(point1: Point, point2: Point): number {
    const dx = point1.x - point2.x;
    const dy = point1.y - point2.y;
    return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
  }
}

// File: app.ts
/// <reference path="geometry.ts" />

const p1: Geometry.Point = { x: 0, y: 0 };
const p2: Geometry.Point = { x: 3, y: 4 };

const distance = Geometry.distance(p1, p2);
console.log(`Distance: ${distance}`);

Trong ví dụ trên, Namespaces được sử dụng để đóng gói các phần của dự án liên quan đến hình học. Mỗi namespace (Geometry) chứa một interface và một hàm tính khoảng cách. Sử dụng /// <reference path="geometry.ts" /> giúp file app.ts nhìn thấy và sử dụng các phần của namespace. Tính đóng gói và tránh xung đột tên là những ưu điểm mà Namespaces mang lại trong trường hợp này.

Modules trong TypeScript

Đặc điểm chính của Modules

 • Modules là một cách tổ chức mã nguồn trong TypeScript, cho phép tách biệt và quản lý các thành phần của ứng dụng.
 • Cung cấp cơ chế import và export để chia sẻ mã nguồn giữa các file.

Cách sử dụng Modules

Khai báo Module:

// File: geometry.ts
export interface Point {
  x: number;
  y: number;
}

export function distance(point1: Point, point2: Point): number {
  const dx = point1.x - point2.x;
  const dy = point1.y - point2.y;
  return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
}

Sử dụng Module:

// File: app.ts
import { Point, distance } from "./geometry";

const p1: Point = { x: 0, y: 0 };
const p2: Point = { x: 3, y: 4 };

const dist = distance(p1, p2);
console.log(`Distance: ${dist}`);

So sánh giữa Modules và Namespaces:

Tính Phạm vi (Scope):

 • Modules: Có phạm vi sử dụng rõ ràng và đóng gói tốt hơn.
 • Namespaces: Cung cấp phạm vi lớn hơn và có thể gây xung đột tên.

Quản lý Tên (Name Management):

 • Modules: Sử dụng import và export để quản lý tên, giảm xung đột và tạo mã nguồn dễ đọc.
 • Namespaces: Có thể gặp khó khăn trong quản lý tên khi dự án lớn.

Tính tái sử dụng (Reusability):

 • Modules: Thúc đẩy tính tái sử dụng mã nguồn, giúp quản lý dự án lớn.
 • Namespaces: Thường được sử dụng cho các dự án nhỏ và có tính đóng gói cao.

Ví dụ cụ thể

// File: geometry.ts
export interface Point {
  x: number;
  y: number;
}

export function distance(point1: Point, point2: Point): number {
  const dx = point1.x - point2.x;
  const dy = point1.y - point2.y;
  return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
}
// File: app.ts
import { Point, distance } from "./geometry";

const p1: Point = { x: 0, y: 0 };
const p2: Point = { x: 3, y: 4 };

const dist = distance(p1, p2);
console.log(`Distance: ${dist}`);

Trong ví dụ trên, Modules được sử dụng để tách biệt và quản lý mã nguồn liên quan đến hình học. Sử dụng import và export giúp giảm xung đột tên, tạo ra mã nguồn dễ đọc và tái sử dụng dễ dàng. Modules thích hợp cho các dự án lớn và có tính tái sử dụng cao.

Sự khác biệt giữa Modules và Namespaces

Phạm vi sử dụng:

Modules:

 • Cung cấp phạm vi sử dụng cụ thể cho từng file hoặc thành phần trong dự án.
 • Import và export được sử dụng để chia sẻ thành phần giữa các modules.

Namespaces:

 • Phạm vi sử dụng có thể mở rộng ra cả ứng dụng, gây khó khăn trong việc quản lý tên.

Quản lý tên và tránh xung đột:

Modules:

 • Tên của các thành phần được quản lý thông qua import/export, giảm xung đột tên.
 • Có thể sử dụng alias để giải quyết xung đột tên.

Namespaces:

 • Cần quản lý cẩn thận để tránh xung đột tên, đặc biệt khi có nhiều namespaces hoặc khi sử dụng global namespace.

Tính tái sử dụng và duy trì:

Modules:

 • Thúc đẩy tính tái sử dụng mã nguồn, giúp duy trì dễ dàng và quản lý dự án lớn.
 • Có thể import và sử dụng lại modules trong nhiều dự án.

Namespaces:

 • Thường được sử dụng cho các dự án nhỏ hoặc khi cần tạo ra không gian tên global.
 • Có thể gặp khó khăn trong việc duy trì và tái sử dụng mã nguồn trong các dự án lớn.

Ví dụ cụ thể:

// Modules
// File: mathOperations.ts
export function add(x: number, y: number): number {
  return x + y;
}

// File: geometry.ts
export function calculateArea(radius: number): number {
  return Math.PI * radius * radius;
}

// File: app.ts
import { add } from "./mathOperations";
import { calculateArea } from "./geometry";

const sum = add(3, 4);
console.log(`Sum: ${sum}`);

const area = calculateArea(5);
console.log(`Area: ${area}`);
// Namespaces
// File: mathOperations.ts
namespace MathOperations {
  export function add(x: number, y: number): number {
    return x + y;
  }
}

// File: geometry.ts
namespace Geometry {
  export function calculateArea(radius: number): number {
    return Math.PI * radius * radius;
  }
}

// File: app.ts
/// <reference path="mathOperations.ts" />
/// <reference path="geometry.ts" />

const sum = MathOperations.add(3, 4);
console.log(`Sum: ${sum}`);

const area = Geometry.calculateArea(5);
console.log(`Area: ${area}`);

Trong ví dụ trên, modules được sử dụng trong một dự án, trong khi namespaces được sử dụng trong một dự án khác. Modules giúp quản lý tên thông qua import/export, giảm xung đột và tạo ra mã nguồn dễ đọc và tái sử dụng. Namespaces, mặc dù có thể được sử dụng, nhưng có thể gây khó khăn trong việc quản lý tên và tái sử dụng trong dự án lớn.

Ví dụ minh họa

Một số ví dụ về sử dụng Namespaces:

// File: shapes.ts
namespace Shapes {
  export interface Rectangle {
    width: number;
    height: number;
  }

  export function calculateArea(rect: Rectangle): number {
    return rect.width * rect.height;
  }
}

// File: app.ts
/// <reference path="shapes.ts" />

const rectangle: Shapes.Rectangle = { width: 5, height: 10 };
const area = Shapes.calculateArea(rectangle);
console.log(`Area of rectangle: ${area}`);

Một số ví dụ về sử dụng Modules

// File: mathOperations.ts
export function add(x: number, y: number): number {
  return x + y;
}

// File: geometry.ts
export function calculateArea(radius: number): number {
  return Math.PI * radius * radius;
}

// File: app.ts
import { add } from "./mathOperations";
import { calculateArea } from "./geometry";

const sum = add(3, 4);
console.log(`Sum: ${sum}`);

const area = calculateArea(5);
console.log(`Area: ${area}`);

So sánh kết quả và hiệu suất:

Kết quả:

 • Modules giúp tạo ra mã nguồn dễ đọc và giảm xung đột tên thông qua import/export.
 • Namespaces cung cấp phạm vi đóng gói và giúp tránh xung đột tên trong phạm vi của chúng.

Hiệu suất:

 • Modules thường mang lại hiệu suất tốt hơn do có thể tải chỉ các phần cần thiết của mã nguồn.
 • Namespaces có thể tăng kích thước của ứng dụng và làm giảm hiệu suất.

Lựa chọn giữa Modules và Namespaces phụ thuộc vào quy mô và yêu cầu cụ thể của dự án.

Kết bài

Namespaces đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý mã nguồn và phát triển dự án. Mình đã cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm, cách sử dụng, ưu điểm và nhược điểm của cả hai khái niệm này.

Modules, với cơ chế import/export, giúp tạo ra mã nguồn dễ đọc, tái sử dụng và hiệu quả trong quản lý tên. Namespaces, với khả năng đóng gói và phạm vi sử dụng, thích hợp cho các dự án nhỏ và yêu cầu đơn giản.

Quyết định giữa Modules và Namespaces phụ thuộc vào quy mô dự án, tính tái sử dụng mã nguồn, và yêu cầu cụ thể. Modules thường được ưa chuộng trong các dự án lớn, trong khi Namespaces có thể là lựa chọn tốt cho các dự án nhỏ.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cả hai khái niệm này và hỗ trợ bạn trong quá trình phát triển ứng dụng TypeScript của mình. Hãy tiếp tục khám phá và áp dụng kiến thức mới vào công việc hàng ngày của bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top