TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Một trong những công cụ hữu ích mà TypeScript cung cấp để quản lý và kiểm tra lỗi là @ts-expect-error directive. Directive này cho phép bạn dễ dàng đánh dấu các đoạn mã mà bạn dự đoán sẽ gây ra lỗi biên dịch, và TypeScript sẽ không cảnh báo hoặc báo lỗi cho những đoạn mã đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng @ts-expect-error trong TypeScript, cùng với các trường hợp sử dụng hữu ích và những điều cần lưu ý khi sử dụng directive này. Hãy cùng tìm hiểu cách @ts-expect-error có thể giúp bạn quản lý và xử lý lỗi trong mã nguồn TypeScript một cách hiệu quả.

@ts-expect-error là gì?

@ts-expect-error là một directive trong TypeScript được sử dụng để đánh dấu các đoạn mã mà bạn dự đoán sẽ gây ra lỗi biên dịch. Khi bạn áp dụng directive này cho một phần của mã, TypeScript sẽ không cảnh báo hoặc báo lỗi cho đoạn mã đó, cho dù có lỗi logic hoặc không phù hợp với kiểu dữ liệu.

Có một số trường hợp khi việc sử dụng @ts-expect-error rất hữu ích, chẳng hạn khi bạn đang tiến hành thay đổi mã nguồn, sửa lỗi, hoặc thực hiện công việc thử nghiệm. Directive này giúp bạn tập trung vào việc chỉnh sửa một phần cụ thể của mã mà bạn biết sẽ gây lỗi, mà không cần quan tâm đến các lỗi phát sinh do đoạn mã này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Một khi bạn sử dụng @ts-expect-error, TypeScript sẽ bỏ qua bất kỳ lỗi nào xuất hiện trong đoạn mã đó, bao gồm cả những lỗi thật sự. Do đó, cần phải sử dụng nó một cách cẩn thận và chỉ trong các trường hợp cụ thể mà bạn thực sự cần nó.

Cách sử dụng @ts-expect-error

Để sử dụng directive @ts-expect-error trong TypeScript, bạn chỉ cần thêm nó vào phía trước của đoạn mã mà bạn dự đoán sẽ gây ra lỗi biên dịch. TypeScript sẽ không cảnh báo hoặc báo lỗi cho đoạn mã đó, cho dù có lỗi logic hoặc không phù hợp với kiểu dữ liệu. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

// Sử dụng @ts-expect-error để đánh dấu đoạn mã gây lỗi
// TypeScript sẽ không cảnh báo hoặc báo lỗi cho đoạn mã này
// dù có lỗi gì xảy ra.
// Thường được sử dụng khi bạn đang thực hiện việc chỉnh sửa hoặc sửa lỗi.

function divide(a: number, b: number): number {
  // @ts-expect-error
  return a / b; // Dòng này gây lỗi vì chia cho 0
}

const result = divide(10, 0); // TypeScript không cảnh báo lỗi ở đây
console.log(result); // NaN

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng @ts-expect-error để đánh dấu dòng code return a / b;, mà trong trường hợp chia cho 0, sẽ gây ra lỗi runtime. TypeScript sẽ không cảnh báo lỗi tại dòng này, giúp bạn tập trung vào việc sửa lỗi hoặc chỉnh sửa phần mã liên quan.

Hãy nhớ rằng việc sử dụng @ts-expect-error nên được thực hiện một cách cẩn thận và chỉ trong các tình huống cụ thể mà bạn thực sự cần nó để tối ưu hóa quá trình phát triển.

Trường hợp sử dụng @ts-expect-error

Việc sử dụng directive @ts-expect-error trong TypeScript thường được áp dụng trong các trường hợp cụ thể khi bạn cần kiểm tra và xử lý lỗi một cách tập trung. Dưới đây là một số trường hợp phù hợp cho việc sử dụng @ts-expect-error:

Thay đổi mã nguồn: Khi bạn đang tiến hành thay đổi mã nguồn và biết rằng một số đoạn mã sẽ gây lỗi tạm thời. Directive này giúp bạn giữ mã nguồn hoàn chỉnh và đảm bảo rằng các lỗi tạm thời không làm trở ngại cho công việc của bạn.

// @ts-expect-error
const value: string = 10; // Gán giá trị số cho kiểu dữ liệu chuỗi

Kiểm tra lỗi đối với kiểu dữ liệu mới: Khi bạn đang thử nghiệm việc sử dụng một kiểu dữ liệu mới và muốn kiểm tra xem liệu nó có hoạt động như mong đợi hay không.

type MyType = {
  name: string;
};

// @ts-expect-error
const result: MyType = { age: 30 }; // Kiểm tra lỗi với kiểu dữ liệu mới

Xử lý lỗi trong thời gian sửa lỗi: Khi bạn đang sửa một lỗi trong mã nguồn và muốn đảm bảo rằng lỗi cũ không trở lại.

function safeDivide(a: number, b: number): number {
  // @ts-expect-error
  return a / b; // Xử lý lỗi tạm thời cho đến khi sửa lỗi hoàn toàn
}

Chỉnh sửa kiểu dữ liệu: Khi bạn muốn chỉnh sửa kiểu dữ liệu mà bạn biết sẽ gây ra lỗi, để sau đó kiểm tra lỗi và sửa chúng một cách dễ dàng.

type User = {
  name: string;
  age: number;
};

// @ts-expect-error
const user: User = { name: 'John' }; // Chưa cung cấp đủ thuộc tính

Những ví dụ này chỉ ra rằng @ts-expect-error có thể hữu ích trong các tình huống cụ thể khi bạn cần tập trung vào xử lý lỗi hoặc chỉnh sửa mã nguồn. Tuy nhiên, hãy cân nhắc sử dụng nó một cách cẩn thận và chỉ trong những trường hợp thực sự cần thiết.

Lưu y về @ts-expect-error

Mặc dù @ts-expect-error có thể rất hữu ích trong một số trường hợp, cần phải nhớ rằng việc sử dụng nó cũng đi kèm với một số hạn chế và lưu ý quan trọng:

  • Nguy cơ ẩn lỗi: Sử dụng @ts-expect-error có thể dẫn đến việc ẩn đi lỗi thật sự trong mã nguồn. Một khi bạn bỏ directive này, lỗi có thể xuất hiện mà bạn không nhận ra.
  • Sử dụng tạm thời: Directive này nên được sử dụng tạm thời trong quá trình chỉnh sửa mã nguồn hoặc xử lý lỗi. Nó không nên trở thành một thói quen trong việc viết mã, vì điều này có thể làm mất tính đáng tin cậy của mã nguồn.
  • Bảo duy tính toàn vẹn: Nếu sử dụng @ts-expect-error quá nhiều, có thể gây ra việc mã nguồn trở nên khó hiểu và mất tính toàn vẹn. Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng nó trong những trường hợp thực sự cần thiết và giữ cho mã nguồn có tính logic và đáng tin cậy.

Kết bài

Tóm lại, directive @ts-expect-error trong TypeScript có thể là một công cụ hữu ích trong việc quản lý và xử lý lỗi trong mã nguồn. Tuy nhiên, việc sử dụng nó nên được thực hiện cẩn thận và chỉ trong các tình huống cụ thể. Điều quan trọng là duy trì tính đáng tin cậy của mã nguồn và không để cho lỗi thật sự trở nên ẩn dưới mặt đất. Hãy sử dụng @ts-expect-error như một công cụ tạm thời để tối ưu hóa quá trình phát triển và sửa lỗi.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top