TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 02: Cài đặt TypeScript

TypeScript được phát triển bởi Microsoft nên họ đã tích hợp plug-ins vào bộ Visual Studio 2015, vì vậy bạn có thể sử dụng phần mềm này để code. Tuy nhiên đa số các bạn đang xem ở blog mình không sử dụng phần mềm Visual Studio nên mình sẽ chọn một giải pháp khác như sau: Chúng ta sẽ cài đặt NodeJS npm và cài đặt thủ công thông qua các lệnh command line.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Các bước cài đặt TypeScript

Để cài đặt và sử dụng TypeScipt thì bạn sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt NodeJS npm

Bạn hãy đọc và làm theo bài cài đặt NodeJS trên local nhé, bài này mình đã hướng dẫn cài đặt rất chi tiết.

Bước 2: Cài đặt Git Bash

Git Bash là một phần mềm có chức năng tương tự như Window Command Line, nghĩa là bạn sẽ gõ những dòng lệnh command line ở trong phần mềm này thay vì sử dụng cái có sẵn của Window. Bạn hay xem bài cài đặt Git Bash nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 3: Kiểm tra cài đặt

Sau khi thực hiện hai bước trên thì mình sẽ kiểm tra xem bạn đã cài đặt thành công hay chưa. Bạn click chuột phải trên màn hình Desktop và chọn Git Bash Here.

git bash here png

Sau đó một cửa sổ hiện ra và bạn gõ lệnh như sau:

npm -v

Nếu kết quả in ra version của npm như trong hình sau thì bạn đã thực hiện thành công 2 bước trên.

kiem tra version npm png

Bước 4: Cài đặt TypeScript

Bạn nhập dòng lệnh sau vào cửa sổ command line của Git Bash và chờ nó cài đặt thành công.

npm install -g typescript 

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một editor có hỗ trợ biên dịch TypeScript thì không cần thực hiện bước này.

2. Biên dịch TypeScript

Phần đuôi mở rộng của TypeScript sẽ là .ts, vì vậy khi tạo một file mới thì bạn cần phải đặt tên tên là name.ts chứ không phải là name.js.

Để biên dịch TypeScript sang Javascript thì bạn mở cửa sổ Git Base và cd đến thư mục chứa file typescript rồi gõ lệnh sau:

tcs helloWord.ts

Trong đó helloWord.ts là tên của file TypeScript. Sau khi biên dịch sẽ có một file có tên là helloWord.js nằm cùng cấp với file Customer.ts, file này sẽ là file chứa mã Javascript sau khi biên dịch.

Ví dụ: Bạn tạo một file tên là customer.ts với đường dẫn như sau D:/typescript/customer.ts. Tiếp theo bạn nhập nội dung sau vào file này:

class Customer { 
  Name : string; 
  constructor (firstName: string, lastName: string) 
  { 
    this.Name = firstName + " " + lastName; 
  } 
  GetName() 
  { 
    return "Hello, " + this.Name; 
  } 
} 
let cust = new Customer("Jimi","Scott"); 

Sau đó bạn chạy hai lệnh sau để thực hiện biên dịch file Customer.ts.

 • Lệnh 1: cd đến thư mục chứa file Customer.ts
  cd D:/typescript
 • Lệnh 2: Thực hiện biên dịch file Customer.ts
  tsc Customer.ts

Cả hai lệnh này sẽ có giao diện như sau:

bien dich typescript png

Tiếp theo bạn vào thư mục D:/typescript thì sẽ thấy xuất hiện thêm một file Custome.js với nội dung như sau:

var Customer = (function () {
  function Customer(firstName, lastName) {
    this.Name = firstName + " " + lastName;
  }
  Customer.prototype.GetName = function () {
    return "Hello, " + this.Name;
  };
  return Customer;
}());
var cust = new Customer("Jimi", "Scott");

Như vậy là ta đã biên dịch thành công và sau này khi sử dụng thì ta sẽ sử dụng file Customer.js này.

3. Chọn phần mềm code TypeScript

Có khá nhiều phần mềm kèm plugin hỗ trợ code TypeScript như Sublime Text, Netbeans, Visual Studio 2015, .. Riêng mình thì thích mỗi Netbeans nên mình sẽ chọn phần mềm này. Để sử dụng TypeScript trên Netbeans thì bạn cần cài đặt thêm plugin TypeScript Editor nhé.

4. Lời kết

Qua bài này bạn đã biết cách cài đặt TypeScript trên Local để học rồi đấy, bài này khá quan trọng nên bạn cần phải thực hiện đúng theo từng bước mà mình đã trình bày ở trên, nếu có vấn đề trong việc cài đặt thì cứ để lại bình luận nhé. Chúc các bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top