hoc lap trinh php can ban gif PHP căn bản

Quảng cáo

Không vào được website bằng localhost

Khắc phục lỗi không vào được website trong localhost.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trường hợp bạn không vào được localhost thì bạn nên xem lại cổng mặc định 80 đã bị chiếm bởi phần mềm khác hay chưa? Có một số phần mềm chiếm công 80 như skype và các phần mềm game. Nếu đã bị chiếm cổng 80 thì có hai giải pháp cho bạn.

1. Thay đổi port cho skype, phần mềm.

Bạn hãy thay đổi port cho skype hoặc phần mềm đang chiếm đóng nhé. Hoặc là bạn tắt các phần mềm đó rồi restart vertrigo, xammp hoạc wamp mà bạn đang sử dụng, sau đó mở lại các phần mềm thì sẽ được.

Quảng cáo

2. Thay đổi cổng 80 trong file httpd.conf.

Bạn vào file httpd.conf nằm trong thư mục apache/conf và tìm dòng sau:

#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn đổi thành cổng yêu thích của bạn, ở đây mình lấy 1234 làm ví dụ:

Quảng cáo

#Listen 12.34.56.78:1234
Listen 1234

Rồi restart lại server. Lúc này đường dẫn của localhost sẽ là: localhost:1234 nhé.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top