REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo Conditional Component trong ReactJS

Trong loạt bài tập này về ReactJS về Conditional Rendering, mình sẽ thực hiện Bài 4 - "Conditional Component". Trong bài này, mình sẽ tạo hai components ComponentA ComponentB, và một component ConditionalComponent để hiển thị một trong hai component dựa trên một biến điều kiện.

Conditional Component trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm các components cần thiết vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-conditional-component
cd react-conditional-component

Bước 2: Tạo các components ComponentA và ComponentB

Trong thư mục src, tạo hai file mới có tên là ComponentA.jsComponentB.js. Các file này sẽ chứa các components tương ứng.

ComponentA.js

import React from 'react';

const ComponentA = () => {
 return <div>This is Component A</div>;
};

export default ComponentA;

ComponentB.js

import React from 'react';

const ComponentB = () => {
 return <div>This is Component B</div>;
};

export default ComponentB;

Bước 3: Tạo component ConditionalComponent

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ConditionalComponent.js. File này sẽ chứa component ConditionalComponent.

ConditionalComponent.js

import React from 'react';
import ComponentA from './ComponentA';
import ComponentB from './ComponentB';

const ConditionalComponent = ({ showComponentA }) => {
 return <div>{showComponentA ? <ComponentA /> : <ComponentB />}</div>;
};

export default ConditionalComponent;

Bước 4: Sử dụng component ConditionalComponent trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ConditionalComponent.

App.js

import React from 'react';
import ConditionalComponent from './ConditionalComponent';

function App() {
 // Assume the value of showComponentA is retrieved from somewhere
 const showComponentA = true;

 return (
  <div className="App">
   <h1>React Conditional Component Exercise</h1>
   <ConditionalComponent showComponentA={showComponentA} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một trong hai component ComponentA hoặc ComponentB được hiển thị, tùy thuộc vào giá trị của biến showComponentA.

z5185909350515 5b5f76af289ba58b17e9a95a58951863 jpg

Kết bài:

Với bài tập "Conditional Component" này, mình đã tạo một component để hiển thị một trong hai component dựa trên một biến điều kiện. Điều này là một phần quan trọng trong việc điều chỉnh hiển thị các phần tử trong ứng dụng ReactJS của bạn dựa trên các điều kiện khác nhau. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu các tính năng khác của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top