REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component RoleBasedAccessControl trong ReactJS

Trong ứng dụng web, quản lý truy cập dựa trên vai trò (Role-based Access Control - RBAC) là một phần quan trọng để đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào các phần của ứng dụng phù hợp với vai trò của họ. Trong ReactJS, mình có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng Conditional Rendering. Trong bài tập này, mình sẽ thực hành với một ví dụ về Role-based Access Control .

Role-based Access Control trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component RoleBasedAccessControl để kiểm tra vai trò của người dùng và hiển thị nội dung phù hợp.

Bước 1: Tạo Component RoleBasedAccessControl

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là RoleBasedAccessControl.js. File này sẽ chứa component RoleBasedAccessControl.

RoleBasedAccessControl.js

import React from 'react';

const RoleBasedAccessControl = ({ userRole }) => {
 return (
  <div>
   {userRole === 'admin' ? (
    <button>Admin Panel</button>
   ) : (
    <div>User Dashboard</div>
   )}
  </div>
 );
};

export default RoleBasedAccessControl;

Bước 2: Sử Dụng Component RoleBasedAccessControl trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component RoleBasedAccessControl.

App.js

import React from 'react';
import RoleBasedAccessControl from './RoleBasedAccessControl';

function App() {
 const userRole = 'admin'; // Assume user's role is admin, can be changed accordingly

 return (
  <div className="App">
   <h1>Role-based Access Control Example</h1>
   <RoleBasedAccessControl userRole={userRole} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 3: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một nút "Admin Panel" được hiển thị, do userRole được thiết lập là 'admin'.

z5186223109362 bc8f8a323ecb9e619e69d1ff53daeaa3 jpg

z5186224737962 6329cdedcef9292f8207a24f37bd56e3 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Role-based Access Control nâng cao" này, mình đã tạo một component để kiểm tra vai trò của người dùng và hiển thị nội dung phù hợp dựa trên vai trò đó. Điều này giúp chúng ta quản lý truy cập của người dùng vào các tính năng của ứng dụng React dễ dàng hơn. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top