REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ConditionalNavigation trong ReactJS

Trong phát triển ứng dụng web, việc điều hướng người dùng đến các phần của trang web phụ thuộc vào vai trò hoặc quyền truy cập của họ là rất phổ biến. Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ConditionalNavigation để hiển thị thanh điều hướng dựa trên quyền truy cập của người dùng.

Conditional Navigation trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component ConditionalNavigation để hiển thị thanh điều hướng dựa trên quyền truy cập của người dùng.

Bước 1: Tạo Component ConditionalNavigation

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ConditionalNavigation.js để chứa component ConditionalNavigation.

ConditionalNavigation.js

import React from 'react';
import './ConditionalNavigation.css';

const ConditionalNavigation = ({ isAdmin }) => {
 return (
  <nav className="conditional-navigation">
   <ul>
    {isAdmin ? (
     <>
      <li>
       <a href="/admin">Admin Panel</a>
      </li>
      <li>
       <a href="/">Home</a>
      </li>
     </>
    ) : (
     <li>
      <a href="/">Home</a>
     </li>
    )}
   </ul>
  </nav>
 );
};

export default ConditionalNavigation;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ConditionalNavigation.css để định dạng giao diện cho component ConditionalNavigation.

ConditionalNavigation.css

.conditional-navigation {
 background-color: #333;
 padding: 10px 0;
}

.conditional-navigation ul {
 list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
 text-align: center;
}

.conditional-navigation ul li {
 display: inline;
 margin-right: 10px;
}

.conditional-navigation ul li a {
 color: white;
 text-decoration: none;
}

.conditional-navigation ul li a:hover {
 color: #ccc;
}

Bước 3: Sử dụng Component ConditionalNavigation trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ConditionalNavigation.

App.js

import React from 'react';
import ConditionalNavigation from './ConditionalNavigation';

function App() {
 // Assume isAdmin is true for demonstration purpose
 const isAdmin = true;

 return (
  <div className="App">
   <h1>Conditional Rendering - Conditional Navigation</h1>
   <ConditionalNavigation isAdmin={isAdmin} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem kết quả. Bạn sẽ thấy một thanh điều hướng hiển thị liên kết đến trang quản trị và trang chính, tùy thuộc vào vai trò của người dùng.

z5194454917160 1c59680bfee52e0cd921b72de96caf72 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Conditional Navigation " này, mình đã tạo một component để hiển thị thanh điều hướng dựa trên quyền truy cập của người dùng. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách hiển thị chỉ những liên kết phù hợp với vai trò của họ trên trang web.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top