REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ShowHideElement trong ReactJS

Trong ReactJS, mình có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng Conditional Rendering. Trong bài tập này,mình sẽ tạo một component để hiển thị và ẩn một phần tử dựa trên hành vi người dùng.

Show/Hide Element trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component ShowHideElement để hiển thị và ẩn một phần tử dựa trên hành vi người dùng.

Bước 1: Tạo Component ShowHideElement

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ShowHideElement.js. File này sẽ chứa component ShowHideElement.

ShowHideElement.js

import React, { useState } from 'react';
import './ShowHideElement.css';

const ShowHideElement = () => {
 const [isVisible, setIsVisible] = useState(false);

 const toggleVisibility = () => {
  setIsVisible(!isVisible);
 };

 return (
  <div className="show-hide-element">
   <button onClick={toggleVisibility}>Toggle</button>
   {isVisible && <div className="content">This element is now visible!</div>}
  </div>
 );
};

export default ShowHideElement;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ShowHideElement.css để định dạng giao diện cho component ShowHideElement.

ShowHideElement.css

.show-hide-element {
 margin: 20px;
}

.button {
 padding: 8px 16px;
 background-color: #007bff;
 color: white;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

.content {
 margin-top: 10px;
 padding: 10px;
 background-color: #f0f0f0;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

Bước 3: Sử dụng Component ShowHideElement trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ShowHideElement.

App.js

import React from 'react';
import ShowHideElement from './ShowHideElement';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>Show/Hide Element Example</h1>
   <ShowHideElement />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một nút "Toggle", khi nhấn vào nút này, một phần tử div sẽ hiển thị hoặc ẩn đi.

z5189719936605 dca129eaa52420debbb52350fcc85dd5 jpg

z5189720805249 10b80a3954665ef3c2b86df5882bb64e jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Show/Hide Element nâng cao" này, mình đã tạo một component để hiển thị và ẩn một phần tử dựa trên hành vi người dùng. Điều này có thể áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong phát triển ứng dụng web. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top