REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ShowHideModal trong ReactJS

Trong ứng dụng web, việc hiển thị và ẩn các modal là một phần quan trọng của trải nghiệm người dùng. Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ShowHideModal để hiển thị và ẩn một modal khi người dùng nhấn vào một nút.

Show/Hide Modal trong ReactJS

Trong bài này,mình sẽ tạo một component ShowHideModal để hiển thị và ẩn một modal khi người dùng nhấn vào một nút.

Bước 1: Tạo Component ShowHideModal

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ShowHideModal.js để chứa component ShowHideModal.

ShowHideModal.js

import React, { useState } from 'react';
import './ShowHideModal.css';

const ShowHideModal = () => {
 const [showModal, setShowModal] = useState(false);

 const toggleModal = () => {
  setShowModal(!showModal);
 };

 return (
  <div className="show-hide-modal">
   <button onClick={toggleModal}>Open Modal</button>
   {showModal && (
    <div className="modal">
     <div className="modal-content">
      <span className="close" onClick={toggleModal}>
       &times;
      </span>
      <p>This is the modal content.</p>
     </div>
    </div>
   )}
  </div>
 );
};

export default ShowHideModal;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ShowHideModal.css để định dạng giao diện cho component ShowHideModal.

ShowHideModal.css

.show-hide-modal {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

.modal {
 display: block;
 position: fixed;
 z-index: 1;
 left: 0;
 top: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.modal-content {
 background-color: white;
 margin: 10% auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #888;
 width: 50%;
}

.close {
 color: #aaa;
 float: right;
 font-size: 28px;
 font-weight: bold;
}

.close:hover,
.close:focus {
 color: black;
 text-decoration: none;
 cursor: pointer;
}

Bước 3: Sử dụng Component ShowHideModal trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ShowHideModal.

App.js

import React from 'react';
import ShowHideModal from './ShowHideModal';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>Conditional Rendering - Show/Hide Modal</h1>
   <ShowHideModal />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem kết quả. Bạn sẽ thấy một nút "Open Modal", và khi nhấn vào nút đó, một modal sẽ xuất hiện trên trang web.

z5194433896240 3e6f4e6c7879a47ecbbea526a9f4671c jpg

z5194434657009 568ea0c52c3e3575cb9498b43dee1e12 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Show/Hide Modal " này, mình đã tạo một component để hiển thị và ẩn một modal khi người dùng nhấn vào một nút. Điều này có thể áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên các trang web và ứng dụng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top