REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ShoppingCart trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ShoppingCart để hiển thị danh sách các mặt hàng trong giỏ hàng và thông báo "Giỏ hàng trống" nếu giỏ hàng không có mặt hàng nào.

Shopping Cart trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component ShoppingCart để hiển thị danh sách các mặt hàng trong giỏ hàng và thông báo "Giỏ hàng trống" nếu giỏ hàng không có mặt hàng nào.

Bước 1: Tạo Component ShoppingCart

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ShoppingCart.js để chứa component ShoppingCart.

ShoppingCart.js

import React from 'react';
import './ShoppingCart.css';

const ShoppingCart = ({ items }) => {
 return (
  <div className="shopping-cart">
   <h2>Shopping Cart</h2>
   {items.length === 0 ? (
    <p className="empty-cart">Giỏ hàng trống</p>
   ) : (
    <ul>
     {items.map((item, index) => (
      <li key={index}>{item}</li>
     ))}
    </ul>
   )}
  </div>
 );
};

export default ShoppingCart;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ShoppingCart.css để định dạng giao diện cho component ShoppingCart.

ShoppingCart.css

.shopping-cart {
 margin-top: 20px;
}

.empty-cart {
 color: red;
}

Bước 3: Sử Dụng Component ShoppingCart trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ShoppingCart.

App.js

import React from 'react';
import ShoppingCart from './ShoppingCart';

function App() {
 const items = ['Item 1', 'Item 2', 'Item 3']; // Danh sách các mặt hàng trong giỏ hàng

 return (
  <div className="App">
   <h1>Conditional Rendering - Shopping Cart</h1>
   <ShoppingCart items={items} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem kết quả. Bạn sẽ thấy danh sách các mặt hàng trong giỏ hàng hoặc thông báo "Giỏ hàng trống" nếu giỏ hàng không có mặt hàng nào.

z5194424808327 1416a47848ad66c0f98e3a5b1eaf7636 jpg

z5194427439566 4c64cb48d22afe1b37f513a7d60e1d91 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Shopping Cart " này, mình đã tạo một component để hiển thị danh sách các mặt hàng trong giỏ hàng và thông báo "Giỏ hàng trống" nếu giỏ hàng không có mặt hàng nào. Điều này có thể hữu ích khi xây dựng các trang web thương mại điện tử.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top