REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ConditionalRenderingWithList trong ReactJS

Trong ReactJS, mình có thể điều chỉnh cách hiển thị các phần tử trong danh sách dựa trên các điều kiện cụ thể. Trong bài tập này, mình sẽ thực hành Conditional Rendering với danh sách các phần tử.

Conditional Rendering with Lists trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component ConditionalRenderingWithLists để hiển thị một danh sách các số từ 1 đến 10, trong đó mỗi số chẵn sẽ có màu đỏ và mỗi số lẻ sẽ có màu xanh.

Bước 1: Tạo Component ConditionalRenderingWithLists

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ConditionalRenderingWithLists.js để chứa component ConditionalRenderingWithLists.

ConditionalRenderingWithLists.js

import React from 'react';
import './ConditionalRenderingWithLists.css';

const ConditionalRenderingWithLists = () => {
 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

 return (
  <div className="conditional-rendering-with-lists">
   <h2>Conditional Rendering with Lists</h2>
   <ul>
    {numbers.map(number => (
     <li key={number} className={number % 2 === 0 ? 'even' : 'odd'}>
      {number}
     </li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default ConditionalRenderingWithLists;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ConditionalRenderingWithLists.css để định dạng giao diện cho component ConditionalRenderingWithLists.

ConditionalRenderingWithLists.css

.conditional-rendering-with-lists {
 margin-top: 20px;
}

.even {
 color: red;
}

.odd {
 color: blue;
}

Bước 3: Sử dụng Component ConditionalRenderingWithLists trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ConditionalRenderingWithLists.

App.js

import React from 'react';
import ConditionalRenderingWithLists from './ConditionalRenderingWithLists';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <ConditionalRenderingWithLists />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem kết quả. Bạn sẽ thấy một danh sách các số từ 1 đến 10, trong đó các số chẵn được đánh dấu màu đỏ và các số lẻ được đánh dấu màu xanh.

z5189753389285 43c04e78499c653b904f347319afb23c jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Conditional Rendering with Lists nâng cao" này, chúng ta đã học cách thực hiện Conditional Rendering với danh sách các phần tử trong ReactJS. Điều này có thể được sử dụng để điều chỉnh giao diện của ứng dụng dựa trên các điều kiện logic. Hãy tiếp tục thực hành và khám phá thêm về các tính năng của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top