REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component SubscriptionPlan trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ thực hành Conditional Rendering với component SubscriptionPlan để hiển thị thông tin về các gói đăng ký dựa trên một biến planType.

Subscription Plan trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component SubscriptionPlan để hiển thị thông tin về các gói đăng ký. Dựa trên giá trị của biến planType, component sẽ hiển thị nội dung tương ứng với gói đăng ký được chọn.

Bước 1: Tạo Component SubscriptionPlan

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là SubscriptionPlan.js để chứa component SubscriptionPlan.

SubscriptionPlan.js

import React from 'react';
import './SubscriptionPlan.css';

const SubscriptionPlan = ({ planType }) => {
 return (
  <div className="subscription-plan">
   <h2>Subscription Plan</h2>
   {planType === 'basic' && (
    <div>
     <h3>Basic Plan</h3>
     <p>$10/month</p>
     <p>Access to basic features</p>
    </div>
   )}
   {planType === 'premium' && (
    <div>
     <h3>Premium Plan</h3>
     <p>$20/month</p>
     <p>Access to premium features</p>
    </div>
   )}
   {planType === 'ultimate' && (
    <div>
     <h3>Ultimate Plan</h3>
     <p>$30/month</p>
     <p>Access to all features</p>
    </div>
   )}
  </div>
 );
};

export default SubscriptionPlan;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là SubscriptionPlan.css để định dạng giao diện cho component SubscriptionPlan.

SubscriptionPlan.css

.subscription-plan {
 margin-top: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 20px;
}

.subscription-plan h3 {
 margin-top: 0;
}

.subscription-plan div {
 margin-bottom: 20px;
}

Bước 3: Sử dụng Component SubscriptionPlan trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component SubscriptionPlan.

App.js

import React, { useState } from 'react';
import SubscriptionPlan from './SubscriptionPlan';

function App() {
 const [planType, setPlanType] = useState('basic');

 const handlePlanChange = (type) => {
  setPlanType(type);
 };

 return (
  <div className="App">
   <div>
    <button onClick={() => handlePlanChange('basic')}>Basic Plan</button>
    <button onClick={() => handlePlanChange('premium')}>Premium Plan</button>
    <button onClick={() => handlePlanChange('ultimate')}>Ultimate Plan</button>
   </div>
   <SubscriptionPlan planType={planType} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem kết quả. Bạn sẽ thấy một giao diện hiển thị thông tin về các gói đăng ký, và nội dung sẽ thay đổi tùy thuộc vào gói đăng ký được chọn.

z5189857895121 eff3d113694c0aa8195356cf2f23068f jpg

z5189858286397 e0d15a3aeefa95c498d7a9d617e65b5e jpg

z5189858639166 07ec92da1d69b7b635937928fa3ab59e jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Subscription Plan nâng cao" này, mình đã thực hành Conditional Rendering để hiển thị thông tin về các gói đăng ký dựa trên một biến điều kiện. Điều này có thể được mở rộng để xây dựng các tính năng động và linh hoạt trong ứng dụng ReactJS của bạn. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top