REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component SimpleConditionalRendering trong ReactJS

Trong loạt bài tập này về ReactJS về Conditional Rendering, mình sẽ thực hiện Bài 1 - "Simple Conditional Rendering ". Trong bài này, mình sẽ tạo một component SimpleConditionalRendering để hiển thị một phần tử <p> chỉ khi một biến showMessage được đặt thành true.

Simple Conditional Rendering trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component SimpleConditionalRendering vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-conditional-rendering
cd react-conditional-rendering

Bước 2: Tạo component SimpleConditionalRendering

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là SimpleConditionalRendering.js. File này sẽ chứa component SimpleConditionalRendering.

SimpleConditionalRendering.js

import React from 'react';

const SimpleConditionalRendering = ({ showMessage }) => {
 return (
  <div>
   {showMessage && <p>Hello, world!</p>}
  </div>
 );
};

export default SimpleConditionalRendering;

Bước 3: Sử dụng component SimpleConditionalRendering trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component SimpleConditionalRendering.

App.js

import React, { useState } from 'react';
import SimpleConditionalRendering from './SimpleConditionalRendering';
import './App.css';

function App() {
 const [showMessage, setShowMessage] = useState(true);

 return (
  <div className="App">
   <h1>React Conditional Rendering Exercise</h1>
   <button onClick={() => setShowMessage(!showMessage)}>
    {showMessage ? 'Hide Message' : 'Show Message'}
   </button>
   <SimpleConditionalRendering showMessage={showMessage} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Tạo file CSS cho App

Nếu chưa có, tạo một file CSS mới có tên là App.css trong thư mục src.

App.css

.App {
 text-align: center;
 margin-top: 50px;
}

button {
 margin-bottom: 20px;
 padding: 10px 20px;
 font-size: 16px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #ddd;
}

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một nút "Show Message", khi nhấn vào đó, "Hello, world!" sẽ được hiển thị. Khi nhấn nút lại, "Hello, world!" sẽ biến mất.

z5183245872870 93fe1de663c9f0b81ceb2ada57431a70 jpg

z5183247834654 ce7ce4dd13aa118ebf4917cf6ed4af62 jpg

Kết bài:

Với bài tập "Simple Conditional Rendering nâng cao" này, mình đã tạo một component để hiển thị một phần tử chỉ khi một biến điều kiện được đặt thành true. Điều này là một phần quan trọng trong việc quản lý hiển thị các phần tử dựa trên điều kiện trong ứng dụng React của bạn. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu các tính năng khác của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top