REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ConditionalStyling trong ReactJS

Trong ReactJS, Conditional Styling (Tạo kiểu có điều kiện) cho phép mình áp dụng các kiểu CSS vào các phần tử dựa trên điều kiện nào đó. Trong bài tập này, mình sẽ thực hành với một ví dụ về Conditional Styling nâng cao: Áp dụng lớp CSS khi một biến isActive là true.

Conditional Styling nâng cao trong ReactJS

Mình sẽ tạo một component ConditionalStyling để hiển thị một phần tử div và áp dụng một lớp CSS có điều kiện.

Bước 1: Tạo Component ConditionalStyling

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ConditionalStyling.js. File này sẽ chứa component ConditionalStyling.

ConditionalStyling.js

import React from 'react';
import './ConditionalStyling.css'; // Import CSS file

const ConditionalStyling = ({ isActive }) => {
 return <div className={isActive ? 'box active' : 'box'}>Conditional Styling</div>;
};

export default ConditionalStyling;

Bước 2: Tạo File CSS cho ConditionalStyling

Tạo một file CSS để định dạng phong cách của component ConditionalStyling.

ConditionalStyling.css

.box {
 width: 200px;
 height: 200px;
 background-color: #ccc;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

.active {
 background-color: #ffcc00; /* Màu vàng */
}

Bước 3: Sử dụng Component ConditionalStyling trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ConditionalStyling.

App.js

import React, { useState } from 'react';
import ConditionalStyling from './ConditionalStyling';

function App() {
 const [isActive, setIsActive] = useState(false);

 // Function to toggle isActive
 const toggleActive = () => {
  setIsActive(!isActive);
 };

 return (
  <div className="App">
   <h1>React Conditional Styling Exercise</h1>
   <button onClick={toggleActive}>Toggle Style</button>
   <ConditionalStyling isActive={isActive} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy Ứng Dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một nút "Toggle Style". Khi bạn nhấp vào nút này, phần tử div sẽ thay đổi màu nền giữa màu xám và màu vàng.

z5186185030013 7edecc1bd4d38e8064d8e7a5a47bbe01 jpg

z5186185449210 015abf38b9e14aa8e1858ca35f40dace jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Conditional Styling nâng cao" này, mình đã tạo một component để áp dụng một lớp CSS có điều kiện dựa trên giá trị của biến isActive. Điều này giúp mình điều chỉnh phong cách của các phần tử trong ứng dụng React của mình dựa trên các điều kiện khác nhau. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top