REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component OnlineOfflineStatus trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component OnlineOfflineStatus để hiển thị trạng thái trực tuyến hoặc ngoại tuyến của người dùng dựa vào một biến isOnline.

Online/Offline Status trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component OnlineOfflineStatus để hiển thị trạng thái trực tuyến hoặc ngoại tuyến của người dùng dựa vào một biến isOnline.

Bước 1: Tạo Component OnlineOfflineStatus

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là OnlineOfflineStatus.js để chứa component OnlineOfflineStatus.

OnlineOfflineStatus.js

import React from 'react';
import './OnlineOfflineStatus.css';

const OnlineOfflineStatus = ({ isOnline }) => {
 return (
  <div className="online-offline-status">
   <h2>User Status</h2>
   {isOnline ? (
    <p className="online">User is Online</p>
   ) : (
    <p className="offline">User is Offline</p>
   )}
  </div>
 );
};

export default OnlineOfflineStatus;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là OnlineOfflineStatus.css để định dạng giao diện cho component OnlineOfflineStatus.

OnlineOfflineStatus.css

.online-offline-status {
 margin-top: 20px;
}

.online {
 color: green;
}

.offline {
 color: red;
}

Bước 3: Sử dụng Component OnlineOfflineStatus trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component OnlineOfflineStatus.

App.js

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import OnlineOfflineStatus from './OnlineOfflineStatus';

function App() {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(true);

 useEffect(() => {
  const handleOnline = () => {
   setIsOnline(true);
  };

  const handleOffline = () => {
   setIsOnline(false);
  };

  window.addEventListener('online', handleOnline);
  window.addEventListener('offline', handleOffline);

  return () => {
   window.removeEventListener('online', handleOnline);
   window.removeEventListener('offline', handleOffline);
  };
 }, []);

 return (
  <div className="App">
   <h1>Online/Offline Status</h1>
   <OnlineOfflineStatus isOnline={isOnline} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem kết quả. Bạn sẽ thấy thông báo "User is Online" hoặc "User is Offline" tùy thuộc vào trạng thái của kết nối internet.

z5194404710741 6724f94d400d0f052c58ec44f2fcf1f7 jpg

z5194410115917 86858bf65cfed4a6173e466535142d61 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Online/Offline Status " này, mình đã tạo một component để hiển thị trạng thái trực tuyến hoặc ngoại tuyến của người dùng dựa vào một biến isOnline. Điều này có thể hữu ích để cung cấp thông báo cho người dùng về trạng thái kết nối của họ.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top