REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component WeatherDisplay trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ thực hiện Bài 5 - "Weather Display", tạo một component WeatherDisplay để hiển thị thông tin thời tiết dựa trên một biến isSunny.

Weather Display trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component WeatherDisplay vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-weather-display
cd react-weather-display

Bước 2: Tạo component WeatherDisplay

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là WeatherDisplay.js. File này sẽ chứa component WeatherDisplay.

WeatherDisplay.js

import React from 'react';

const WeatherDisplay = ({ isSunny }) => {
 return <div>Today is {isSunny ? 'sunny' : 'cloudy'}.</div>;
};

export default WeatherDisplay;

Bước 3: Tạo file CSS cho WeatherDisplay (Optional)

Nếu cần thiết, bạn có thể tạo một file CSS để trang trí cho component WeatherDisplay. Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là WeatherDisplay.css.

WeatherDisplay.css

.weather-display {
 font-size: 18px;
 margin-top: 20px;
}

.weather-display.sunny {
 color: #ff9800; /* Màu cam */
}

.weather-display.cloudy {
 color: #607d8b; /* Màu xám */
}

Bước 4: Sử dụng component WeatherDisplay trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component WeatherDisplay.

App.js

import React from 'react';
import WeatherDisplay from './WeatherDisplay';
import './WeatherDisplay.css'; // Import CSS file if created

function App() {
 // Assume the value of isSunny is retrieved from somewhere
 const isSunny = true;

 return (
  <div className="App">
   <h1>React Weather Display Exercise</h1>
   <WeatherDisplay isSunny={isSunny} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy thông tin về thời tiết được hiển thị, với "Today is sunny!" nếu isSunny là true, và "Today is cloudy." nếu isSunny là false.

z5185934148305 ad61bb9f179c95853abb7b5b2c7e5fc7 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Weather Display" này, mình đã tạo một component để hiển thị thông tin thời tiết dựa trên một biến isSunny. Điều này cho phép chúng ta điều khiển việc hiển thị nội dung dựa trên điều kiện. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu các tính năng khác của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top