REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component LoginForm trong ReactJS

Trong ReactJS, mình có thể tạo một biểu mẫu đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập bằng cách sử dụng Conditional Rendering. Trong bài tập này, mình sẽ thực hành với một ví dụ về biểu mẫu đăng nhập nâng cao.

Login Form trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component LoginForm để hiển thị một biểu mẫu đăng nhập và thông báo lỗi khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập.

Bước 1: Tạo Component LoginForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là LoginForm.js. File này sẽ chứa component LoginForm.

LoginForm.js

import React, { useState } from 'react';
import './LoginForm.css';

const LoginForm = () => {
 const [username, setUsername] = useState('');
 const [password, setPassword] = useState('');
 const [error, setError] = useState('');

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  // Kiểm tra thông tin đăng nhập
  if (username === 'admin' && password === 'password') {
   alert('Login successful!');
  } else {
   setError('Invalid username or password. Please try again.');
  }
 };

 return (
  <div className="login-form">
   <h2>Login</h2>
   {error && <div className="error-message">{error}</div>}
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <div className="form-group">
     <label>Username:</label>
     <input
      type="text"
      value={username}
      onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label>Password:</label>
     <input
      type="password"
      value={password}
      onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
     />
    </div>
    <button type="submit">Login</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default LoginForm;

Bước 2: Tạo File CSS

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là LoginForm.css để định dạng giao diện cho component LoginForm.

LoginForm.css

.login-form {
 width: 300px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 5px;
}

.form-group {
 margin-bottom: 10px;
}

label {
 display: block;
 font-weight: bold;
}

input[type='text'],
input[type='password'] {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 width: 100%;
 padding: 10px;
 background-color: #007bff;
 color: white;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

.error-message {
 color: red;
 margin-bottom: 10px;
}

Bước 3: Sử dụng Component LoginForm trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component LoginForm.

App.js

import React from 'react';
import LoginForm from './LoginForm';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>Advanced Login Form Example</h1>
   <LoginForm />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu đăng nhập, và nếu nhập sai thông tin đăng nhập, thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

z5189698117643 a3fc7846ed3d1687c238baa6f22a0ce2 20 1 jpg

z5189694198529 33fd03c2c04f1deaabcf4fa332904299 jpg

z5189699052569 009b85748b3938dffd8d8f6b41667693 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Login Form nâng cao" này, mình đã tạo một biểu mẫu đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình đăng nhập vào ứng dụng React. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top