ANGULAR 6X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là gì và các version của Angular. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt môi trường cũng như công cụ lập trình trên hệ điều hành Windows. Đây là một bài khá quan trọng vì khi chúng ta muốn lập trình với bất kỳ loại ngôn ngữ nào thì trước tiên chúng ta cần phải cài đặt đầy đủ và cấu hình các yếu tố cần thiết mà ngôn ngữ đó yêu cầu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để học được Angular 6 chúng ta cần cài đặt:

  • Nodejs: version phải lớn hơn 8.11
  • Npm: version phải lớn hơn 5.6
  • Angular CLI: dùng những câu lệnh giúp tạo nhanh các components, services và modules.
  • IDE: Visual Studio Code hoặc Sublime Text để lập trình trên đó.

1. Nodejs

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra xem nodejs đã cài đặt trong máy tính chưa. Bạn mở terminal (đối với windows: biểu tượng windows + r ), rồi gõ lệnh:

node –v

Kết quả nếu hiển thị như hình bên dưới:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

checknodeversion PNG

Nếu kết quả không hiển thị version, thì bạn cần phải cài đặt nodejs theo đường dẫn của link: https://nodejs.org/en/download/ và cài đặt dựa vào hệ điều hành của bạn.

Khi nhấp vào link trên, trang chủ của nodejs hiện ra như hình bên dưới:

nodeweb PNG

2. Npm

Dựa trên hệ điều hành của bạn, cài đặt gói yêu cầu. Khi nodejs được cài đặt, npm cũng sẽ được cài đặt cùng với nó. Để kiểm tra xem npm có được cài đặt hay không, trong terminal hãy nhập:

npm -v

Kết quả hiển thị phiên bản của npm như sau:

npmversion PNG

3. Angular CLI

Cài đặt Angular 6 rất đơn giản với sự trợ giúp của Angular CLI. Truy cập trang chủ https://cli.angular.io/ của Angular. Kết quả truy cập sẽ được hiển thị như hình:

angularweb PNG

Để cài đặt Angular CLI cho hệ thống, gõ lệnh:

npm install -g @angular/cli

Sau khi nhập lệnh trên, kết quả hiển thị như hình sau:

install angular cli jpg

4. IDE

Sau khi cài đặt xong Angular CLI, các bạn có thể chọn bất cứ IDE nào. Ví dụ: Visual Studio Code, Sublime Text, WebStorm, Atom,…

5. Lời kết

Trong bài này, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt biến môi trường cũng như công cụ lập trình cho Angular 6. Đây là một bài rất quan trọng, là bước mở đầu rất cần thiết để tiến hành lập trình với Angular nên các bạn cố gắng làm được phần này. Bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập và chạy dự án. Các bạn cố gắng theo dõi nhé!

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Top