Angular4

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Angular 4x nằm trong chuyên mục AngularJS, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
Tổng quan về Angular4
Angular 4 - Cài đặt môi trường
Tạo project Angular 4 đầu tiên
Component trong Angular 4
Module trong Angular 4
Data binding trong Angular 4
Event binding trong Angular 4
Template trong Angular 4
Directive trong Angular 4
Pipe trong angular 4
Routing trong Angular 4
Service trong Angular 4
Http service trong Angular 4
Form trong Angular 4
Animation trong Angular 4
Angular 4 Material
Angular 4 CLI
Ứng dụng single page Angular 4