Directive trong Angular 4

Phân loại directive

Directive trong Angular là một class javascript được khai báo với decorator @directive. Có 3 loại directive trong Angular: Component directive, Structural directiveAttribute directive.

Component Directive (Directive thành phần)

Đây chính là component mà chúng ta đã học được trong các bài trước. Nó có 1 class khai báo selector, cách hoạt động, xử lý của component.

Structural directive (Directive cấu trúc)

Đúng như tên gọi, structural directive hay directive cấu trúc sẽ quyết định DOM element nào được thực thi. Các structural directive thường có dấu '*' ở trước của directive. Ví dụ điển hình của structural directive chính là *ngIf*ngFor

Attribute directive (Directive thuộc tính)

Directive thuộc tính là các directive được sử dụng như một thuộc tính của thẻ HTML vậy (giống như thẻ <a> có thuộc tính href)

Tạo custom directive

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một custom directive có tên là change-text. Nhiệm vụ của directive này là thêm vào nội dung bên trong của thẻ nội dung: "Freetuts - học lập trình online miễn phí".

Tạo directive

Để tạo directive, ta chạy lệnh ng g directive <ten_directive> trên command line

Trong đó

<ten-directive> nên để CamelCase.

để tạo directive changeText, ta chạy lệnh ng g directive changeText

Command line sẽ hiển thị như sau

command line
$ ng g directive changeText
CREATE src/app/change-text.directive.spec.ts (241 bytes)
CREATE src/app/change-text.directive.ts (149 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (486 bytes)

Kiểm tra lại thì ta thấy 2 file: change-text.directives.spect.tschange-text.directives.ts được tạo ra và directive changeText được import trong app.module.ts.

Tại thời điểm viết bài thì directive changeText được thay đổi thành appChangeText do Angular CLI thay đổi.

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective
 ],
 imports: [
  BrowserModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Xử lý bên trong directive

Tiếp, ta xử lý directive để thêm nội dung "Freetuts - học lập trình online miễn phí" vào nội dung của thẻ.  Mở file change-text.directives.ts ra và thay đổi nội dung của nó thành

change-text.directives.ts
import { Directive, ElementRef } from '@angular/core';
import { element } from 'protractor';

@Directive({
 selector: '[appChangeText]'
})
export class ChangeTextDirective {

 constructor(Element: ElementRef) {
   console.log(Element);
   Element.nativeElement.innerText = "Freetuts - học lập trình online miễn phí";
  }

}

Constructor được thêm vào 1 đối có kiểu ElementRef - chính là instance của thẻ mà directive này nằm trong.

Element.nativeElement.innerText = "Freetuts - học lập trình online miễn phí"

Dòng này truy cập vào trong DOM, thay đổi text của thành phần này. 

Thêm directive vào thẻ HTML

Tiếp theo, ta thêm directive vào thành phần bất kì. Ở đây mình thêm ngay trong thẻ h1:

app.component.html
<div style="text-align:center">
// Thêm directive vào trong thẻ h1
 <h1 appChangeText>
  {{title}}
 </h1>
 <img width="300" alt="Angular Logo" src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNTAgMjUwIj4KICAgIDxwYXRoIGZpbGw9IiNERDAwMzEiIGQ9Ik0xMjUgMzBMMzEuOSA2My4ybDE0LjIgMTIzLjFMMTI1IDIzMGw3OC45LTQzLjcgMTQuMi0xMjMuMXoiIC8+CiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjQzMwMDJGIiBkPSJNMTI1IDMwdjIyLjItLjFWMjMwbDc4LjktNDMuNyAxNC4yLTEyMy4xTDEyNSAzMHoiIC8+CiAgICA8cGF0aCAgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIgZD0iTTEyNSA1Mi4xTDY2LjggMTgyLjZoMjEuN2wxMS43LTI5LjJoNDkuNGwxMS43IDI5LjJIMTgzTDEyNSA1Mi4xem0xNyA4My4zaC0zNGwxNy00MC45IDE3IDQwLjl6IiAvPgogIDwvc3ZnPg==">
</div>
<div> Months :
 <select (change)="changemonths($event)">
   <option *ngFor="let i of months">{{i}}</option>
 </select>
</div>

<p *ngIf="is_available; then true_condition else false_condition">Điểu kiện đúng trong thẻ ngIf</p>
<ng-template #true_condition><p>Điều kiện đúng trong template</p></ng-template>
<ng-template #false_condition><p>Điều kiện sai trong template</p></ng-template>
<button (click)="myClickFunction($event)">Click Me</button>


Ta được kết quả như hình dưới

Custom directive đã thay đổi text bên trong element

Nội dung bài directive trong Angular 4 đến đây là hết rồi. Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

-------------------#####-------------------

Ngẫu nhiên

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.