ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Module trong Angular 4

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Module có thể hiểu là nơi gom góp tất cả các thành phần của 1 ứng dụng (component, directive, pipe, service) thành một thể thống nhất. Ví như module là 1 website thì component, directive, pipe, service giống như các phần header, navbar, menu, footer vậy.

Import NgModule

Để định nghĩa 1 module, bạn sử dụng NgModule.

Khi tạo project bằng Angular CLI, 1 module mặc định được tạo ra, đó là AppModule:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  declarations: [
   AppComponent
  ],
  imports: [
   BrowserModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})

export class AppModule { }

NgModule được import như sau

app.module.ts
...
import { NgModule } from '@angular/core';
...

Cấu trúc NgModule

NgModule được khai báo thông qua 1 object có 4 thuộc tính: declaretions, imports, providers, bootstrap.

NgModule
@NgModule({
  declarations: [
   AppComponent
  ],
  imports: [
   BrowserModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})

Delaretion

declaretion là một mảng chứa các khai báo. Trong ví dụ trước, khi ta tạo thêm component thì declaretion sẽ có thêm khai báo của NewCmpComponent như sau

declaretion
declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent
]

Import

Import là một mảng chứa các module sử dụng trong ứng dụng hoặc các module sử dụng trong các component. Mặc định sẽ có  BrowserModule được import.

Để import 1 module, chúng ta cần 2 bước: khai báo import module và khai báo trong mảng imports. Ví dụ chúng ta cần import module form cho ứng dụng, trước tiên ta cần khai báo module này được import từ @angular/forms

import @angular/forms
import { FormsModule } from @angular/forms;

Sau đó, chúng ta thêm khai báo trong mảng import

Khai báo FormsModule
imports: [
  BrowserModule,
  FormsModule // Module form mới được thêm
]

Providers

Provider chứa các service mà chúng ta tạo ra

Bootstrap

Chứa component chính thực thi chương trình

Đó là tất cả về module. Đơn giản phải không :D.

Ở bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về Data Binding trong Angular 4.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Tổng quan về Angular4

Tổng quan về Angular4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Angular 4.

Top Tải app , bet, tải