Angular 4 CLI

AZDIGI ĐANG GIẢM GIÁ 45% VPS VÀ HOSTING, TRANH THỦ MUA NHÉ BẠN.

Angular CLI, hay Angular Command Line Interface, giúp chúng ta dễ dàng bắt đầu với bất kì project Angular nào. Với Angular CLI, chúng ta có thể tạo ra các component, pipe, directive,... nhanh chóng bằng cách chỉ sử dụng dòng lệnh. Ở các bài trước, chúng ta đã được làm quen với Angular CLI rồi. Bài này mình tổng hợp lại một số lệnh Angular CLI thường dùng.

Để sử dụng Angular CLI thì chúng ta cần cài đặt nó thông qua dòng lệnh

npm install -g @angular/cli

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta có một số command cơ bản như sau

Các câu lệnh thường sử dụng trong Angular CLI
Câu lênh Ghi chú
ng new PROJECT-NAME Tạo project Angular mới tên là PROJECT-NAME
ng g component new-component Tạo component mới có tên là new-component
ng g directive new-directive Tạo directive mới có tên là new-directive
ng g pipe new-pipe Tạo pipe mới có tên là new-pipe
ng g service new-service Tạo service mới có tên là new-service
ng g module my-module Tạo module mới có tên là my-module
ng serve --port 3006 --open Biên dịch project, chạy ở cổng 3006 và tự động mở lên trình duyệt khi biên dịch xong

Khi một module, component hay service được tạo ra thì chúng sẽ tự động được cập nhật bên trong module ngoài cùng là app.module.ts.

Nội dung bài học về các lệnh thường dùng trong Angular CLI đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
KYNA - Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM

BÌNH LUẬN

Đặt câu hỏi: Hãy tham gia vào group học lập trình web để tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, với hơn 30.000 thành viên hiện đang hoạt động tại group này. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi nếu cần tư vấn về các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, những khó khăn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ việc làm: Hãy tham gia vào group việc làm công nghệ thông tin để tìm và đăng tuyển lập trình viên. Hy vọng đây sẽ là nơi tìm kiếm việc làm lý tưởng cho bạn và nhà tuyển dụng.