ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Angular 4 CLI

Angular CLI, hay Angular Command Line Interface, giúp chúng ta dễ dàng bắt đầu với bất kì project Angular nào. Với Angular CLI, chúng ta có thể tạo ra các component, pipe, directive,... nhanh chóng bằng cách chỉ sử dụng dòng lệnh. Ở các bài trước, chúng ta đã được làm quen với Angular CLI rồi. Bài này mình tổng hợp lại một số lệnh Angular CLI thường dùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để sử dụng Angular CLI thì chúng ta cần cài đặt nó thông qua dòng lệnh

npm install -g @angular/cli

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta có một số command cơ bản như sau

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các câu lệnh thường sử dụng trong Angular CLI
Câu lênh Ghi chú
ng new PROJECT-NAME Tạo project Angular mới tên là PROJECT-NAME
ng g component new-component Tạo component mới có tên là new-component
ng g directive new-directive Tạo directive mới có tên là new-directive
ng g pipe new-pipe Tạo pipe mới có tên là new-pipe
ng g service new-service Tạo service mới có tên là new-service
ng g module my-module Tạo module mới có tên là my-module
ng serve --port 3006 --open Biên dịch project, chạy ở cổng 3006 và tự động mở lên trình duyệt khi biên dịch xong

Khi một module, component hay service được tạo ra thì chúng sẽ tự động được cập nhật bên trong module ngoài cùng là app.module.ts.

Nội dung bài học về các lệnh thường dùng trong Angular CLI đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Tổng quan về Angular4

Tổng quan về Angular4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Angular 4.

Top Tải app , bet, tải