ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Angular 4 CLI

Angular CLI, hay Angular Command Line Interface, giúp chúng ta dễ dàng bắt đầu với bất kì project Angular nào. Với Angular CLI, chúng ta có thể tạo ra các component, pipe, directive,... nhanh chóng bằng cách chỉ sử dụng dòng lệnh. Ở các bài trước, chúng ta đã được làm quen với Angular CLI rồi. Bài này mình tổng hợp lại một số lệnh Angular CLI thường dùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để sử dụng Angular CLI thì chúng ta cần cài đặt nó thông qua dòng lệnh

npm install -g @angular/cli

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta có một số command cơ bản như sau

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các câu lệnh thường sử dụng trong Angular CLI
Câu lênh Ghi chú
ng new PROJECT-NAME Tạo project Angular mới tên là PROJECT-NAME
ng g component new-component Tạo component mới có tên là new-component
ng g directive new-directive Tạo directive mới có tên là new-directive
ng g pipe new-pipe Tạo pipe mới có tên là new-pipe
ng g service new-service Tạo service mới có tên là new-service
ng g module my-module Tạo module mới có tên là my-module
ng serve --port 3006 --open Biên dịch project, chạy ở cổng 3006 và tự động mở lên trình duyệt khi biên dịch xong

Khi một module, component hay service được tạo ra thì chúng sẽ tự động được cập nhật bên trong module ngoài cùng là app.module.ts.

Nội dung bài học về các lệnh thường dùng trong Angular CLI đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top