Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm để phục vụ việc học lập trình Angular 4 như NodeJS, NPM, Angular CLI.

Để cài đặt Angular 4, ta cần một số thứ như sau:

  • NodeJS
  • npm (Node package manager - trình quản lý các package)
  • Angular CLI
  • IDE để viết code

Một lưu ý nhỏ đó là phiên bản của NodeJS phải từ bản 4 trở lên (bản stable hiện tại là 8.11.2) và phiên bản NPM phải là phiên bản 3 trở lên.

1. Cài đặt NodeJS

Cài theo hướng dẫn ở trang chủ Nodejs. Khá đơn giản, chỉ cần download về và bấm next. Hoặc bạn có thể xem ở bài hướng dẫn cài đặt Nodejs.

Sau khi cài xong, bạn cần kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không bằng cách gõ node -v ở màn hình command line.

Kiểm tra phiên bản NodeJS bằng command line

2. Cài đặt NPM

Cài được NodeJS thành công, máy bạn sẽ tự có npm (tức npm đã được cài đặt),

Để kiểm tra phiên bản npm, bạn gõ npm -v

Kiểm tra phiên bản NPM trên command line

3. Cài đặt Angular CLI

CLI là viết tắt command-line interface (interpreter), hiểu đơn giản nó là biến môi trường, khi cài đặt rồi thì window mới hiểu đoạn command đó. Ví dụ bạn gõ node -v thì từ khóa node được coi là node CLI

Để cài đặt Angular CLI thì bạn gõ npm -g @angular/cli trong màn hình command line.

Mẹo: -g ở đây là flag global, là tùy chọn toàn cục. Trong npm, khi bạn thêm -g khi cài đặt 1 package thì package đó được cài đặt toàn cục.

Cài đặt angular 4 trên command line

Chờ khoảng vài phút, tiến trình cài đặt hoàn tất.

Để kiểm tra, bạn gõ ng -v trên cửa sổ command line. Nếu hiển thị như bên dưới là bạn đã cài đặt thành công Angular CLI.

Kiểm tra Angular 4 CLI đã cài đặt thành công hay chưa

4. Lựa chọn IDE

IDE thì bạn có thể sử dụng IDE tùy thích. Có thể là WebStorm, Atom, VS Code, Netbean, ... hoặc thậm chí là notepad vẫn được. Tuy nhiên thì tớ khuyến khích bạn nên sử dụng VS Code vì nó nhẹ, dễ sử dụng, hiển thị cũng dễ nhìn.

OK. Đến đây thì xin chúc mừng, bạn đã leo được một phần ba đường lên đỉnh Angular 4 :D

Ở bài sau, chúng ta sẽ học về cách khởi tạo project Angular.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net