ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm để phục vụ việc học lập trình Angular 4 như NodeJS, NPM, Angular CLI.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để cài đặt Angular 4, ta cần một số thứ như sau:

  • NodeJS
  • npm (Node package manager - trình quản lý các package)
  • Angular CLI
  • IDE để viết code

Một lưu ý nhỏ đó là phiên bản của NodeJS phải từ bản 4 trở lên (bản stable hiện tại là 8.11.2) và phiên bản NPM phải là phiên bản 3 trở lên.

1. Cài đặt NodeJS

Cài theo hướng dẫn ở trang chủ Nodejs. Khá đơn giản, chỉ cần download về và bấm next. Hoặc bạn có thể xem ở bài hướng dẫn cài đặt Nodejs.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau khi cài xong, bạn cần kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không bằng cách gõ node -v ở màn hình command line.

Kiểm tra phiên bản NodeJS bằng command line

2. Cài đặt NPM

Cài được NodeJS thành công, máy bạn sẽ tự có npm (tức npm đã được cài đặt),

Để kiểm tra phiên bản npm, bạn gõ npm -v

Kiểm tra phiên bản NPM trên command line

3. Cài đặt Angular CLI

CLI là viết tắt command-line interface (interpreter), hiểu đơn giản nó là biến môi trường, khi cài đặt rồi thì window mới hiểu đoạn command đó. Ví dụ bạn gõ node -v thì từ khóa node được coi là node CLI

Để cài đặt Angular CLI thì bạn gõ npm -g @angular/cli trong màn hình command line.

Mẹo: -g ở đây là flag global, là tùy chọn toàn cục. Trong npm, khi bạn thêm -g khi cài đặt 1 package thì package đó được cài đặt toàn cục.

Cài đặt angular 4 trên command line

Chờ khoảng vài phút, tiến trình cài đặt hoàn tất.

Để kiểm tra, bạn gõ ng -v trên cửa sổ command line. Nếu hiển thị như bên dưới là bạn đã cài đặt thành công Angular CLI.

Kiểm tra Angular 4 CLI đã cài đặt thành công hay chưa

4. Lựa chọn IDE

IDE thì bạn có thể sử dụng IDE tùy thích. Có thể là WebStorm, Atom, VS Code, Netbean, ... hoặc thậm chí là notepad vẫn được. Tuy nhiên thì tớ khuyến khích bạn nên sử dụng VS Code vì nó nhẹ, dễ sử dụng, hiển thị cũng dễ nhìn.

OK. Đến đây thì xin chúc mừng, bạn đã leo được một phần ba đường lên đỉnh Angular 4 :D

Ở bài sau, chúng ta sẽ học về cách khởi tạo project Angular.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top