ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Angular 4 Material

Materials cung cấp sẵn rất nhiều built-in module cho project của bạn. Một số tính năng như autocomplete, datepicker, slider, menu, grid và các toolbar được sử dụng cùng với material trong Angular 4.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Angular 2 vẫn còn để các material trong package @angular/core, còn Angular 4 thì được tách thành một package riêng là @angular/materials. Các thành phần của material phụ thuộc vào animation module cho các tính năng nâng cao. Vì thế mà bạn cũng có thể cần import package @angular/animations như trong bài trước chúng ta đã học.

Cài đặt material

Để bắt đầu sử dụng material, chúng ta cần cài đặt 2 package: materialscdk bằng cách sử dụng lệnh sau trong command line

npm install --save @angular/material @angular/cdk

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để kiểm tra xem material và cdk đã được cài đặt thành công hay chưa, chúng ta cùng mở file package.json

package.json
{
 "name": "smart-note",
 "version": "0.0.0",
 "scripts": {
  "ng": "ng",
  "start": "ng serve",
  "build": "ng build",
  "test": "ng test",
  "lint": "ng lint",
  "e2e": "ng e2e"
 },
 "private": true,
 "dependencies": {
  "@angular/animations": "^6.0.2",
  "@angular/cdk": "^6.3.2",
  "@angular/common": "^6.0.2",
  "@angular/compiler": "^6.0.2",
  "@angular/core": "^6.0.2",
  "@angular/forms": "^6.0.2",
  "@angular/http": "^6.0.2",
  "@angular/material": "^6.3.2",
  "@angular/platform-browser": "^6.0.2",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "^6.0.2",
  "@angular/router": "^6.0.2",
  "core-js": "^2.5.4",
  "rxjs": "^6.0.0",
  "zone.js": "^0.8.26"
 },
 "devDependencies": {
  "@angular/compiler-cli": "^6.0.2",
  "@angular-devkit/build-angular": "~0.6.3",
  "typescript": "~2.7.2",
  "@angular/cli": "~6.0.3",
  "@angular/language-service": "^6.0.2",
  "@types/jasmine": "~2.8.6",
  "@types/jasminewd2": "~2.0.3",
  "@types/node": "~8.9.4",
  "codelyzer": "~4.2.1",
  "jasmine-core": "~2.99.1",
  "jasmine-spec-reporter": "~4.2.1",
  "karma": "~1.7.1",
  "karma-chrome-launcher": "~2.2.0",
  "karma-coverage-istanbul-reporter": "~1.4.2",
  "karma-jasmine": "~1.1.1",
  "karma-jasmine-html-reporter": "^0.2.2",
  "protractor": "~5.3.0",
  "ts-node": "~5.0.1",
  "tslint": "~5.9.1"
 }
}

Nếu trong file package.json của bạn xuất hiện @angular/material và @angular/cdk thì bạn đã cài đặt thành công materialcdk rồi đấy.

Để hiểu rõ hơn về material, chúng ta cùng đi vào ví dụ sử dụng 3 thành phần của material: side nav, menucalendar.

Sử dụng material side nav

Đầu tiên, ta cần import module side nav vào trong project bằng cách sửa file app.module.ts

app.component.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';
import { MatButtonModule, MatSidenavModule } from '@angular/material';

import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  BrowserAnimationsModule,
  MatButtonModule,
  FormsModule,
  MatSidenavModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Chúng ta import luôn module button vì lát nữa ta sẽ sử dụng button để toggle nav ẩn/hiện. Tiếp theo, sửa file app.component.html để có giao diện của nav

app.component.html
<div >
  <mat-sidenav-container class="example-container">
    <mat-sidenav style="background-color: lavenderblush;" [mode]="side" #sidenav>
      <p class="nav-content">Freetuts.net - nav </p>
    </mat-sidenav>

    <mat-sidenav-content style="text-align: center">
      <p>
        <button mat-button (click)="sidenav.toggle()">Toggle</button>
      </p>

    </mat-sidenav-content>
  </mat-sidenav-container>
</div>

Chạy project lên, ta thấy giao diện hiển thị

Kết quả hiển thị khi thêm material side nav

Khi click vào button toggle, side nav hiện ra

Kết quả hiển thị side nav khi click vào button toggle

Đơn giản, phải không nào ;).

Sử dụng material menu

Đầu tiên, ta khai báo thêm MatMenuModule và thêm vào mảng import trong app.module.ts

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';
import { MatButtonModule, MatMenuModule, MatSidenavModule } from '@angular/material';

import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  BrowserAnimationsModule,
  MatButtonModule,
  MatMenuModule,
  FormsModule,
  MatSidenavModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Bên giao diện app.component.html, chúng ta thay đổi nội dung thành

app.component.html
<div>
  <button mat-button [matMenuTriggerFor]="menu">Menu</button>
  <mat-menu #menu="matMenu">
    <button mat-menu-item>
      File
    </button>
    <button mat-menu-item>
      Save As
    </button>
  </mat-menu>
</div>

Thử chạy project lên và kiểm tra, ta thấy như hình

Kết quả hiển thị khi cài đặt material menu

Khi click vào button menu, các menu con hiện ra

Kết quả hiển thị khi click vào button menu

Sử dụng datepicker

Đầu tiên, ta khai báo module datepicker bên trong app.module.ts. Module datepicker bao gồm 3 module con: MatDatepickerModule, MatInputModule, MatNativeDateModule. Ta cần import và khai báo 3 module này bên trong mảng import như bên dưới

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';
import { MatButtonModule, MatMenuModule, MatSidenavModule } from '@angular/material';
import { MatDatepickerModule, MatInputModule, MatNativeDateModule } from '@angular/material';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  BrowserAnimationsModule,
  MatButtonModule,
  MatMenuModule,
  MatSidenavModule,
  MatDatepickerModule,
  MatInputModule,
  MatNativeDateModule,
  FormsModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Sau đó bên file app.component.html, ta thêm nội dung sau để datepicker hiển thị lên

app.component.html
 <mat-form-field>
  <input matInput [matDatepicker]="picker">
  <mat-datepicker-toggle matSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
  <mat-datepicker #picker></mat-datepicker>
 </mat-form-field>

Khi chạy lên trình duyệt, datepicker hiển thị lên như hình dưới

Kết quả hiển thị datepicker

Về cơ bản thì angular material được sử dụng như vậy. Ngoài ba thành phần mà chúng ta làm bên trên, angular còn rất nhiều thành phần khác như select, checkbox, radio button, card, grid, list,... Bạn có thể tham khảo thêm về các material tại link này.

Bài học về material trong Angular 4 đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài hướng dẫn tiếp theo.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Tổng quan về Angular4

Tổng quan về Angular4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Angular 4.

Top Tải app , bet, tải