ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Cách tích hợp thư viện và module bên ngoài là một phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng AngularJS.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để phát triển ứng dụng hiệu quả với AngularJS, việc tích hợp các thư viện và module bên ngoài là một điều vô cùng cần thiết. Các thư viện và module này có thể cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng mà AngularJS không cung cấp sẵn, giúp bạn phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tích hợp thư viện và module bên ngoài vào AngularJS một cách dễ dàng và đơn giản.

NPMIntroduction png

Tại sao tích hợp thư viện và module bên ngoài là cần thiết trong AngularJS?

Để phát triển các ứng dụng AngularJS phức tạp, cần sử dụng nhiều thư viện và module bên ngoài để tăng tính linh hoạt và tiện ích của ứng dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dưới đây là một số lý do tại sao tích hợp thư viện và module bên ngoài là cần thiết trong quá trình phát triển ứng dụng AngularJS:

Tính tái sử dụng: Thư viện và module bên ngoài giúp tăng tính tái sử dụng của mã nguồn và giúp giảm thời gian và chi phí phát triển ứng dụng.

Tính linh hoạt: Sử dụng thư viện và module bên ngoài giúp tăng tính linh hoạt của ứng dụng AngularJS. Chúng cho phép bạn thêm chức năng mới hoặc thay đổi các tính năng hiện có một cách dễ dàng hơn.

Tiết kiệm thời gian: Sử dụng thư viện và module bên ngoài cũng giúp tiết kiệm thời gian phát triển ứng dụng. Thay vì phải viết mã từ đầu để thực hiện các chức năng cụ thể, bạn có thể sử dụng các thư viện và module đã được phát triển trước đó để giảm thời gian và công sức.

Tính tiện dụng: Thư viện và module bên ngoài có thể cung cấp các tính năng và chức năng phong phú hơn so với những gì có sẵn trong AngularJS. Vì vậy, việc tích hợp các thư viện và module này có thể giúp tăng tính tiện dụng và cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Hỗ trợ cộng đồng: AngularJS có một cộng đồng lớn của các nhà phát triển và chuyên gia, họ có thể đã phát triển và chia sẻ các thư viện và module bên ngoài cho cộng đồng sử dụng. Do đó, tích hợp các thư viện và module này cũng giúp cộng đồng tương tác và chia sẻ kiến thức với nhau, giúp cải thiện và phát triển các ứng dụng AngularJS.

Các cách để tích hợp thư viện và module bên ngoài vào AngularJS

Sử dụng Bower

bowerio png

Bower là một công cụ quản lý gói được sử dụng để cài đặt và quản lý các thư viện bên ngoài cho dự án AngularJS của bạn. Để sử dụng Bower để cài đặt thư viện bên ngoài, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Node.js và npm

Bower là một công cụ được xây dựng trên Node.js, vì vậy trước khi bạn có thể sử dụng Bower, bạn cần cài đặt Node.js và npm.

Bước 2: Cài đặt Bower

Sau khi cài đặt Node.js và npm, bạn có thể cài đặt Bower bằng cách sử dụng lệnh sau trong Terminal hoặc Command Prompt:

npm install -g bower

Bước 3: Tạo file bower.json

Để định nghĩa các phụ thuộc và thư viện cần cài đặt cho dự án AngularJS của bạn, bạn cần tạo một tệp bower.json trong thư mục gốc của dự án của bạn. Trong file này, bạn có thể định nghĩa tên và phiên bản của các thư viện mà bạn muốn cài đặt.

Ví dụ:

{
 "name": "my-project",
 "version": "1.0.0",
 "dependencies": {
  "angular": "^1.7.0",
  "jquery": "^3.5.1"
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đang cài đặt phiên bản 1.7.0 của AngularJS và phiên bản 3.5.1 của jQuery.

Bước 4: Cài đặt các thư viện

Sau khi đã tạo file bower.json, bạn có thể cài đặt các thư viện được định nghĩa bằng cách sử dụng lệnh sau trong Terminal hoặc Command Prompt:

bower install

Lệnh này sẽ tự động tìm kiếm và cài đặt các thư viện được định nghĩa trong file bower.json vào thư mục bower_components của dự án của bạn.

Sau khi đã cài đặt các thư viện bên ngoài bằng Bower, bạn có thể sử dụng chúng trong mã nguồn của ứng dụng AngularJS của bạn bằng cách thêm đường dẫn tới các tệp JavaScript và CSS của thư viện vào tệp index.html của bạn.

Ví dụ, để thêm thư viện jQuery vào ứng dụng AngularJS của bạn, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào tệp index.html:

<!-- Thư viện jQuery -->
<script src="path/to/jquery.min.js"></script>

Bước 5: Khai báo phụ thuộc vào thư viện trong module

Sau khi đã thêm đường dẫn tới các tệp của thư viện, bạn cần khai báo phụ thuộc vào thư viện trong module của ứng dụng AngularJS của bạn. Điều này cho phép các đối tượng và hàm của thư viện được sử dụng trong ứng dụng của bạn.

Ví dụ, để khai báo phụ thuộc vào thư viện jQuery trong module của bạn, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

angular.module('myApp', [])
 .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
  // Sử dụng các đối tượng và hàm của thư viện jQuery tại đây
 }]);

Trong đoạn mã trên, chúng ta đang sử dụng phương thức angular.module để khai báo module của ứng dụng AngularJS của chúng ta. Đối số đầu tiên của phương thức này là tên của module, và đối số thứ hai là một mảng chứa các phụ thuộc của module. Trong mảng này, chúng ta đang khai báo phụ thuộc vào module jQuery bằng cách sử dụng chuỗi 'jquery'. Sau khi đã khai báo phụ thuộc vào thư viện jQuery, chúng ta có thể sử dụng các đối tượng và hàm của thư viên.

Sử dụng npm

Để cài đặt thư viện bên ngoài sử dụng npm, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở terminal hoặc command prompt

Đầu tiên, bạn cần mở terminal hoặc command prompt trên máy tính của bạn.

Bước 2: Chạy lệnh cài đặt

Bạn cần chạy lệnh sau để cài đặt thư viện bên ngoài sử dụng npm:

npm install <tên_thư_viện> --save

Trong đó <tên_thư_viện> là tên của thư viện mà bạn muốn cài đặt. Bằng cách sử dụng tùy chọn --save, npm sẽ tự động thêm thư viện vào file package.json của dự án AngularJS của bạn.

Bước 3: Thêm đường dẫn tới các tệp của thư viện

Sau khi đã cài đặt thư viện bên ngoài, bạn cần thêm đường dẫn tới các tệp JavaScript và CSS của thư viện vào file index.html của ứng dụng AngularJS của bạn. Điều này giúp cho trình duyệt có thể tải các file này khi tải trang.

Ví dụ, để thêm thư viện jQuery vào ứng dụng AngularJS của bạn, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào tệp index.html:

<!-- Thư viện jQuery -->
<script src="node_modules/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

Bước 4: Khai báo phụ thuộc vào thư viện trong module

Sau khi đã thêm đường dẫn tới các tệp của thư viện, bạn cần khai báo phụ thuộc vào thư viện trong module của ứng dụng AngularJS của bạn. Điều này cho phép các đối tượng và hàm của thư viện được sử dụng trong ứng dụng của bạn.

Ví dụ, để khai báo phụ thuộc vào thư viện jQuery trong module của bạn, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

angular.module('myApp', [])
 .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
  // Sử dụng các đối tượng và hàm của thư viện jQuery tại đây
 }]);

Trong đoạn mã trên, chúng ta đang sử dụng phương thức angular.module để khai báo module của ứng dụng AngularJS của chúng ta. Đối số đầu tiên của phương thức này là tên của module, và đối số thứ hai là một mảng chứa các phụ thuộc của module. Trong mảng này, chúng ta đang khai báo phụ thuộc vào module jQuery bằng cách sử dụng chuỗi 'jquery'. Sau khi đã khai báo phụ thuộc vào thư viện jQuery

So sánh sự khác nhau giữa Bower và npm

Đặc điểm Bower npm
Mục đích sử dụng Quản lý phụ thuộc phía máy khách của ứng dụng web Quản lý phụ thuộc phía máy chủ và thư viện JavaScript
Quản lý gói Sử dụng file bower.json Sử dụng file package.json
Cài đặt Cài đặt trực tiếp vào thư mục bower_components Cài đặt vào thư mục node_modules
Ngôn ngữ lập trình Viết bằng JavaScript và sử dụng Node.js Viết bằng Node.js và được sử dụng bởi các lập trình viên của các ngôn ngữ khác
Community Cộng đồng nhỏ hơn so với npm Có cộng đồng lớn và phong phú hơn Bower

Lưu ý: Bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là đánh giá tuyệt đối về sự khác biệt giữa Bower và npm.

Kết bài viết

Trong quá trình phát triển ứng dụng web, việc tích hợp các thư viện và module là rất quan trọng và đóng vai trò không thể thiếu. Đặc biệt, khi sử dụng framework AngularJS, việc tích hợp các thư viện và module sẽ giúp chúng ta nâng cao hiệu quả và tăng khả năng phát triển của ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tích hợp các thư viện và module bằng Bower và npm vào AngularJS.

Với Bower, chúng ta cần cài đặt công cụ này trước, sau đó tạo file bower.json để quản lý các gói cần cài đặt. Tiếp đó, sử dụng lệnh bower install để cài đặt các gói cần thiết vào thư mục bower_components. Cuối cùng, chúng ta chỉ cần thêm đường dẫn tới các file JS trong các thư mục bower_components vào file index.html để sử dụng.

Với npm, ta cũng cần cài đặt công cụ này và tạo file package.json để quản lý các gói cần cài đặt. Sử dụng lệnh npm install để cài đặt các gói vào thư mục node_modules. Cuối cùng, chúng ta chỉ cần thêm đường dẫn tới các file JS trong các thư mục node_modules vào file index.html để sử dụng.

Tóm lại, việc tích hợp các thư viện và module bằng Bower và npm vào AngularJS là rất quan trọng và sẽ giúp chúng ta nâng cao hiệu quả và khả năng phát triển của ứng dụng web. Chúng ta cần nắm vững các bước thực hiện và sử dụng đúng cách để đạt được kết quả tốt nhất.

Cùng chuyên mục:

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Top