ANGULARJS
Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 09: Directive Form trong AngularJS

Như ta biết FORM dùng để thao tác lấy thông tin của người dùng, nghĩa là sẽ hiển thị một form lấy thông tin trên website, người dùng nhập dữ liệu vào và submit form. Lúc này Server sẽ nhận các thông tin đó và xử lý. Bởi vậy trong các ứng dụng web FORM đóng vai trò rất quan trọng, nên trong AngularJS cũng không thể thiếu đối tượng này. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu Directive Form trong AngularJS

Directive Form trong AngularJS có thể lồng lẫn nhau theo nguyên tắc con làm cha chịu, nghĩa là khi tất cả các ràng buộc bên trong OK thì FORM mới có thể submit được. Ví dụ như bạn làm một form đăng ký thì khi tất cả các thông tin người dùng nhập vào hợp lệ thì lúc này FORM mới có giá trị là hợp lệ, còn nếu chỉ tồn tại duy nhất một lỗi nhỏ nao đó thì FORM lúc này không phải là FORM hợp lệ.

Chúng ta đã được tìm hiểu một số class được thêm vào để thể hiện trạng thái của các thẻ Input thì trong Form cũng tương tự, Angular sẽ tự động thêm những Class tùy vào trạng thái dưới đây :

 • ng-valid nếu Form hợp lệ.
 • ng-invalid nếu Form không hợp lệ.
 • ng-pristine nếu form chưa có thao tác nào (chưa thay đổi nội dung trong FORM).
 • ng-dirty nếu Form đã có thao tác (có thay đổi nội dung trong FORM).
 • ng-submitted nếu Form đã submit.

2. Thao tác Submit Form trong AngularJS

Để submit một Form trong Angular thì thông thường chúng ta có hai cách đó là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Sử dụng Directive ngSubmit nằm trong thẻ Form (nghiên cưu sau)
 • Sử dụng Directive ngClick nằm trong thẻ input có type là submit đầu tiên (nghiên cứu sau)

Lưu ý với các bạn rằng:

 • Nếu Form chỉ có một thẻ Input duy nhất thì thao tác submit khi chúng ta nhấn Enter vào thẻ input đó
 • Nếu Form có hai thẻ Input trở lên và không có button submit thì (input[type="submit"]) thì khi chúng ta Enter thì Form sẽ không submit
 • Nếu Form có một hoặc nhiều Fields và có hơn 1 input submit thì khi chúng ta Enter vào một field bất kỳ  thì sự kiện Click vào Input Submit đầu tiên được kích hoạt, lúc này Directive ngSubmit được kích hoạt nên Form sẽ được Submit

3. Chỉnh sửa CSS các class của Form

Để làm ví dụ này thì trước tiên chúng ta sẽ định nghĩa lại CSS cho các class mà AngularJS tự động thêm vào để dễ nhận diện hơn, nội dung CSS như sau:

.my-form {
 transition:0.5s linear all;
 background: white;
}
.my-form.ng-invalid {
 background: red;
 color:white;
}
Như vậy trong nội dung trên mình đã định nghĩa style cho class ng-invalid là background màu đỏ.

4. Ví dụ Directive Form trong AngularJS

Bây giờ chúng ta sẽ thực hành một ví dụ và xem firebug nhé (Không có sử dụng ng-model). Các bạn tạo một file bất kỳ với nội dung như sau:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive Form</title>
    <style>
      *{margin:0}body{padding:20px}
      .my-form {
        -webkit-transition:all linear 0.5s;
        transition:all linear 0.5s;
        background: transparent;
      }
      .my-form.ng-invalid {
        background: red;
      }
    </style>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
        angular.module('myapp', [])
          .controller('FormController', ['$scope', function($scope) {
          
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <form name="myForm" ng-controller="FormController" class="my-form">
      Username: <input name="input" ng-model="username" required>
      <span class="error">Required!</span><br>
      <tt>userType = {{username}}</tt>
    </form>
  </body>
</html>
Gao diện:

ng-form trong angularjs

Luc mới chạy lên vì chương trình yêu cầu username không được để trống  nên nó bị báo lỗi. Bây giờ bạn thử nhập thì ngay lập tức background này biến mất. Tại sao? Lý do rất đơn giản là tại vì mình có định nghĩa CSS cho class ng-invalid là backgroud màu đỏ mà form này chưa đúng nên nó có add thêm class ng-invalid nên đẫn đến background bị màu đỏ.

Bật Firebug lên các bạn sẽ thấy hình như sau:

ng-form-trong-angular-js

Các bạn thấy những class nằm trong Form mà tôi kẻ ô cho nó là những class sau khi chạy sẽ được tự thêm vào, background màu đỏ là do class ng-invalid gây ra đấy. Bây giờ ta nhập thông tin vào ô input và xem kết quả sẽ như thế nào nhé.

ng-form-trong-angular-js-2

Như vậy là background là mất, ta check Firebug và xem kết quả nhé.

ng-form-trong-angular-js 3

Có gì khác biệt không gì? Có đấy, nó xóa đi một số class và thêm một số class giống như phần số 1 (Tìm Hiểu Directive Form Trong AngularJS). Bây giờ ta thử nhấn Enter và xem Firebug có gì thay đổi không nhé.

ng-form-trong-angular-js-5

Nhìn kỹ xem nào, có một class tên là ng-submitted được thêm vào.

5. Các các kiểm tra giá trị của form

Mình gọi là giá trị của Form vì không biết gọi nó tên là gì nữa hi hi, nhưng chung quy lại thì trong phần này mình sẽ tìm hiểu các đối tượng liên quan đến Form đó là:

 • Xem danh sách lỗi của Form và kiểm tra Form có Valid hay không
 • Kiểm tra một Input nào đó trong Form có valid hay không và cách lấy danh   sách lỗi

Để rõ hơn ta bắt đầu làm một ví dụ nhé, trong ví dụ này chúng ta không có sử dụng $scope và controller không có khai báo gì nhé các bạn..

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive Form</title>
    <style>
      .my-form {
        -webkit-transition:all linear 0.5s;
        transition:all linear 0.5s;
        background: transparent;
      }
      .my-form.ng-invalid {
        background: red;
      }
    </style>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
      angular.module('myapp', [])
        .controller('FormController', ['$scope', function($scope) {
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <form name="myForm" ng-controller="FormController" class="my-form">
      Thông báo: <input name="input" ng-model="userType" required><br/>
      <tt>myForm.input.$valid = {{myForm.input.$valid}}</tt><br>
      <tt>myForm.input.$error = {{myForm.input.$error}}</tt><br>
      <tt>myForm.$valid = {{myForm.$valid}}</tt>
    </form>
  </body>
</html>
Chạy lên bạn sẽ thấy background màu đỏ là do lỗi chưa nhập dữ liệu, lúc này:

 • myForm.input.$valid = false => input trong form chưa nhập dữ liệu nên có gias trị False
 • myForm.input.$error = {"required":true} => input trong form chưa nhập dữ liệu nên validate required sẽ có giá trị là true (true nghĩa là à có lỗi ), nếu trong ứng dụng bạn có thêm các validate khác thì nó sẽ thêm key đó vào trong object này.
 • myForm.$valid = false => vì input myForm.input.$valid = false  nên form sẽ mang giá trị false

Bây giờ bạn nhập dữ liệu vào, lúc này:

 • myForm.input.$valid = true => input này thỏa mọi điều kiện validate
 • myForm.input.$error = {} => input này không có lỗi nào
 • myForm.$valid = true => vì input không có lỗi nên suy ra Form cũng không có lỗi

6. Lời kết

Mình không biết viết gì thêm cho phần Form nà nữa, tạm thời các bạn biết tới đây là OK rồi, sau này chúng ta làm ví dụ sẽ có thêm nhiều cái để nói hơn về Directive Form này. Đây cũng là bài thứ 9 rồi nên mình hy vọng các  bạn có được cái nhìn tổng thể về AngularJS. Chúc các bạn học tốt nhé.

 

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top Tải app , bet, tải