ANGULARJS
Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope

Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần $rootScope trong agularjs. Ở video trước chúng ta đã tìm hiểu về $scope rồi và chắc các bạn cũng hiểu tác dụng của nó rồi, vậy $rootScope cũng có tác dụng tương tự nhưng có một điểm hơi khác biệt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong mỗi controller sẽ có một $scope riêng biệt và không đụng lẫn nhau nên bạn hoàn toàn khai báo hai key giống nhau ở $scope của 2 controller mà nó không hề đụng tới nhau. Và $rootScope sẽ bao gồm toàn bỏ tất cả các $scope trong controller đó.

# Tạo hai controller ở HTML và file app.js

File: index.html

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<body ng-app="myApp">
  <div ng-controller="Controller1">
    <input type="text" ng-model="message"/>
    {{message}}
  </div>
  <div ng-controller="Controller2">
    <input type="text" ng-model="message"/>
    {{message}}
  </div>
</body>

File app.js

myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.controller("Controller1", function($scope){
  $scope.message = 'Chào mừng các bạn đến với freetuts.net';
});

myApp.controller("Controller2", function($scope){
  $scope.message = 'Học lập trình online freetuts.net';
});

Chạy lên bạn sẽ thấy hai dòng chữ ở hai controller khác nhau.

# Sửa lại file app.js

Bây giờ ta tiến hành sửa nội dung của file app.js lại như sau:

myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.controller("Controller1", function($scope, $rootScope){
  $rootScope.message = 'Chào mừng các bạn đến với freetuts.net';
});

myApp.controller("Controller2", function($scope){
});

Chạy lên các bạn thấy cả hai controller đều có cùng nội dung, nhưng nếu bạn nhập vào ô input thì nội dung sẽ không giống nhau nữa nhé.

Vậy ta có kết luận:

 • Để sử dụng $rootScope trong controller ta chỉ việc đưa nó vào tham số của hàm trong controller giống như $scope
 • Với $rootScope ta có thể truy xuất được các giá trị ở $scope ở tất cả các controller
 • $rootScope đóng vai trò là một $scope cha chứa toàn bộ $scope con
 • Nếu hai $scope có cùng key thì ở $rootScope khi gọi tới sẽ có tác dụng cho cả hai

# Sử dụng dấu chấm

Bây giờ ta sửa lại cả hai file như sau:

File index.html

<body ng-app="myApp">
  <div ng-controller="Controller1">
    <input type="text" ng-model="data.message"/>
    {{data.message}}
  </div>
  <div ng-controller="Controller2">
    <input type="text" ng-model="data.message"/>
    {{data.message}}
  </div>
</body>

File app.js

myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.controller("Controller1", function($scope, $rootScope){
});

myApp.controller("Controller2", function($scope){
});

Ở controller trong file app.js tôi đã không làm gì cả, bây giờ bạn thử nhập dữ liệu và xem cả hai controller không hề dính líu tới nhau phải không nào.

Như vậy thay vì khai báo message thì ta có thể khai báo là data.message hoặc một cái tên bất kì, miễn là ở html khai báo sao thì trong $scope để sử dụng bạn phải khai báo y chang vậy.

# Summary

$rootScope là một thành phần $scope cha, nó có lợi thế là ở controller A bạn có thể sử dụng data ở controlller B một cách đơn giản thông qua biến $rootScope toàn cục.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top Tải app , bet, tải