ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 11: Directive input trong AngularJS

Nói về input thì có nhiều loại lắm, ví dụ như checkbox, textbox, select, radio, textarea, .. vậy phải chăng hôm nay chúng ta đang tìm hiểu món này? Không phải nhé các bạn, hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu chung chung thôi không thuộc thể loại trên. Nhưng vì là input không khai báo type nên mặc định trình duyệt hiểu đó là textbox đấy :D.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu Directive input trong AngularJS

Khi chúng ta sử dụng các thẻ HTML input kết hợp với ng-model thì no sẽ cung cấp các liên kết giữa model với nơi được binding, và nó sẽ sinh ra một key trong $scope để lưu trữ giá trị này nên thông thường bạn có thể dụng ng-bind hoặc là biểu thức {{key}} đều được.

Lưu ý: Input[type="file"] không support trong Directive ng-model.

2. Danh sách các Directives thường đi kèm với input

Sau đây là danh sách các Directives thường hay sử dụng chung với input, mỗi directive sẽ có các cách sử dụng khác nhau và chúng ta sẽ nghiên cứu từng phần ở các bài sau nhé

Tên Giá trị Chi tiết
ngModel String Khao bái key lưu vào $scope và sẽ được liên kết tới biểu thức tương ứng ({{bieuthuc}})
name String Tên của input
required String Thiết lập lỗi khi người dùng không nhập liệu
ngRequired Boolean Thiết lập thuộc tính required nếu giá trị truyền vào là true
ngMinlength Number Thiết lập chiều dài tối thiểu của giá trị nhập vào
ngMaxlength Number Thiết lập chiều dài tối đa của giá trị nhập vào
ngPattern String Biểu thức so khớp với giá trị nhập vào
ngChange String Gọi đến hàm truyền vào khi có sự kiện change
ngTrim Boolean Nếu thiết lập true thì khi lấy dữ liệu nó sẽ được trim khoảng trắng đầu và cuối

3. Ví dụ sử dụng Directive input trong AngularJS

Bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ nho nhỏ đó là xây dựng chức năng đăng nhập với hai thông tin nhập vào là tên đăng nhập và mật khẩu. Các rule như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Nếu tên đăng nhập là admin và mật khẩu là 123456 thì thông báo là đăng nhập thành công, ngược lại thông báo đăng nhập thất bại.
 • Với tên đăng nhập chỉ chấp nhận các ký tự chữ cái và số, bắt buộc nhập và sử dung ng-trim để xóa khoảng trắng và dài từ 3 đến 10 ký tự
 • Với mật khẩu dài từ 3 đến 10 ký tự và dùng ng-trim để xóa khoảng trắng
 • Nếu những quy tắc trên không thỏa thì các chữ label sẽ có màu đỏ (dùng css style cho class ng-invalidcolor:red)

Nội dung như sau:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-Form</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      .ng-invalid{
        color:red;
      }
    </style>
    <script>
      angular.module('myapp', [])
          .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
          
          // Khi submit form thì chạy hàm này
          $scope.login = function() 
          {
            // nếu người dùng có nhập nội dung thì lưu nó vào list
            if ($scope.username == 'admin' && $scope.password == '123456'){
              alert('Đăng Nhập Thành Công');
            }
            else {
              alert('Đăng Nhập Thất Bại');
            }
          };
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <h1>Đăng Nhập</h1>
    <form ng-controller="ExampleController" name="myForm" ng-submit="login()">
      User name: <br/>
      <input type="text" name="userName" ng-pattern="/^([a-zA-Z0-9]+)$/" ng-model="username" ng-trim="true" required ng-minlength="3" ng-maxlength="10" /> <br/>
      Password: <br/>
      <input type="text" name="userPass" ng-model="password" required ng-minlength="3" ng-maxlength="10" ng-trim="true"> <br/><br/>
      <input type="submit" value='Login'/>
     </form>
  </body>
</html>
Giao diện:

login-form-voi-input-trong-angularjs.png

Chạy lên và thưởng thức nhé các bạn, mỗi đoạn code đều đáp ứng yêu cầu của đề bài.

3. lời kết

Công nhận mấy bài này ngắn thật, mới đọc một chút xíu đã hết rồi :D. Trong bài này các bạn chỉ cần hiểu rằng khi làm việc với input trong angularjs thì nó có hỗ trợ chúng ta những directive giúp validate thông tin của form như chiều dài tối thiểu và tối đa, dựa vào những  directive này thì ta hoàn toàn kiểm soát được dữ liệu người dùng nhập vào. ở những bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu từng thành phần luôn nhé.

 

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top