ANGULARJS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Học AngularJS] - Bài 04 - $scope

$scope là một đối tượng cầu nối lưu trữ dữ liệu, hay có thể hiểu nó là một kho dữ liệu và các đối tượng khác như Controller, Service sẽ sử dụng và trao đổi thông tin thông qua nó.

Ở bài trước tôi có nhắc là khi chúng ta khai báo một controller bên HTML thì bắt buộc phải khai báo với angular bằng javascript nữa. Thứ hai là một ứng dụng có thể có nhiều controller, các bạn lưu ý điểm này để viết chương trình bị lỗi còn biết đường sửa nhé.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Khai báo data $sope trong controller

File index.html

<body ng-app="myApp">
  <div ng-controller="Controller1">
    
  </div>
  <div ng-controller="Controller2">
    
  </div>
</body>

File app.js

myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.controller("Controller1", function($scope){
  $scope.message = 'Chào mừng các bạn đến với freetuts.net';
});

myApp.controller("Controller2", function($scope){
  $scope.message = 'Học lập trình online freetuts.net';
});

# Sử dụng data của $scope

Bây giờ ta sử dụng hai giá trị message của $scope trong 2 controller trong view.

File index.html

<body ng-app="myApp">
  <div ng-controller="Controller1">
    {{message}}
  </div>
  <div ng-controller="Controller2">
    {{message}}
  </div>
</body>

Chạy lên các bạn sẽ thấy hai dòng dữ liệu xuất hiện.

# Sử dụng ng-model với $scope

Bây giờ bạn chỉnh file index.html một chút xíu như sau:

File index.html

<body ng-app="myApp">
  <div ng-controller="Controller1">
    <input type="text" ng-model="message"/>
    {{message}}
  </div>
  <div ng-controller="Controller2">
    <input type="text" ng-model="message"/>
    {{message}}
  </div>
</body>

Chạy lên và bạn nhập dữ liệu vào 2 ô input bạn sẽ thấy nó tự động xuất hiện trên màn hình. Lý do là directive ng-model sẽ gán dữ liệu qua $scope.message nên cú pháp {{message}} sẽ in giá trị của $scope.message (message là tên của model)

# Summary

Từ ví dụ trên ta có kết luận như sau:

 • Mỗi controller sẽ có một $scope riêng biệt
 • Trong view của mỗi controller có thể sử dụng giá trị của $scope thông qua cú pháp {{tên gía trị}}

Trong thực tế giữa hai controller có thể trao đổi data với nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề này sau nhé.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top